Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Zdravotní péče, rodičovský příspěvek - zahraniční prvek

25.10.2018

Dobrý den,

nacházím se v takové specifické situaci a chtěla bych se zeptat, zda já či můj přítel, který je otcem nenarozeného dítěte, jsme oprávnění na pobírání rodičovského příspěvku v ČR. Žijeme ve společné domácnosti v ČR. Přítel je občanem USA, má přechodný pobyt v ČR, je zaměstnán českým zaměstnavatelem (tedy odvádí daně, sociální a zdravotní dávky v ČR) a je účastníkem veřejného zdravotního pojištění v ČR. Já jsem občanem ČR, žiji zde, ale pracuji pro firmu ve Velké Británii (z 90% na dálku z domova, jen občas tam lítám na meetingy). Moje firma za mě odvádí daně i dávky ve VB a já jsem účastníkem britského zdravotního pojištění. Na mateřskou mám nárok z VB, proto pokud dobře chápu nemám nárok na mateřskou v ČR.

Zajímalo by mě tedy následující:
- Mohu rodit v ČR bezplatně i když jsem účastníkem britského zdravotního pojištění (EHIC)?
- Mám nárok na rodičovský příspěvek po ukončení pobírání mateřského příspěvku z VB, který je ve VB pouze 39 týdnů? Výše mé mateřské ve VB bude o trochu vyšší než celková výše rodičovského příspěvku 220 000 CZK - Pokud ano, jedná se tedy v mém případě o max 7 600 CZK měsíčně nebo může být měsíční příspěvek vyšší? Znamenalo by to, ze od chvíle, kdy bych chtěla pobírat rodičovský příspěvek, bych musela ukončit pracovní poměr ve VB a nahlásit se na úřad práce v ČR? Ptám se proto, že placená mateřská dovolená je ve VB 39 týdnů, ale celková mateřská dovolená je 52 týdnu. Znamená to, že na zbylých 13 týdnů a dále bych nemohla být ve VB zaměstnána? Případně bylo by po nějaké době možné pro firmu ve VB pracovat řekněme 10 hod týdně a stále pobírat rodičovský příspěvek?
- V případě, že já nárok na rodičovský příspěvek nemám, měl by ho můj přítel?

Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den.

Ano, pokud jste odváděla pojištění ve Velké Británii a máte na mateřské dávky nárok tam, nemáte na peněžitou pomoc v mateřství (PPM) nárok v ČR, jelikož zde nesplňujete podmínky (účast na nemocenském pojištění).

Jinak je tomu však u nároku na rodičovský příspěvek (RP), jelikož jde o nepojistnou rodinnou dávku, která není závislá na účasti na pojištění. Pokud se v rodině vyskytuje tzv. zahraniční prvek (typicky výdělečná činnost či bydliště v cizině), musí být určena země, která bude příslušná k vyplácení rodinných dávek. Tato pravidla jsou stanovena v koordinačních nařízeních EU, která mají na území EU přednost před národními právními předpisy. Základním pravidlem je, že je primárně příslušná země, ve které probíhá výdělečná činnost. Pokud výdělečná činnost probíhá ve více zemích, je rozhodující, ve které zemi má bydliště dítě. Nejde o trvalý pobyt, ale o skutečné, faktické bydliště dítěte. Z Vašeho popisu tedy vyplývá, že výdělečná činnost probíhá jak ve VB, tak v ČR, rozhodující tedy je, že jako rodina pobýváte s dítětem v ČR, příslušným státem k výplatě rodinných dávek tedy bude ČR. Vzhledem k tomu, že výdělečná činnost probíhá i ve VB, bude VB sekundárně příslušná z titulu tam probíhající výdělečné činnosti, což znamená, že pokud jsou ve VB rodinné dávky obdobné našemu RP vyplácené ve vyšší výši než u nás, má VB povinnost výši dorovnat do takové výše, na jakou byste měli nárok tam (tedy pokud rodinné dávky ve VB v přepočtu převyšují 220 000 Kč, což tvoří celkovou sumu rodičovského příspěvku zde). Primárně však tedy k výplatě bude příslušná ČR.
Tato poradna se nezaměřuje na zahraniční právní předpisy, nejsme tedy obeznámeni se systémem soc. zabezpečení ve VB, je tedy také otázkou, zda tam jde o rodinnou dávku pojistnou či nepojistnou a zda již nebude tamní "mateřská" považována za obdobu našeho RP. Pokud tam však budete čerpat dávku závislou na účasti na pojištění, nemělo by jít o dávku obdobnou našemu RP, jelikož u něj se jedná o dávku nepojistnou. Pokud tedy v zahraničí nebudete pobírat dávku obdobnou našemu RP, budete mít na RP nárok zde. Konkrétní informace k Vašemu případu Vám budou podány na úřadu práce, odboru státní sociální podpory, kde se o RP žádá.

Jelikož v ČR nesplňujete nárok na PPM, můžete si zvolit měsíční výši RP max. 7 600 Kč. Pokud však teoreticky nárok na PPM ke dni narození dítěte splňuje otec dítěte, lze si zvolit výši dle jeho příjmu, a to až do teoretické výše jeho PPM, jakou by dostával, kdyby na ni měl nárok.
Výše přivýdělku se u pobírání RP nesleduje. Jediným omezením je případná docházka dítěte mladšího 2 let do předškolního zařízení - max. povolená docházka je 46 hodin měsíčně, jinak v měsíci nárok na RP nevzniká.

Co se týče zdravotního pojištění, pojištěna můžete být pouze v jednom státu. Pokud máte uzavřený pracovní poměr ve VB, musíte být zdravotně pojištěna tam.
Pokud tedy budete zdravotně pojištěna ve VB, máte nárok na zdravotní péči ve VB. Pojištěnci vlastnící evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC) mají nárok na ošetření v zemích EU za stejných podmínek (a tedy za stejných finančních nákladů) jako místní obyvatelé. Evropský průkaz zdravotního pojištění však neopravňuje k vycestování do zemí EU za účelem čerpání zdravotního pojištění na léčbu konkrétního zdravotního stavu - vyžádané péče. Máte však nárok na poskytnutí neodkladné zdravotní péče, mezi něž se řadí i porod. Jinak by tomu však bylo, pokud byste v ČR pobývala přímo za účelem porodu - pokud by byl porod v ČR takto účelně plánovaný, neměla byste nárok na proplacení nákladů.
Naše poradna se však nezabývá takto podrobně touto problematikou, obraťte se tedy na zdravotní pojišťovny, které Vám podají konkrétní informace pro Váš případ.

Zde odkaz na web Kanceláře zdravotního pojištění, kde najdete užitečné informace k tématu:
https://www.kancelarzp.cz/cs/vycestovani-zdr-pece/zahr-poj-do-cr

Zde např. informace z ZPMV:
"V případě, že se rozhodnu pro lékařský zákrok v jiném členském státě EU, mohu k tomuto účelu použít Evropský průkaz zdravotního pojištění?"
"Rozhodně ne. Evropský průkaz vám pokrývá pouze zdravotní péči. Pojištěnec má nárok na takovou péči, která musí být poskytnuta, aby nemusel zkrátit svůj pobyt v jiném členském státě a nebyl ohrožený jeho život nebo zdraví. V případě, že se pojištěnec rozhodne pro zákrok v zahraničí, musí nejprve požádat svou zdravotní pojišťovnu o udělení souhlasu s poskytnutím konkrétní zdravotní péče na formuláři, který uvádíme pod zkratkou E 112."

Zde odkaz:
https://europa.eu/youreurope/citizens/health/unplanned-healthcare/payments-reimbursements/index_cs.htm

Související ustanovení:
§ 30 zákona o státní sociální podpoře
...
(3) Rodič volí výši rodičovského příspěvku do částky
a) nepřevyšující 7600 Kč měsíčně,
b) převyšující 7600 Kč měsíčně, jestliže lze aspoň jednomu z rodičů v rodině stanovit k datu narození nejmladšího dítěte v rodině 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu v částce převyšující 7600 Kč, s tím, že zvolená výše rodičovského příspěvku nesmí přesáhnout 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu měsíčně. V případě, že u každého z rodičů lze stanovit ke dni narození dítěte uvedený denní vyměřovací základ, vychází se při stanovení výše rodičovského příspěvku z toho denního vyměřovacího základu, který je vyšší, nebo
...

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Kavková
Kategorie dotazu: Rodičovský příspěvek
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.