Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Rodičovská dovolená, nezaměstnanost, nový zaměstnavatel

04.11.2018

Dobrý den, prosím Vás tímto o radu ohledně mé situace. Aktuálně jsem na rodičovské dovolené a pobírám rodičovský příspěvek. Ten mám dočerpat v únoru 2019, kdy budou synovi tři roky. Před MD jsem pracovala jako učitelka a mám pracovní smlouvu na dobu neurčitou. Mám u zaměstnavatele zažádáno o RD do tří let věku dítěte ( 24. 2. 2019). Teď uvažuji, že se do původního zaměstnání nevrátím z důvodu dojíždění a budu si hledat práci v místě bydliště. Zatím mám dojednanou DPP u nového zaměstnavatele a to od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019. Mám si prodloužit vyplácení RP ? Předpokládám, že v místě bydliště seženu práci i od 1. 9. 2019, a to na pracovní smlouvu. Mám si požádat o neplacené volno do čtyř let dítěte u stávajícího zaměstnavatele pro případ, že bych v místě bydliště nesehnala práci?
Prosím o radu, jak překlenout období prázdnin tedy od 1.7. do 31. 8. 2019. Nárok na dovolenou z DPP asi není. Mohu se na tyto dva měsíce přihlásit na ÚP? Budu mít nárok na dávky v nezaměstnanosti? A když ano, tak z čeho se vypočítávají?
Jak jinak tuto situaci řešit?
Moc Vám děkuji za odpověď

Dobrý den.

Rodičovská dovolená (RD) je volno poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci k prohloubení péče o dítě, max. do 3 let věku dítěte. Poté můžete zaměstnavatele požádat o čerpání neplaceného volna, na toto volno však již nemáte právní nárok a záleží tedy čistě na zaměstnavateli, zda Vám vyhoví.
To, zda setrvat v pracovním poměru u stávajícího zaměstnavatele, záleží na Vás. Zachovaný trvající pracovní poměr může být výhodný pro případ, že byste nové zaměstnání nesehnala. Dále pokud byste plánovala opět otěhotnět, trvající pracovní poměr, a tedy nemocenské pojištění, by Vám zajistilo nárok na další peněžitou pomoc v mateřství (PPM). Je samozřejmě také podstatné, zda by bylo vůbec možné do tohoto zaměstnání dojíždět. Pokud je vzdálenost veliká a víte, že byste do práce nedojížděla ani v případě, že byste nové zaměstnání nesehnala, nemá nejspíše význam v takovém pracovním poměru setrvávat.
Pokud nemáte jistotu následujícího zaměstnání, rodičovský příspěvek (RP) si můžete prodloužit, a to až do 4 let věku dítěte. O změnu volby výše RP se žádá na úřadu práce (ÚP), odboru státní sociální podpory. Nepíšete, o jakou DPP se jedná, zda z ní bude odváděno zdravotní a sociální pojištění. DPP s měsíční odměnou do 10 000 Kč účast na pojištění nezakládají, DPP s odměnou alespoň 10 001 Kč účast na pojištění zakládají. Dokud budete pobírat RP, bude za Vás zdravotní pojištění odvádět i stát. Pokud tedy Vaše DPP nebude zakládat účast na pojištění, doporučuji si délku pobírání RP prodloužit.
Zákon u DPP nezakládá nárok na dovolenou. Není však vyloučeno, ale by bylo takové právo dohodou založeno. Na období červenec-srpen se můžete evidovat na ÚP jako uchazeč o zaměstnání (v tomto případě byste však musela mít stávající pracovní poměr ukončený; jakmile byste byla na neplaceném volnu, evidovat na ÚP se nemůžete). Za uchazeče o zaměstnání odvádí zdravotní pojištění stát. Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč, který v posledních 2 letech před evidencí na ÚP splnil dobu účasti na důchodové pojištění alespoň po dobu 12 měsíců. Jelikož jste v tomto období byla zaměstnána, podmínku byste splnila. Výše podpory by záležela na tom, zda by DPP zakládala účast na sociálním pojištění (viz výše) - pokud ano, podpora by se počítala z Vašeho čistého průměrného měsíčního výdělku z DPP. Pokud by DPP účast na důchodovém pojištění nezakládala, pak byste podmínku 12 měsíců pojištění splnila pouze díky započtení náhradní doby, kterou je osobní péče o dítě do 4 let věku a náležela by Vám pouze minimální podpora (první 2 měsíce ve výši 0,15násobku průměrné mzdy (tj. 4315 Kč), třetí a čtvrtý měsíc ve výši 0,12násobku průměrné mzdy (tj. 3452 Kč), po zbývající podpůrčí dobu 0,11násobku průměrné mzdy (tj. 3164 Kč)). Dále upozorňuji, že musíte dát stávajícímu zaměstnavateli výpověď či s ním ukončit pracovní poměr dohodou z nějakého vážného důvodu, jinak Vám bude náležet pouze snížená podpora (45 % výdělku či vyměřovacího základu po celou podpůrčí dobu). Je tedy důležité do výpovědi/dohody nějaký závažný důvod uvést (přestěhování a péče o dítě).


Související ustanovení:

§ 77 zákoníku práce
...
(2) Není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak, vztahuje se na práci konanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr úprava pro výkon práce v pracovním poměru; to však neplatí, pokud jde o
a) převedení na jinou práci a přeložení,
b) dočasné přidělení,
c) odstupné,
d) pracovní dobu a dobu odpočinku; výkon práce však nesmí přesáhnout 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích,
e) překážky v práci na straně zaměstnance,
f) dovolenou,
g) skončení pracovního poměru,
h) odměňování (dále jen „odměna z dohody“), s výjimkou minimální mzdy, a
i) cestovní náhrady.

§ 5 zákona o zaměstnanosti
Pro účely tohoto zákona se rozumí
...
c) vážnými důvody důvody spočívající v
1. nezbytné osobní péči o dítě ve věku do 4 let,
2. nezbytné osobní péči o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost)3a), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,
3. docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte,
4. místě výkonu nebo povaze zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera,
5. okamžitém zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle § 56 zákoníku práce,
6. zdravotních důvodech, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání nebo plnit povinnost součinnosti s Úřadem práce - krajskou pobočkou Úřadu práce a pobočkou Úřadu práce pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“) při zprostředkování zaměstnání, nebo
7. jiných vážných osobních důvodech, například etických, mravních či náboženských, nebo důvodech hodných zvláštního zřetele,
...

§ 7 zákona o veřejném zdravotním pojištění
(1) Stát je plátcem pojistného prostřednictvím státního rozpočtu za tyto pojištěnce:
...
c) příjemce rodičovského příspěvku;
d) ženy na mateřské a osoby na rodičovské dovolené a osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství podle předpisů o nemocenském pojištění;
e) uchazeče o zaměstnání včetně uchazečů o zaměstnání, kteří přijali krátkodobé zaměstnání;9)
...
k) osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku, nejde-li o osoby uvedené v písmenu c) nebo d). Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou i tehdy, je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně, a jde-li o dítě plnící povinnou školní docházku, po dobu návštěvy školy, s výjimkou umístění v zařízení s týdenním či celoročním pobytem. Za takové osoby se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec nebo matka dítěte, nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů,16) pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti,
...

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Kavková
Kategorie dotazu: Výdělečná činnost na MD a RD
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.