Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Peněžitá pomoc v mateřství, ochranná lhůta

30.10.2018

Dobrý den,
jsem t.č. na rodičovské dovolené (smlouva na HPP, doba neurčitá), dceři budou v dubnu 2019 3 roky. Rodičovský příspěvek budu čerpat do jejích 4 let. Nicméně rodičovskou dovolenou mi zaměstnavatel neprodlouží déle než do onoho dubna 2019 (nepočká ani do září na nástup dcery do školky).
Plánujeme druhé dítě, bohužel se stále nedaří. Nestihnu tedy nastoupit na druhou mateřskou dovolenou do dceřiných 3. let a v dubnu budu muset podat u zaměstnavatele výpověď, neboť nemáme jak zajistit hlídání.
Dotaz zní, jestli bych měla (v případě, že se druhé dítě nakonec zadaří) nárok na PPM i v případě, že bych PPM začala čerpat až někdy v době po podání výpovědi? Jinými slovy, jestli by se na mne vztahovala nějaká ochranná lhůta? (před nástupem na první mateřskou a rodičovskou dovolenou jsem 10 let nepřetržitě pracovala u stejného zaměstnavatele na HPP, poté navazovala několikaměsíční pracovní neschopnost v rámci rizikového těhotenství, poté MD a současná RD)

Děkuji mnohokrát za odpověď

Dobrý den.

Abyste měla nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM), musíte splnit podmínky dané zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, tedy:
1) Účast na nemocenském pojištění alespoň 270 kalendářních dnů v posledních 2 letech přede dnem nástupu na PPM. Nástup na PPM nastává dle volby nejdříve 8 týdnů a nejpozději 6 týdnů před očekávaným termínem porodu.
2) Účast na nemocenském pojištění (či plynoucí ochranná lhůta) v době nástupu na PPM.

Pokud již tedy nebudete v době nástupu na PPM zaměstnána, budete mít nárok na PPM pouze v případě, že se s nástupem vejdete do ochranné lhůty. Ochranná lhůta plyne ženě z pojištění (zaměstnání), které zaniklo v době těhotenství, a činí tolik dnů, kolik dnů trvalo pojištění, max. však 180 dnů. Jestliže byste tedy nastoupila na PPM nejpozději v poslední den ochranné lhůty, nárok na PPM by Vám vznikl. Ochranná lhůta začíná plynout den následující po skončení prac. poměru. Orientačně to vychází tak, abyste v zaměstnání byla cca měsíc již těhotná, než by došlo k ukončení pracovního poměru (jelikož nástup na PPM může být nejdříve na počátku 8. týdne před termínem porodu a ochranná lhůta činí přibližně 6 měsíců).

Pokud tedy již od dubna nemůžete vykonávat zaměstnání a zaměstnavatel zamítl žádost o neplacené volno, je možné ukončit pracovní poměr buď dohodou se zaměstnavatelem k určitému datu, či můžete podat výpověď. Pokud podáte výpověď, je třeba počítat s dvouměsíční výpovědní dobou, která plyne od prvního dne následujícího kal. měsíce po doručení výpovědi zaměstnavateli. Proto pokud např. chcete, aby prac. poměr skončil na konci dubna, je třeba doručit zaměstnavateli výpověď během měsíce února.

Pokud byste během zaměstnání stihla otěhotnět a byla opět uznána dočasně pracovně neschopnou z důvodu rizikového těhotenství, po skončení RD byste plynule přešla na pracovní neschopnost a poté opět na mateřskou dovolenou a PPM. Dočasná pracovní neschopnost je tzv. ochrannou dobou a nemohla by Vám tedy být dána výpověď, např. z důvodu nadbytečnosti.

Související ustanovení:

§ 15
...
(2) Peněžitá pomoc v mateřství náleží též, jestliže po zániku pojištění došlo k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství (§ 34 odst. 1) v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta činí u žen, jejichž pojištění zaniklo v době těhotenství, 180 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; ustanovení odstavce 1 části věty druhé za středníkem platí zde obdobně. Vznikne-li ženě v ochranné lhůtě uvedené ve větě druhé znovu pojištění, ochranná lhůta po dobu tohoto nového pojištění neběží a nevyčerpaná ochranná lhůta z dřívějšího pojištění se připočítává k ochranné lhůtě získané na základě tohoto nového pojištění, a to nejvýše do celkové výměry 180 kalendářních dnů. Nestanoví-li se ochranná lhůta podle věty druhé, činí ochranná lhůta 7 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; ustanovení odstavce 1 části věty druhé za středníkem platí zde obdobně.
...

Zákaz výpovědi dané zaměstnavatelem
§ 53 zákoníku práce
(1) Zakazuje se dát zaměstnanci výpověď v ochranné době, to je
a) v době, kdy je zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným, pokud si tuto neschopnost úmyslně nepřivodil nebo nevznikla-li tato neschopnost jako bezprostřední následek opilosti zaměstnance nebo zneužití návykových látek, a v době od podání návrhu na ústavní ošetřování nebo od nástupu lázeňského léčení až do dne jejich ukončení; při onemocnění tuberkulózou se tato ochranná doba prodlužuje o 6 měsíců po propuštění z ústavního ošetřování,
...

.
S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.