Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Call centrum

16.10.2018

Pracovní doba, přesčasy, dovolená.

Dobrý den, jsem samoživitelka se dvěma dětmi do 15 let ve vlastní péči (9 a 11 let) a bez babiček. Pracuji na částečný úvazek v call centru (dle smlouvy 30 hodin týdně, bohužel není uvedeno zda od pondělí do pátku). Běžně se zde pracuje od půl deváté do pěti nebo od půl dvanácté do osmi s tím, že matky s dětmi do 15ti let nemusejí dělat odpolední ani soboty. Zhruba od května do konce srpna se dokonce nesloužily soboty ani odpolední vůbec, teď jsou dvě povinné v týdnu (pro matky ne). Provoz firmy odpolení směny ani víkendy nijak zvlášť nevyžaduje, jde o běžný prodej produktů-vitamínů, nikoliv nějakou krizovou linku nebo dispečink například záchranky.

Někde jsem četla, že podle zákona mi zaměstnavatel jako zaměstnanci na částečný úvazek nemá právo nařídit práci přesčas bez mého souhlasu. Někde v dotazech jsem ale četla, že práce přesčas znamená práci nad běžný plný úvazek (tj. více než 40 hodin). V pracovní smlouvě mám zase uvedeno, že "Mzda je sjednána s přihlédnutím k případné práci přesčas, a to až do rozsahu práce přesčas 150 hodin za kalendářní rok." Není to protizákonné?
V jiném článku je dále uvedeno, že:
"Zaměstnavatel je z vážných provozních důvodů oprávněn nařídit zaměstnanci práci přesčas, a to v rozsahu maximálně 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce. Zaměstnanec současně souhlasí s konáním práce přesčas nad výše uvedený rozsah, a to až do celkového rozsahu práce přesčas stanoveného v par. 93 odst. 4 zákoníku práce."

V době nástupu se ve firmě na mé pozici žádné povinné pracovní soboty nesloužily, soboty byly čistě dobrovolné a za příplatek. Později byly dokonce na několik měsíců soboty i odpolední zrušeny úplně. Od září se opět začaly sloužit a přišly problémy. Poměry ve firmě se změnily, změnilo se vedení.
Ve smlouvě je bohužel uvedeno, že
"pracovní doba je rozvržena nerovnoměrně podle potřeb zaměstnavatele a v souladu s příslušnými ustanoveními zákoníku práce."
Také je tam ale uvedeno, že
"zaměstnavatel je povinen vypracovat písemný rozvrh pracovní doby a seznámit s ním zaměstnance nejpozději 3 dny před začátkem období, na něž je pracovní doba nerovnoměrně rozvržena."
Má právo mi zaměstnavatel nařídit povinně pracovní sobotu? Zvláště pokud jsem si svých povinných 5 pracovních dnů po 6ti hodinách již ten týden nasloužila? A mám o víkendu v péči děti?
Jedná se o call centrum s prodejem doplňků stravy (nikoliv třeba dispečink záchranky, tam bych to chápala), o jednoho zaměstnance méně na směně nehraje roli, neohrozí to nijak provoz.

Stalo se mi, že v době čerpání mé řádné dovolené manažerka nařídila "povinnou" pracovní sobotu. Mě o tom nikdo nijak neinformoval, ústně ani písemně, ani po návratu z dovolené (tvrdili mi že "se o tomu mluví už 3 týdny"....no comment, pokud se o tom začalo mluvit po mém odjezdu na dovolenou a během týdne po návratu se o tom nikdo ani slovem nezmínil, ani to nikde neviselo (nemáme žádnou info tabuli ani interní email či info přes pc). O tom, že se slouží povinná sobota, jsem se dozvěděla víceméně náhodně až den předtím, při pravidelné ranní poradě. Šéfová striktně trvala na na této sobotě. Sobotu jsem sloužit odmítla s tím, že mi to nikdo neřekl, že si ji mohu nahradit jiný den nebo postupně po hodinách v běžný den, pokud jde čistě o to, aby každý odpracoval v tomto měsíci o jeden den více. Už proto, že máme děti o víkendech střídavě s otcem, a tento víkend byly děti v mé péči. Nakonec jsem se dohodla tajně s její podřízenou a nahradila jsem si to jinou sobotou a ticho po pěšině.
Má šéfová právo na takovéto chování, pokud pro to není závažný důvod, i přesto, že by mi povinnou sobotu nařídila včas a písemně (což neučinila)? Má vůbec právo mi nařídit jakoukoliv práci přesčas? A pokud nejde o život, může trvat na konkrétním dni, když si to chci nadělat v rámci měsíce jinak?

Při nástupu do firmy mi bylo řečeno, že jako matka samoživitelka dětí do 15 let nemám povinnost odpolední směny ani soboty sloužit. V době mého nástupu se firma se stavěla jako přátelská k matkám. To se bohužel hodně změnilo se změnou vedení.

Přidělování dovolené se tomu přizpůsobovalo - tj. pokud šlo o dovolenou v době školních prázdnin, matky s dětmi měly dříve vždy přednost. S novou šéfovou se začala dovolená přednostně přidělovat oblíbenkyním (přestože žádné děti v péči nemají). O 3 dny mezi svátky a na Silvestra se dokonce losovalo (nápad nové šéfové, aby prý to bylo spravedlivé), takže já jako matka samoživitelka nemám právo si vybrat ani jediný den řádné dovolené (které mi zbývá dostatek), takže ze dvou týdnů školních vánočních prázdnin ani jeden nemám šanci strávit souvisle s dětmi a odjet třeba na týden k prarodičům. Navíc nemám hlídání. Jarní prázdniny už má soudně přidělené otec. Zatímco uvedená bezdětná kolegyně (navíc bez partnera) si vylosovala dva dny ze tří. Právo vybrat si v těchto dnech dovolenou dostali každý den jen 4 lidé. Z hlediska statistiky je podle mě fuk, zda bude chybět 6 či 8 lidí, když si povinný počet hodin navolají jindy a mají dostatek zákonné dovolené.

Navíc hlavní šéfová udělala na jakoukoliv dovolenou stopstav od začátku října do konce listopadu, tj. nemám šanci si ji vybrat ani o podzimních prázdninách. Zbývají první 3 týdny v prosinci, to je mi k ničemu. Co mohu proti těmto poměrům dělat?

Dále mám ve smlouvě pozici telefonní operátor a je tam uvedeno že mám povinnost plnit všechny úkoly související se sjednaným druhem práce. Nová teamleaderka je bohužel spíše vezeňská dozorkyně, atmosféra v zaměstnání, dříve přátelská a příjemná bez nadřazenosti vedoucího vůči zaměstnancům se hodně změnila k horšímu (buď zticha a makej, cokoliv je řečeno se obrátí proti mluvčímu, nestojí o jakoukoliv negativní zpětnou vazbu, smí se jí jen leštit ego). Protože do pracovní náplně teamleaderů, kteří nevolají, vždy spadala i péče o kuchyňku, což se jí nelíbilo, rozepsala "služby" na zaměstnance, kdy má každý ze zaměstnanců po celý týden povinnost o kuchyňku zdarma pečovat nad rámec své pracovní doby, má na to šéfová vůbec právo? Jak se vyjádřila kolegyně, za chvíli tu budeme mýt i wc.

Stravenky jsme dostávaly jen za splněné průměry prodejů (jinde je mají za docházku plus týden dovolené navíc atd.), i ty nám sebrali a většinu bonusů také. Šéfová teď s velkou slávou zavedla bonus za nemarození, že se prý ukáže "kdo je flákač". Dostanete ho ale pouze v případě, že za celý kvartál (3 měsíce) nebudete chybět ani hodinu (týká se to třeba i propustky na pravidelné preventivní prohlídky dětí atd.). Přitom, pokud bude někdo ze zaměstnanců marodit v jednom kvartálu 6 týdnů a v druhém vůbec, bonus za jeden kvartál dostane. Pokud já budu s dětmi marodit v každém kvartálu pouze po týdnu, mám oproti výše uvedenému zaměstnanci pouze třetinovou nemocnost, ale na bonus nárok nemám. Není to diskriminační, zejména vůči matkám s dětmi?

Děkuji moc předem za radu.

Dobrý den.
Prací přesčas se obecně rozumí jakákoli práce zaměstnance konaná na příkaz nebo se souhlasem zaměstnavatele, vykonávaná mimo rámec stanoveného rozvrhu směn a nad zákoníkem práce stanovenou týdenní pracovní dobu. Zaměstnancům, kteří mají sjednánu kratší pracovní dobu, však zaměstnavatel práci přesčas a zároveň nemůže jednostranně nařídit takže na práci přesčas je potřeba se se zaměstnancem pracujícím na kratší úvazek vždy třeba jen ústně dohodnout. Mzda se sjednává ve smlouvě nebo ji zaměstnavatel stanoví vnitřním předpisem anebo určuje mzdovým výměrem. Za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty přísluší všem zaměstnancům u zaměstnavatele stejná mzda, plat nebo odměna z dohody. Stejnou prací nebo prací stejné hodnoty se rozumí práce stejné nebo srovnatelné složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, která se koná ve stejných nebo srovnatelných pracovních podmínkách, při stejné nebo srovnatelné pracovní výkonnosti a výsledcích práce. Při určení a sjednání výše mzdy nesmí však zaměstnavatel vycházet z hledisek, která by předem a zjevně znevýhodnila určité skupiny zaměstnanců (rodiče s dětmi , ozp atd.) Tedy určování odměny za vykonanou práci nesmí být diskriminační a podmínky, které uvádíte, nepřímo diskriminují zaměstnance pracující na kratší úvazek.
Co se pracovní soboty týče :
Pracovní dobu má právo rozvrhnout zaměstnavatel. Je však povinen vypracovat písemný rozvrh týdenní pracovní doby a seznámit s ním nebo s jeho změnou zaměstnance nejpozději 2 týdny před začátkem období, na něž je pracovní doba rozvržena, pokud se nedohodne se zaměstnancem na jiné době seznámení (§ 84 ZP).
Zákoník práce v § 91 vymezuje podmínky, kdy je možné nařídit práci ve dnech pracovního klidu. Práci ve dnech pracovního klidu může zaměstnavatel nařídit jen výjimečně.
V den nepřetržitého odpočinku v týdnu může zaměstnavatel nařídit zaměstnanci jen výkon těchto nutných prací, které nemohou být provedeny v pracovních dnech:
a) naléhavé opravné práce,
b) nakládací a vykládací práce,
c) inventurní a závěrkové práce,
d)práce konané v nepřetržitém provozu za zaměstnance, který se nedostavil na směnu,
e)při živelních událostech a v jiných obdobných mimořádných případech,
f) práce nutné se zřetelem na uspokojování životních, zdravotních, vzdělávacích, kulturních, tělovýchovných a sportovních potřeb obyvatelstva,
g) práce v dopravě,
h)krmení a ošetřování zvířat.
Tedy nelze nařídit zaměstnanci pracovní sobotu, tak na rychlo,jak píšete a vzhledem k oboru v jakém působí zaměstnavatel,se s Vámi měl dohodnout, nikoli pracovní sobotu přikázat. Nadto je zaměstnavatel povinen přihlížet při zařazování zaměstnanců do směn apod. též k potřebám zaměstnankyň a zaměstnanců pečujících o děti.
Ad mytí kuchyňky a WC pokud nejste zaměstnána na pozici“ uklízečka“ nebo „manažerka svěžesti podlahových krytin a ostatních povrchů“, zkrátka pokud to nemáte v náplni práce,pokud úklid není činností,která by vyplývala z obsahu Vaší pracovní smlouvy,dělat to nemusíte.
Ad bonus za „nemarodění“ je potencionálně diskriminační nejen vůči rodičům s dětmi, ale i k osobám se zdravotním postižením nebo ke starším zaměstnancům.
Ad dovolená- o tom,kdy bude zaměstnanec čerpat dovolenou sice rozhoduje zaměstnavatel,ale opět by měl přihlédnout k potřebám zaměstnankyň a zaměstnanců pečujících o děti.
při určení rozvrhu čerpání dovolené je nutno přihlížet k provozním důvodům zaměstnavatele a k oprávněným zájmům zaměstnance.
Obrátila bych se na Vašem místě na Inspektorát práce
www.suip.cz
Právní předpis :
Zák.262/2006 sb. zákoník práce,v platném znění
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Slaďování zaměstnání a rodinného života
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.