Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Úprava pracovní doby po návratu z RD

30.09.2018

Dobrý den, odkazuji se na již zodpovězený dotaz z 21.9. s předmětem tématu: Ukončení pracovního poměru po RD, který se nachází na tomto odkazu http://www.aperio.cz/poradna/44055 .
Možná jsem nepoložila otázku správně a srozumitelně a nedostalo se mi odpovědi, jakou bych potřebovala.
Popíšu situaci a zkusím dotaz položit znovu a lépe:
V srpnu 2018 mi skončila rodičovská dovolená. S personálním oddělením jsme řešili můj návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené. Potřebuji poloviční úvazek. Bylo mi řečeno, že zaměstnavatel pro mě nemá práci odpovídající pracovní smlouvě (ve smlouvě mám název pozice, na dobu neurčitou, plný úvazek) z reorganizačních důvodů a navrhl 2 možnosti řešení:
1/ Rozvázat z organizacnich důvodů pracovní poměr dohodou, protože obdobnou pozici dle prac slouvy pro mě nemají a vyplatili by mi odstupné.
2/ můžeme se dohodnout na změně pracovní smlouvy, tzn. že zkusíme v rámci firmy najít práci jinou (novou pozici tedy hledáme na zkrácený úvazek, který by mi vyhovoval).
Jelikož jsem preferovala pokusit se najít klidně i nějakou jinou práci, souhlasila jsem s tím, že si zažádám o 2 měsíc neplaceného volna a během této doby se mi zaměstnavatel pokusí najít jinou práci s tím, že pokud práci nenajdeme, stále prý mám nárok požadovat práci dle pracovní smlouvy a prý tak zůstává můj nárok na odstupné nedotčen.
V tuto chvíli po absolvování několika pohovorů si začínám uvědomovat, že jinou práci, která by mě uspokojovala, asi nenajdeme, tudíž jsem dospěla k rozhodnutí, že tedy ukončíme pracovní poměr dle navrženého bodu 1). Avšak zároveň se mi doneslo, že firma ke konci tohoto měsíce bude procházet dalšími významnými organizačními změnami .

Spekuluji tedy nad tím a moje otázka zní, co by se stalo, kdyby se nyní nějaká pozice na plný úvazek dle mojí pracovní smlouvy uvolnila (že by kolegyně, co je na „mojí“ pozici nyní, např. odešla z firmy), nebo kdyby další podobná pozice taktéž na plný úvazek nově vznikla? Kdyby nastal scénář, že by mi zaměstnavatel tuto pozici na plný úvazek nabídl, nechválil by mi zároveň zkrácený úvazek, který nutně potřebuji kvůli péči o syna, pak bych tuto pozici nebyla schopná vykonávat kvůli tomu, že potřebuji poloviční úvazek. Ztratila bych tím pak nárok na to slíbené odstupné? Má zaměstnavatel povinnost zohledňovat, že pečuji o dítě? Má povinnost mi v tomto případě vyjít vstříc v částečném úvazku?

Děkuji za zodpovězení

Dobrý den,
podle ustanovení § 241 odst. 2 zák. práce platí, že požádá-li zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší než 15 let, těhotná zaměstnankyně nebo zaměstnanec, který prokáže, že převážně sám dlouhodobě pečuje o osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II, III, IV, o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní důvody.
Z citovaného ustanovení vyplývá, že, požádá-li zaměstnankyně pečující o dítě mladší než 15 let o sjednání kratší pracovní doby nebo o jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby a nebrání-li tomu vážně provozní důvody, je zaměstnavatel povinen takové žádosti vyhovět. Na kratší pracovní dobu nebo na jinou vhodnou úpravu pracovní doby má tedy zaměstnankyně (právní) nárok, kterého se může domáhat, neuspokojí-li ho zaměstnavatel dobrovolně, u soudu. Odmítá-li zaměstnavatel vyhovět žádosti, musí v řízení před soudem prokázat vážné provozní důvody, které úpravě pracovní doby brání.
Pro posouzení vážnosti provozních důvodů je nutno objektivně zjistit v každém konkrétním případě jednak rozsah, organizaci, funkční náplň i rozvrh práce, které má příslušná zaměstnankyně, jednak provozní poměry zaměstnavatele, tj. charakter jeho činnosti, možnost zajistit zastupování pracovníkem, vykonávajícím v podniku stejnou funkci, finanční možnosti i vztah a návaznost práce zaměstnanců v jednotlivých útvarech podniku apod. Rozhodující je zejména vyhodnocení, jak významný by představovala zásah do provozu zaměstnavatele skutečnost, že by zaměstnankyni byla povolena požadovaná kratší pracovní doba nebo jiná vhodná úprava pracovní doby, ve srovnání se stavem, kdy by pracovala po stanovenou týdenní pracovní dobu. Pouze v případě, že by tím byl znemožněn, narušen nebo vážně ohrožen řádný provoz (plnění úkolů nebo činnosti) zaměstnavatele, lze dovodit, že vyhovění žádosti brání vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele.

Má-li rodič zájem o kratší pracovní dobu, je třeba o ni rozhodně požádat a zároveň nepředpokládat, že zaměstnavatel na kratší pracovní dobu nepřistoupí. Není vhodné spoléhat na ústní dohodu. Obsahem písemné žádosti o kratší pracovní dobu by mělo být určení kratší pracovní doby (popř. rozvržení pracovní doby), popř. její časové omezení (např. do 31. 12. 2022). Zaměstnavatel by měl na písemnou žádost odpovědět písemně, avšak takovou povinnost právní předpisy zaměstnavateli neukládají. Pokud dojde mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem k dohodě, je vhodné uzavřít ji písemně. Dohoda o kratší pracovní době může být součástí pracovní smlouvy.

Vzor žádosti o kratší pracovní dobu
Žádost je adresována zaměstnavateli a musí obsahovat datum, místo a podpis žadatele.
Příklad: „Z důvodu péče o dítě ve věku jednoho roku žádám tímto o úpravu pracovní doby jejím zkrácením na 30 hodin týdně s tím, že by každý den pracovní doba končila namísto v 16.30 ve 14.00 hodin. O kratší pracovní dobu žádám do 31. 12. 2023.“

Podejte u zaměstnavatele písemnou žádost o úpravu pracovní doby, požadujete po zaměstnavateli písemné odpovědi. Pokud by jednání byla pro Vás neúspěšná, pak jsou tyto možnosti: nastoupit do práce a podrobit se režimu zaměstnavatele (zaměstnavatel podle zákoníku práce rozvrhuje pracovní dobu) nebo dát výpověď, protože není ve Vašich silách zvládnout péči o dítě a pracovat (pak nemáte nárok na odstupné).

Právní úprava:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Slaďování zaměstnání a rodinného života
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.