Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Nárok na dovolenou

25.10.2018

Dobrý den,

od 22. prosince tohoto roku nastupuji na mateřskou dovolenou. Mám vyčerpanou veškerou dovolenou za tento kalendářní rok. Jak je to s čerpáním dovolené v rámci roku 2019? Mám na nějakou nárok, kdy budu na mateřské a nebudu v práci?

Děkuji za odpověď.

Dobrý den.

Nárok na dovolenou za kal. rok má zaměstnanec, kterému u zaměstnavatele trval nepřetržitě pracovní poměr po celý rok a konal u něj práci alespoň 60 dnů v kal. roce. Pro účel výpočtu dovolené se za výkon práce považuje i mateřská dovolená (MD) či řádná dovolená (dovolená na zotavenou), naopak rodičovská dovolená (RD) se za výkon práce nepovažuje. Jestliže na MD nastupujete 22.12.2018 a MD trvá 28 týdnů, stihnete v roce 2019 "odpracovat" (čerpáním MD) alespoň 60 směn (prac. dnů), a tím pádem Vám vznikne nárok na dovolenou za rok 2019.
V bezprostřední návaznosti na MD máte nárok čerpat řádnou dovolenou, takto čerpaná dovolená nepodléhá následnému krácení z důvodu následně čerpané RD. Máte tedy možnost před skončením MD požádat písemně zaměstnavatele o čerpání dovolené za celý kal. rok před nástupem na RD a zaměstnavatel Vám musí vyhovět. Pokud byste takto dovolenou nečerpala ihned v návaznosti na MD, tak vzhledem k tomu, že RD se za výkon práce nepovažuje a naopak se považuje za zameškané směny, došlo by nejspíše k jejímu následnému krácení. Dovolená se krátí v případě, že zaměstnanec pro překážky na jeho straně zameškal alespoň 100 směn (prac. dnů). Za prvých zameškaných 100 směn se dovolená krátí o 1/12, za každých dalších 21 zameškaných dnů o další 1/12.
Situace by tedy vypadala tak, že byste čerpala MD, poté řádnou dovolenou a poté RD. Kdybyste řádnou dovolenou čerpala až po RD, nejspíše by byla krácena.

Související ustanovení:

Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část
§ 212 zákoníku práce
(1) Zaměstnanci, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u něho práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce, přísluší dovolená za kalendářní rok, popřípadě její poměrná část, jestliže pracovní poměr netrval nepřetržitě po dobu celého kalendářního roku. Za odpracovaný se považuje den, v němž zaměstnanec odpracoval převážnou část své směny; části směn odpracované v různých dnech se nesčítají.
...

§ 217
...
(5) Požádá-li zaměstnankyně zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení mateřské dovolené, a zaměstnanec zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení rodičovské dovolené do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, je zaměstnavatel povinen jejich žádosti vyhovět.

Krácení dovolené
§ 223
(1) Nepracoval-li zaměstnanec, který splnil podmínku stanovenou v § 212 odst. 1, v kalendářním roce, za který se dovolená poskytuje, pro překážky v práci, které se pro účely dovolené neposuzují jako výkon práce, zaměstnavatel krátí dovolenou za prvých 100 takto zameškaných směn (pracovních dnů) o jednu dvanáctinu a za každých dalších 21 takto zameškaných směn (pracovních dnů) rovněž o jednu dvanáctinu. Dovolenou vyčerpanou podle § 217 odst. 5 před nástupem rodičovské dovolené není možné z důvodu následného čerpání rodičovské dovolené krátit.
...
(3) Při krácení dovolené podle odstavců 1 a 2 musí být zaměstnanci, jehož pracovní poměr k témuž zaměstnavateli trval po celý kalendářní rok, poskytnuta dovolená alespoň v délce 2 týdnů.
...
(6) Dovolená, na kterou vzniklo právo v příslušném kalendářním roce, se krátí pouze z důvodů, které vznikly v tomto roce.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Kavková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.