Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Peněžitá pomoc v mateřství

09.10.2018

Dobrý den,
potřebuji prosím vědět, za jakých podmínek bude mít manželka nárok na mateřskou, když je momentálně bez zaměstnání, protože jí 31.12.2017 zanikla smlouva na dobu určitou a očekávaný potomek se má narodit 22.2.2019. Kolik měsíců či hodin musí mít a do kdy odpracováno a nepřijde tak o rodičovskou, kterou do data narození bere na již narozené dvouleté dítě? Může být během pobírání mateřské dále zaměstnána? Kolik procent z platu mateřská činí? Moc děkuji za odpověď!

Dobrý den,

základní podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství jsou: V den, od něhož je dávka přiznávána, musí trvat účast na nemocenském pojištění nebo ochranná lhůta a v posledních dvou letech před tímto dnem musí trvat účast na nemocenském pojištění po dobu aspoň 270 dnů. U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů.
Nástup na peněžitou pomoc v mateřství nastává dnem, který pojištěnka určí v období od počátku 8. do počátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu. Podpůrčí doba činí 28 týdnů (u pojištěnky, která porodila zároveň dvě nebo více dětí činí podpůrčí doba 37 týdnů). Šest týdnů před očekávaným dnešm porodu vychází na den 11.1.2019. Rozhodné období dvou let před očekávaným dnem porodu je období od 1.1.2017 do 31.12.2018, podmínku 270 dnů účasti na nemocenském pojištění matka splňuje. Nesplňuje podmínku být v den nástupu na peněžitou pomoc v mateřství účastna na nemocenském pojištění, tj. není zaměstnaná ani není v ochranné lhůtě. Pro vznok nároku na peněžitou pomoc v mateřství je důležité, aby Vaše matka byla zaměstnaná. Vzhledem k tomu, že výpočet dávky je poměrně komplikovaný a závisí od výše mzdy (platu), doporučuji využít pro orientační výpočet kalkulačky: https://www.mpsv.cz/cs/11580.

Pokud se týká rodičovského příspěvku, není možné zároveň pobírat rodičovský příspěvek a penžitou pomoc v mateřství (jedinou výjimkou je pokud je výše rodičovského pčíspěvku vyšší než peněžitá pomoc v mateřství, pak se doplácí rozdíl mezi rodičovským příspěvkem a peněžitou pomocí v mateřství, což může být ve Vašem případě v lednu 2019). Rodičovský příspěvek na první dítě zaniká narozením dalšího dítěte.

Pokud se týká rodičovského příspěvku pak mj. platí:
- Volbu výše rodičovského příspěvku je oprávněn provést jen rodič, který uplatnil nárok na rodičovský příspěvek, měnit tuto volbu lze jedenkrát za tři měsíce, a to i v případě, že došlo u rodičovského příspěvku ke změně oprávněné osoby. Doporučuji proto rodičovský příspěvek navýšit a do narození dalšího dítěte "dočerpat".
- Příjem rodiče není sledován. Při nároku na výplatu rodičovského příspěvku může rodič výdělečnou činností zlepšovat sociální situaci rodiny, ale musí v této době zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou.Nezkoumá se ani nárok na podporu v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci. To znamená, že matka může neomezeně pracovat.
- Pokud se v rodině narodí další dítě, nárok na rodičovský příspěvek na starší dítě zaniká, a to i v případě, že na narozené dítě náleží rodičovský příspěvek ihned od narození ve stejné výši, v jaké náleží doposud na starší dítě. Změnu je nezbytné ohlásit příslušnému orgánu, aby nevznikl přeplatek na dávce.
- Podmínkou nároku na rodičovský příspěvek je, že dítě mladší 2 let navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 46 hodin v kalendářním měsíci. U dítěte, které dovršilo 2 roky věku, není docházka do zařízení omezena.

Právní předpisy:
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
Zákon č. 187/ 2006 Sb., o nemocenském pojištění

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.