Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Ošetřovné; evidence na ÚP po skočení zaměstnání

01.10.2018

Dobrý den,
prosím můžete mi poradit?24.9.jsem nastoupila na OČR jelikož dcera dostala zánět uší.Na další kontrolu jdeme až 2.10.Dnes mi volali z podniku že mi neprodlužují smlouvu co jsme měli sjednanou na dobu určitou to jest do 30.9.jsem matka samozivitelka a chtěla bych se zeptat jak je to eventuelně s pokračováním vyplácení nemocenské tedy ošetřovného,kdy se hlásit na pracovním úřadu zda po skončení ošetřovného či hned 1.10.
A jeste jeden dotaz mi odpuste.
Mám před operací a bohužel můj zdravotní stav nohy se trochu zhoršil.Planovanou operaci jsem chtěla posunout na dřívější dobu ale bohužel mi v nemocnici řekli že to možné není.Mohu po skončení ošetřovného dítěte nastoupit ješte na neschopenku,když budu mít dva dny po skončení pracovního poměru na dobu určotou?Vztahuje se i na toto ochranná lhůta?Nebo jak pokračovat i v hledání nového zaměstnání když mám plánovanou operaci na konci měsíce listopadu,tedy bych musela jít na neschopnost v době zkušební doby a to mi moc do karet nejhraje a hezký obrázek bych si tím též neudělala a práci potřebuji nechci být vázána na dávkách od státu.Děkuji za vaše cenné rady S pozdravem

Dobrý den.

Jelikož nárok na ošetřovné vznikl ještě v době pojištění (zaměstnání), dávka bude vyplácena po potřebnou dobu i po jeho skončení. Max. délka podpůrčí doby u ošetřovného však činí u osamělého rodiče 16 kalendářních dnů. Po této době již dávka nenáleží, přestože by potřeba ošetřování trvala.
Evidence na úřadu práce (ÚP) je Vaším právem, nikoli povinností. Registrovat se můžete ihned, pobírání ošetřovného evidenci uchazečů o zaměstnání nebrání, musíte být však schopna poskytovat součinnost. Po dobu vyplácení nemocenských dávek, mezi něž ošetřovné patří, však nenáleží podpora v nezaměstnanosti, ta bude náležet až po jejich dobrání.
Jakožto uchazeč o zaměstnání můžete žádat o podporu v nezaměstnanosti. Nárok na podporu má uchazeč, který v posledních 2 letech před evidencí splnil dobu účasti na důchodovém pojištění alespoň 12 měsíců. Dobu 12 měsíců lze splnit i započtením tzv. náhradní doby zaměstnání, kterou je např. osobní péče o dítě do 4 let věku.
Pokud tuto podmínku splňujete, bude Vám vyplácena podpora v nezaměstnanosti, podpůrčí doba činí u osob do 50 let věku 5 měsíců. Doba pobírání nemocenských dávek se do podpůrčí doby nezapočítává (viz § 46 zákona o zaměstnanosti níže).
Pozor je si třeba dát na to, pokud dobu účasti na důchodovém pojištění splňujete pouze díky náhradní době zaměstnání - v takovém případě je nutné se na ÚP zaregistrovat do 3 pracovních dnů od skončení zaměstnání, aby Vám nenáležela pouze minimální podpora v nezaměstnanosti. Pokud však 12 měsíců pojištění splňujete zaměstnáním, můžete se na ÚP evidovat i později.

K Vašemu druhému dotazu - ano, ochranná lhůta k nástupu na dočasnou pracovní neschopnost (DPN) činí 7 kal. dnů od skončení prac. poměru. Pokud tedy nastoupíte na DPN nejpozději poslední den ochranné lhůty, nárok na nemocenské Vám vznikne. Po dobu DPN však není možné se evidovat na ÚP, to by bylo možné až po jejím ukončení (viz zákon níže).
Pokud byste nastoupila do nového zaměstnání a byla uznána DPN během zkušební doby, zaměstnavatel s Vámi nemůže rozvázat pracovní poměr po dobu prvních 14 dnů DPN. Jiné omezení však nemá a ve zkušební době s Vámi může rozvázat pracovní poměr z jakéhokoli důvodu či bez uvedení důvodu.

Související ustanovení:

Podpůrčí doba u ošetřovného
§ 40
(1) Podpůrčí doba u ošetřovného činí nejdéle
a) 9 kalendářních dnů,
b) 16 kalendářních dnů, jde-li o osamělého zaměstnance, který má v trvalé péči aspoň jedno dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku.

§ 41 zákona o zaměstnanosti
...
(3) Za náhradní dobu zaměstnání se považuje doba
a) přípravy osoby se zdravotním postižením k práci (§ 72),
b) pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně,
c) osobní péče o dítě ve věku do 4 let,
d) osobní péče o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,
e) výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby na základě smlouvy dobrovolníka s vysílající organizací, které byla udělena akreditace Ministerstvem vnitra, nebo výkonu veřejné služby na základě smlouvy o výkonu veřejné služby, pokud rozsah vykonané služby překračuje v průměru alespoň 20 hodin v kalendářním týdnu,
f) osobní péče o fyzickou osobu mladší 10 let, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I (lehká závislost),
g) trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény osoby po skončení výdělečné činnosti, která zakládala její účast na nemocenském pojištění podle zvláštního právního předpisu, pokud si tato osoba nepřivodila dočasnou pracovní neschopnost úmyslně a pokud tato dočasná pracovní neschopnost nebo nařízená karanténa vznikla v době této výdělečné činnosti nebo v ochranné lhůtě podle zvláštního právního předpisu.

§ 44 zákona o zaměstnanosti
(1) Uchazeči o zaměstnání se podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci neposkytuje po dobu
...
b) poskytování dávek nemocenského pojištění, s výjimkou dávek nemocenského pojištění, které jsou uchazeči o zaměstnání poskytovány z účasti na nemocenském pojištění z titulu výkonu činností podle § 25 odst. 3 nebo zaměstnání podle § 25 odst. 6,
...
(2) Po dobu uvedenou v odstavci 1 krajská pobočka Úřadu práce poskytování podpory v nezaměstnanosti nebo podpory při rekvalifikaci rozhodnutím zastaví

§ 46
Do podpůrčí doby se nezapočítává doba
a) po kterou uchazeč o zaměstnání pobírá dávky nemocenského pojištění a z tohoto důvodu mu nebyla vyplácena podpora v nezaměstnanosti [§ 44 odst. 1 písm. b)],

§ 25
...
(2) Uchazečem o zaměstnání se nemůže stát fyzická osoba v době, po kterou
a) je uznána dočasně neschopnou práce,
...

§ 66 zákoníku práce
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
(1) Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou zrušit pracovní poměr ve zkušební době z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Zaměstnavatel nesmí ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních dnů a v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 v době prvních 21 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnance.
(2) Pro zrušení pracovního poměru ve zkušební době se vyžaduje písemná forma, jinak se k němu nepřihlíží. Pracovní poměr skončí dnem doručení zrušení, není-li v něm uveden den pozdější.

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.