Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Ukončení pracovního poměru pro nadbytečnost; evidence na ÚP

20.10.2018

Dobrý den, mám dotaz ohledně ukončení prac.smlouvy pro nadbytečnost. RD mám do tří let dítěte(únor 2019), zvažuji možnost skrátit RD k 1.12., dostanu 5 měsícu odstupný. Jsem Slovenka s trvalým pobytem na Slovensku, mám právo se evidovat po ukončení prac. poměru na ÚP a získat podporu v nezaměstnanosti? V pracovním poměru jsem v ČR od roku 2011. Mám prosím nárok na soc. a zdravotní pojištení počas těch 5 měsíců?Budu muset počas těchto měsícu dokazovat, že aktívně hledám práci i když nebudu mít žádnou podporu?
Děkuji

Dobrý den.

Evidovat se po ukončení pracovního poměru na úřadu práce (ÚP) je Vaším právem, nikoli povinností. Pokud budete mít zájem o nalezení a zprostředkování nového zaměstnání, evidujte se na ÚP do evidence uchazečů o zaměstnání. Nárok na podporu v nezaměstnanosti vzniká uchazeči, pokud v posledních 2 letech před evidencí na ÚP měl účast na důchodovém pojištění alespoň po dobu 12 měsíců. Vzhledem k tomu, že jste v posledních 2 letech byla na rodičovské dovolené (RD), tuto podmínku splníte započtením náhradní doby, kterou je osobní péče o dítě do 4 let věku. Nárok na podporu Vám tedy vznikne, avšak výplata podpory se odsune o 5 měsíců, jelikož obdržíte 5násobek odstupného. Výše podpory v nezaměstnanosti by navíc byla pouze minimální, za první 2 měsíce ve výši 0,15násobku, další 2 měsíce ve výši 0,12násobku a po zbývající podpůrčí dobu 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu. Podpora v nezaměstnanosti tedy činí v příslušných úsecích podpůrčí doby 4315 Kč, 3452 Kč, 3164 Kč.

Jelikož jste v době RD chráněna před výpovědí z důvodu nadbytečnosti, můžete se minimální podpoře vyhnout. Pokud si necháte dát výpověď po ukončení Vaší RD, během výpovědní doby Vám bude náležet 100 % náhrada mzdy od zaměstnavatele, po jejím uplynutí skončí pracovní poměr a pokud se do 3 pracovních dnů evidujete na ÚP, podpora se bude počítat z Vašeho příjmu, a nebude tedy minimální. Pokud však se zaměstnavatelem uzavřete dohodu o ukončení prac. poměru z důvodu nadbytečnosti ke konci RD a RD tedy bude poslední dobou před evidencí na ÚP, podpora bude pouze minimální. Zvažte tedy dobře dřívější uzavření dohody o ukončení prac. poměru, vzhledem k těmto skutečnostem.

Za uchazeče o zaměstnání odvádí zdravotní pojištění stát. Sociální pojištění se odvádí pouze v případě, že má osoba nějaký započitatelný příjem, soc. pojištění tedy nebudete muset řešit. Pokud se stanete uchazečem o zaměstnání, budete muset ÚP poskytovat potřebnou součinnost při zprostředkování zaměstnání a řídit se jeho pokyny, chodit na dané schůzky (např. projednat doporučené zaměstnání ve lhůtě stanovené úřadem práce, dostavit se na krajskou pobočku ÚP ve stanoveném termínu atd.).

Související ustanovení:

§ 39 zákona o zaměstnanosti
(1) Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který
a) získal v rozhodném období (§ 41) zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu v délce alespoň 12 měsíců (dále jen „předchozí zaměstnání“); překrývají-li se doby důchodového pojištění, započítávají se jen jednou,
b) požádal krajskou pobočku Úřadu práce, u které je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti a
c) ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, není poživatelem starobního důchodu.
...

§ 41
(1) Rozhodným obdobím pro posuzování nároků na podporu v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci jsou poslední 2 roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání.

§ 50
...
(3) Procentní sazba podpory v nezaměstnanosti činí první 2 měsíce podpůrčí doby 65 %, další 2 měsíce podpůrčí doby 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. ...

§ 51
(1) Podpora v nezaměstnanosti se uchazeči stanoví za první 2 měsíce ve výši 0,15násobku, další 2 měsíce ve výši 0,12násobku a po zbývající podpůrčí dobu 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu, jestliže
a) splnil podmínku doby předchozího zaměstnání [§ 39 odst. 1 písm. a)] započtením náhradní doby a tato doba se posuzuje jako poslední zaměstnání,
...

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Kavková
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.