Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Evidence na úřadě práce

02.11.2018

Dobrý den,
dovoluji si Vás požádat o radu ohledně mé končící rodičovské dovolené, respektivě termínu nástupu do zaměstnání po třech letech. Nastoupit do zaměstnání bych měla 8.3.2019.
Z důvodu přestěhování 100 kilometrů vzdáleného bydliště budu muset pracovní poměr zrušit /podat zaměstnavateli výpověď nebo ukončit pracovní poměr dohodou/.
Trvalé bydliště mám zatím na stejné původní adrese. Přechodné bydliště mám zatím u rodičů, stěhujeme se z důvodu nového manželova zaměstnání.
Dcera je již zaevidovaná ve státní mateřské školce na přechodném bydlišti a vezmou ji až v září 2019 z důvodu plného stavu.
Chtěla bych se proto prosím poradit, co mám nejlepšího udělat. Zaregistrovat se na Úřadu práce na novém přechodném bydlišti i když mám trvalé ještě na původním a budu moc pobírat podporu po dobu než si najdu nové zaměstnání /nastoupit bych mohla až mi vezmou dceru do školky, tedy v září 2019/. Budu si muset přechodné bydliště změnit na trvalé. Hledáme si teprv byt, dům nebo pozemek ke stavění, proto jsem si trvalé bydliště ještě nezměnila. Nechtěla bych zůstat od března bez peněžních prostředků než si v září najdu zaměstnání.
Předem moc děkuji za radu,

Vážená paní,

přihlásit se na Úřadu práce je možné jako zájemce o zaměstnání nebo jako uchazeč o zaměstnání. S vedením v evidenci zájemců o zaměstnání však nejsou spojena stejná práva jako s vedením v evidenci uchazečů o zaměstnání. Ještě před tím je třeba rozvázat pracovní poměr. Doporučuji rozvázat před stěhováním pracovní poměr se zaměstnavatelem dohodou a dostatečně předem jej o Vašem záměru informovat.
Právní úpravu evidence jako uchazeč o zaměstnání obsahuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti v platném znění.
Obecně platí Pokud se uchazeč chce na Úřadu práce přihlásit jako uchazeč o zaměstnání, může tak učinit pouze na krajské pobočce Úřadu práce, v jejímž územním obvodu má bydliště. Uvedené vyplývá z § 24 shora uvedeného zákona.
㤠24
Uchazečem o zaměstnání je fyzická osoba, která osobně požádá o zprostředkování vhodného zaměstnání krajskou pobočku Úřadu práce, v jejímž územním obvodu má bydliště, a při splnění zákonem stanovených podmínek je krajskou pobočkou Úřadu práce zařazena do evidence uchazečů o zaměstnání."
Bydlištěm se přitom podle § 5 písm. b) shora uvedeného zákona rozumí, pokud jde o státního občana České republiky, adresa místa trvalého pobytu na území České republiky.
Podle § 28 odst. 1 shora uvedeného zákona může uchazeč o zaměstnání požádat krajskou pobočku Úřadu práce, která jej s ohledem na místo trvalého pobytu zaevidovala jako uchazeče o zaměstnání o zprostředkování zaměstnání krajskou pobočkou Úřadu práce, v jejímž územním obvodu se z vážných důvodů zdržuje.
㤠28
(1) Uchazeč o zaměstnání může požádat příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce (§ 24) o zprostředkování zaměstnání krajskou pobočkou Úřadu práce, v jejímž územním obvodu se z vážných důvodů skutečně zdržuje. Dohodnou-li se krajské pobočky Úřadu práce do 10 kalendářních dnů ode dne podání žádosti, zprostředkovává jeho zaměstnání a vykonává další práva a povinnosti vyplývající z tohoto zákona krajská pobočka Úřadu práce, v jejímž územním obvodu se uchazeč o zaměstnání skutečně zdržuje. Jestliže se krajské pobočky Úřadu práce nedohodnou, generální ředitelství Úřadu práce určí, která krajská pobočka Úřadu práce bude zprostředkovávat zaměstnání a vykonávat další práva a povinnosti podle tohoto zákona."
Vážnými důvody se pro účely shora uvedeného zákona rozumí důvody uvedené v § 5 písm. c) tohoto zákona
㤠5
Vymezení některých pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
c) vážnými důvody spočívající v
1. nezbytné osobní péči o dítě ve věku do 4 let,
2. nezbytné osobní péči o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost)3a), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,
3. docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte,
4. místě výkonu nebo povaze zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera,
5. okamžitém zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle § 56 zákoníku práce,
6. zdravotních důvodech, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání nebo plnit povinnost součinnosti s Úřadem práce - krajskou pobočkou Úřadu práce a pobočkou Úřadu práce pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce") při zprostředkování zaměstnání, nebo
7. jiných vážných (např. stěhování).

To znamená, že se můžete evidovat na úřadě práce v budoucím místě bydliště.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.