Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Separace matky a novorozence po porodu císařským řezem

08.11.2018

Dobrý den, čekám dvojčata a z určitého důvodu bych měla rodit *******. Mám plánovaný císařský řez důvod dvojčata po předchozím císaři. Ovšem je zde problém. Neumím a nechci dopustit, abych byla od dětí separována. Otec bude na sále, ale já pak min 6 hodin na pooperační jipce (dohoda mezi mnou a otcem dětí). Jenže teď je problém ten, že na té pooperační jipce mohou být další ženy a prostě oni to nebudou chtít dovolit, aby tam on byl také, aby tam mohly být i děti. Budou mne chtít separovat od dětí s tím, že na jipku prostě nemůžou, že to jako těch pár hodin asi vydržíme. U přítomnosti dětí na JIP budou argumentovat nedostatečnou kapacitou sester - nemají kapacitu mi pomáhat s dětmi, kontrolovat krvácení, že se nebudu moci hýbat, atp. a prostorem. Přitom zároveň mi tam nedovolí mít někoho, kdo by se postaral, že u nich nepracuje, atp. Jsem opravdu v pasti, ale to separační trauma z prvního porodu už nechci zažít. Půjdeme na jednání. Co byste nám doporučily za postup na jednání a pak v den operace? Zákony nějak známe, ale straší nás jejich aplikace, resp. nemožnost je aplikovat. Řešení by se našlo, ale oni všechno zamítnou s tím, že to všichni asi vzdají.
A i kdyby to nevyšlo, kam si jít pak stěžovat, aby se stala konečně nějaká změna pro další ženy?
Díky.

Dobrý den.
Předně doporučuji přehodnotit výběr porodnice. Existují menší porodnice, vstřícnější ohledně kontaktu dítěte s matkou po porodu s dobrou dostupností z Prahy. I menší porodnice dokáže poskytnout kvalitní péči a to často i v komplikovanějších případech a mnohé z těchto porodnic netrvají na rutinním pobytu rodiček po sekci na JIP. Nevím z jakého důvodu je Vám doporučována Vámi uvedená porodnice, ale někdy lze péči řešit i spoluprací mezi dvěma porodnicemi. Zkuste tedy výběr místa porodu znovu zvážit.
V novém Aperio Průvodci porodnicemi najdete v profilech jednotlivých porodnic sekci, která se věnuje nastavení standardní péči při a po císařském řezu - viz www.aperio.cz. Též byste mohla zkonzultovat např. s www.iham.cz.
Též lze ještě zvážit, zda by nebyl přece jen možný vaginální porod - i po sekci to lze, i s dvojčaty to lze, a je to možné i s dvojčaty po sekci (i když v ČR se zvláště ta třetí varianta obtížně prosazuje). Informace lze získat např. zde: http://www.caesarean.org.uk/FAQ.html ...nebo hledejte i jinde, zejména v zahraničních zdrojích.

K separaci Vás a novorozených dětí
Novorozenec je nezletilý pacient, který obvykle má dva zákonné zástupce, matku a otce, tedy rodiče. Má právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce po celou dobu pobytu v nemocnici a o péči o nezletilé dítě rozhodují již od jeho narození rodiče, nikoli personál porodnice. Dítě má právo na přítomnost a péči rodičů a to už od narození. Kontakt musí být v souladu s jinými právními předpisy, dále i s vnitřním řádem nemocnice a přítomnost těchto osob nesmí narušovat poskytování zdravotních služeb.
Právo pacienta na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce při poskytování zdravotní péče vyplývá ze zákona o zdravotních službách, Zák.372/2011sb. konkrétně z §28, odst. 3, písm. e).
Dle §47 odst. 1 zákona o zdravotních službách je poskytovatel zdravotních služeb povinen umožnit pobyt zákonného zástupce nebo opatrovníka nebo osoby jimi pověřené společně s hospitalizovaným nezletilým pacientem v případě, že nebude narušeno poskytování zdravotních služeb anebo v případě, že není takový pobyt na základě jiného právního předpisu vyloučen. Pokud porodnice, tedy poskytovatel zdravotních služeb, argumentuje pouze vnitřním řádem, pak vnitřní řád nemocnice nesmí být v rozporu s právy pacienta, nesmí zákonem garantovaná práva pacienta omezovat.
Rozhodně nelze oddělit matku od jejich novorozených dětí, bylo by to možné pouze z důvodu neodkladné péče, která má zachránit zdraví a život novorozence a tuto neodkladnou péči není možno poskytnout z objektivních důvodů v přítomnosti matky nebo otce. Oddělení dítěte od rodiče z důvodu poskytování péče dítěti musí být vždy řádně zdůvodněno a důvody musí být objektivní (např. rychlý převoz dítěte do specializovaného kardiocentra atp.), nikoli zástupné a vždy musí být přítomnost rodiče opět umožněna, jakmile bude zdravotní stav dítěte stabilizován.
Svéprávná rodička může odmítnout péči o sebe samu vždy - můžete tedy odmítnout pobyt na JIP (odmítnout i kontrolu krvácení atd.), i další péči a odejít z nemocnice hned, jak toho budete fyzicky schopna. Například na vyndání stehů se lze dostavit na jakoukoli chirurgickou či gynekologickou ambulanci. Zůstat po porodu v porodnici je Vaše právo, nikoli povinnost.
Pokud budou děti v pořádku a jejich život či zdraví nebude objektivně a akutně ohroženo, můžete odejít i s dětmi - tedy i sekcí lze rodit tzv. ambulantně. Rozhodnete-li se v porodnici zůstat, sdělte všem zdravotníkům, že odmítáte být bezdůvodně separována od dětí. Nemohou Vám dítě bez důvodu a Vašeho svolení odnést.
Jestli v nemocnici právo dítěte na přítomnost rodičů v průběhu hospitalizace nedodržují, je třeba je upozornit, že tím porušují práva dítěte jako pacienta - právo na zdraví a jeho práva na rodinný život. Právo dítěte a rodičů na bezprostřední nepřetržitý kontakt je zakotveno též v LZPS a rodiče je možné oddělit od dítěte jen na základě rozhodnutí soudu.
Pokud si pro sebe chcete vyjednat specifický porodní plán (plán v pravém smyslu slova - tedy domluvu mezi vámi a zdravotnickým zařízením o postupu v konkrétní situace), tak je určitě na místě toto řešit s předstihem. Je tedy výborné, že budete mít jednání v porodnici - doporučujeme Vám sejít se s primáři nebo vedoucími lékaři jak na gynekologicko-porodnickém oddělení, tak i na oddělení novorozeneckém. Případně můžete ohledně respektování vašich pacientských práv kontaktovat vedení zdrav.zařízení.

Dále byste měla vědět, že pokud by zdravotníci jednali v rozporu s vaším dříve vysloveným přáním ohledně (ne)separace dětí, a využili vaší indispozice, může váš partner zvážit, zda v takovém případě nezavolat Policii ČR. Zdravotníci se někdy uchylují k vyhrožování, že Vás nahlásí orgánu sociálně právní ochrany dítěte (OSPOD). Jelikož by ale nahlásili rodiče novorozenců jen pro menšinové názory a pro to, že matka nebo oba rodiče uplatňují svá práva, pak by zdravotníci porušili povinnou mlčenlivost, což by bylo důvodem ke stížnosti k ČLK. Dále k stížnostem: na postup porodnice je možné si stěžovat k vedení nemocnice resp. zdravotnického zařízení jako celku. V případě neúspěchu je možné podat stížnost na postup zdrav. zařízení, a to ke správnímu orgánu, který mu udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb, patrně tedy ke Krajskému úřadu. A v případě negativního rozhodnutí potom odvolání k Ministerstvu zdravotnictví České republiky.

Právní předpisy:
Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
Zákon 372/2011 Sb., o zdravotních službách
Odkazy:
www.aperio.cz, http://www.klicek.org/hospital/letak.html, www.iham.cz, www.llp.cz

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Zdravotní péče v těhotenství a mateřství
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.