Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Výživné na neprovdanou matku

25.10.2018

Dobrý den, mám otázku ohledně vyživovací povinnosti na matku dítěte. Mám osmiměsíční dítě, s otcem dítěte nežiji a čekám na soud ohledně svěření dítěte do péče a na rozhodnutí o výšší alimentů. Můj dotaz směřuje k vyživovací povinnosti na mě. Nebyli jsme manželé a dozvěděla jsem, že mohu zažádat i na sebe peníze do tří let věku dítěte. Jenom nevím, jestli o to mohu žádat, když mám jiného partnera a s ním sdílím domácnost. Děkuji za odpověď. S přáním hezkého dne

Dobrý den.

Výživné neprovdané matce upravuje ustanovení § 920 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (viz níže). Matka, která porodila dítě a nebyla provdána za otce dítěte, má nárok od otce dítěte na výživu po dobu dvou let od narození dítěte. Stejně tak má nárok i na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem (těhotenské oblečení, léky, apod.).

Výživné neprovdané matky
Neprovdaná matka má právo od otce dítěte na výživné pro sebe, a to po dobu dvou let ode dne narození dítěte. Při určení výše výživného se přihlíží k odůvodněným potřebám matky, k jejím majetkovým poměrům, stejně jako ke schopnostem, možnostem a majetkovým poměrům otce. Výživné bude soudem stanoveno jinak v době mateřské a jinak v období rodičovské, jelikož se v těchto obdobích různí výše těchto dávek, a tedy i majetkové poměry matky.

Náklady spojené s těhotenstvím a porodem
Vedle výživného má neprovdaná matka ještě nárok na to, aby jí otec dítěte přiměřeně přispěl na náklady spojené s těhotenstvím a porodem (respektive těch, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění). Mezi tyto náklady lze zahrnout lékařskou péči, léky, pobyt v nemocnici, těhotenské oblečení apod. Mezi tyto náklady nepatří výbavička pro dítě, kočárku apod., protože tyto mají být hrazeny z výživného pro dítě.

Obsah návrhu na určení výše výživného a příspěvku na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem
Z návrhu musí plynout, v jaké výši je výživné a příspěvek na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem požadován, zda je požadováno uhrazení částky jednorázově či ve splátkách a navrhovaná splatnost. Dále je potřeba doložit důkazy – zprávu lékaře o těhotenství, doklady prokazující již vynaložené náklady spojené s těhotenstvím a porodem a důkazy podporující skutečnost, že žalovaný je pravděpodobným otcem dítěte. Soud i v tomto řízení zkoumá poměry otce a pakliže majetkové poměry otce nebudou umožňovat jednorázovou úhradu výživného a příspěvku na náklady, soud rozhodne pouze o částečné úhradě.

Samozřejmě lepší by bylo se s otcem dítěte dohodnout, pak by návrh k soudu nemusel být podáván. Není podstatné, že nyní žijete s novým partnerem.

§ 920 občanského zákoníku
Výživné a zajištění úhrady některých nákladů neprovdané matce
(1) Není-li matka dítěte provdána za otce dítěte, poskytne jí otec dítěte výživu po dobu dvou let od narození dítěte a přispěje jí v přiměřeném rozsahu na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem. Povinnost k úhradě nákladů spojených s těhotenstvím a porodem vznikne muži, jehož otcovství je pravděpodobné, i v případě, že se dítě nenarodí živé.
(2) Soud může na návrh těhotné ženy uložit muži, jehož otcovství je pravděpodobné, aby částku potřebnou na výživu a příspěvek na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem poskytl předem.
(3) Soud může rovněž na návrh těhotné ženy uložit muži, jehož otcovství je pravděpodobné, aby předem poskytl částku potřebnou k zajištění výživy dítěte po dobu, po kterou by ženě náležela jako zaměstnankyni podle jiného právního předpisu mateřská dovolená.

§ 922
(1) Výživné lze přiznat jen ode dne zahájení soudního řízení; u výživného pro děti i za dobu nejdéle tří let zpět od tohoto dne.
(2) Výživné pro neprovdanou matku a úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem lze přiznat i nazpět, nejdéle však dva roky ode dne porodu.

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.