Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Nárok na peněžitou pomoc v mateřství

02.10.2018

Dobrý den, jsem na rodičovské dovolené do 16.10. zaměstnavatel mi navrhl ukončení pracovního poměru dohodou, kterou jsem ještě nepodepsala, ( máme schůzku zítra) s odstupným formou prémie, abych měla nárok na vyšší podporu, budu požadovat, aby v dohodě bylo uvedeny vážné důvody ato. nezbytná osobní péče o dítě do 4.let.
Jsem po operaci a můj zdravotní stav nedovoluje vrátit se zpět do práce. Navíc mi bylo s ohledem na můj zdravotní stav doporučeno co nejrychleji IVF. Tzn. že budu nucena po podepsáni dohody nastoupit na PN. Kdyby se mi při PN povedlo otěhotnět, nastoupila bych ihned na rizikové těhotenství.
Mám nárok na pěněžitou pomoc v mateřství?
Když ne, bude pro mě výhodnější, když nastoupím do nového pracovního poměru a na jak dlouhou dobu, abych měla nárok na PPM? Počítá se do účasti na pojištěním i rodičovská dovolená?
Na jakém datu ukončení PP dohodou se domluvit, vím že prvních 14 dní platí náhradu mzdy zaměstnavatel, na což bych neměla nárok, ale od 15dne OssZ. Tzn. kdyžbych podepsala dohodu k 27.9. a 2.10. bych nastoupila na PN, těch prvních 14 dní bych byla ještě na rodičovské dovolené, musela bych něco doplácet zdravotní,sociální?
Děkuji Moc

Dobrý den.

Abyste měla nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM), musíte splnit podmínky dané zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, tedy:
1) Účast na nemocenském pojištění alespoň 270 kalendářních dnů v posledních 2 letech přede dnem nástupu na PPM. Nástup na PPM nastává dle volby nejdříve 8 týdnů a nejpozději 6 týdnů před termínem porodu.
2) Účast na nemocenském pojištění (či plynoucí ochranná lhůta) v době nástupu na PPM.

Záleží tedy na tom, kdy se Vám podaří otěhotnět a kdy tedy bude nástup na PPM. V období 2 let před nástupem na PPM musíte splnit dobu účasti na nemocenském pojištění alespoň 270 dnů. Do účasti na nemocenském pojištění se započítávají všechny kalendářní dny trvání pracovního poměru, tedy i doba čerpání rodičovské dovolené (RD).
Abyste splnila i podmínku 2), musíte být v době nástupu na PPM nemocensky pojištěna či v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta činí u žen, jejichž pojištění (zaměstnání) skončilo v době těhotenství, tolik dnů, kolik dnů trval pracovní poměr, max. však 180 dnů. Pokud by tedy skončil Váš pracovní poměr ještě v době, kdybyste nebyla těhotná, ochranná lhůta by činila pouze 7 kal. dnů. Pokud tedy ještě nejste těhotná, podmínku 2) nesplníte a nárok na PPM by Vám takto nevznikl.
Abyste podmínku 2) splnila, musela byste si po skončení tohoto pracovního poměru najít nové zaměstnání, které by zakládalo účast na nemocenském pojištění (pracovní poměr, DPČ s odměnou alespoň 2 500 Kč měsíčně či DPP s odměnou alespoň 10 001 Kč měsíčně) a tento pracovní poměr by musel trvat v době nástupu na PPM, či by z něj musela plynout ochranná lhůta viz výše. Ochranná lhůta neplyne z DPP. Příklad: Pokud byste nastoupila do nového zaměstnání, pracovala zde 90 dnů a poté by pracovněprávní vztah zanikl v době těhotenství, musela byste na PPM nastoupit nejpozději 90. den od skončení tohoto zaměstnání.

Pokud byste zůstala v nynějším zaměstnání, byla byste dále nemocensky pojištěna a podmínku 1) i 2) byste splnila, a tím pádem by Vám nárok na PPM vznikl. Je tedy možné uvažovat o nepřistoupení na dohodu o ukončení pracovního poměru, ale po ukončení RD dne 16.10. nastoupit na neschopenku a být dočasně práce neschopná (DPN). DPN je tzv. ochrannou dobou, kdy Vám zaměstnavatel nemůže dát výpověď, s výjimkou organizačních změn zrušení a přemístění zaměstnavatele. Byla byste tedy nadále zaměstnána, avšak v pracovní neschopnosti, a to případně až do nástupu na PPM.

Pokud Vám skončí nynější pracovní poměr a budete uznána dočasně práce neschopnou (DPN) do 7. kalendářního dne od skončení zaměstnání, bude Vám od 15. kal. dne náležet nemocenské. Jak správně uvádíte, prvních 14 dnů by Vám žádná náhrada mzdy vyplácena nebyla, jelikož byste již nebyla v pracovním poměru.
Po dobu pobírání nemocenských dávek je za Vás plátcem zdravotního pojištění stát (viz níže § 7 zákona o veřejném zdravotním pojištění). Sociální pojištění se hradí pouze v případě, že má dotyčný nějaký započitatelný příjem, tzn. že ho nebudete muset doplácet.
Během DPN se však nemůžete zaregistrovat na úřadu práce (ÚP), to lze až po ukončení neschopnosti.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který získal v posledních 2 letech před zařazením do evidence Úřadu práce zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců (započítává se i náhradní doba zaměstnání, kterou je např. i RD), a který požádal příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce České republiky o poskytnutí podpory.
Požádá-li nezaměstnaný o podporu v nezaměstnanosti nejpozději do tří dnů poté, co skončí jeho pracovní poměr nebo ukončí podnikání, nebo kdy skončí tzv. náhradní doby zaměstnání (např. rodičovskou dovolenou), bude podpora v nezaměstnanosti přiznána od následujícího dne po skončení jeho pracovního poměru, podnikání nebo náhradních dob. Podpora v nezaměstnanosti tedy přímo navazuje na jeho pracovní poměr, výdělečnou činnost nebo tzv. náhradní doby zaměstnání.
Délka podpory v nezaměstnanosti závisí na věku uchazeče, přičemž rozhodující je věk uchazeče v den podání žádosti. Délka podpory je následující: u žadatelů do 50 let věku – 5 měsíců.
Výše podpory v nezaměstnanosti u uchazeče, který pracoval v pracovním poměru, je:
v prvních dvou měsících 65 % jeho průměrného měsíčního čistého výdělku,
v dalších dvou měsících 50 % jeho průměrného měsíčního čistého výdělku,
a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku.
Pokud ale uchazeč ukončil pracovní poměr bez vážného důvodu sám nebo dohodou se zaměstnavatelem, je výše podpory v nezaměstnanosti pouze 45 % jeho průměrného měsíčního čistého výdělku.

Související ustanovení:

Zákaz výpovědi dané zaměstnavatelem
§ 53 zákoníku práce
(1) Zakazuje se dát zaměstnanci výpověď v ochranné době, to je
a) v době, kdy je zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným, pokud si tuto neschopnost úmyslně nepřivodil nebo nevznikla-li tato neschopnost jako bezprostřední následek opilosti zaměstnance nebo zneužití návykových látek, a v době od podání návrhu na ústavní ošetřování nebo od nástupu lázeňského léčení až do dne jejich ukončení; při onemocnění tuberkulózou se tato ochranná doba prodlužuje o 6 měsíců po propuštění z ústavního ošetřování,
...

§ 54
Zákaz výpovědi podle § 53 se nevztahuje na výpověď danou zaměstnanci
a) pro organizační změny uvedené v § 52 písm. a) a b); to neplatí v případě organizačních změn uvedených v § 52 písm. b), jestliže se zaměstnavatel přemísťuje v mezích místa (míst) výkonu práce, ve kterých má být práce podle pracovní smlouvy vykonávána,
b) pro organizační změny uvedené v § 52 písm. b); to neplatí v případě těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně, která čerpá mateřskou dovolenou, nebo zaměstnance v době, kdy čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou,
...

§ 7
(1) Stát je plátcem pojistného prostřednictvím státního rozpočtu za tyto pojištěnce:
...
i) osoby uvedené v § 5 písm. c), které jsou příjemci dávek nemocenského pojištění;

§ 5

Pojištěnec je plátcem pojistného, pokud
...
c) má na území České republiky trvalý pobyt, avšak není uveden pod předchozími písmeny a není za něj plátcem pojistného stát, pokud uvedené skutečnosti trvají po celý kalendářní měsíc.

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.