Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Dodatek k pracovní smlouvě na kratší úvazek na dobu určitou

27.09.2018

Dobrý den,
ráda bych se informovala na své možnosti, resp. zákonné povinnosti zaměstnavatele:

Nyní jsem těhotná a mám smlouvu na dobu neurčitou na poloviční úvazek. Při oznámení těhotenství zaměstnavateli bych se s ním ráda dohodla na návratu do práce na 20% úvazek ihned po ukončení mateřské dovolené, tedy šest měsíců po nástupu na mateřskou. Je zaměstnavatel povinen mi toto umožnit? A jaká opatření mám dodržet, aby se nestalo, že tímto krokem přijdu o svou smlouvu na dobu neurčitou, kterou mám na 50% úvazek a nezůstal mi po finálním návratu po druhém dítěti a uplynutí celé rodičovské jen 20% úvazek?

Děkuji moc za rady.

Dobrý den.

V souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě náleží zaměstnankyni mateřská dovolená, což je dovolená poskytovaná po dobu 28 týdnů při narození jednoho dítěte. Poté má zaměstnankyně právo nastoupit na rodičovskou dovolenou (RD) k prohloubení péče o dítě, a to do max. 3 let věku dítěte. Nástup na RD je však pouze právo zaměstnance, nikoli povinnost, nemusíte tedy žádost o RD zaměstnavateli podávat, a tím pádem na žádnou RD nenastupujete. Pokud tedy žádost o nástup na RD nepodáte, vrátíte se do zaměstnání po 28 týdnech po mateřské dovolené (MD) a máte právo se dle zákoníku práce vrátit na svoji původní pozici ("původní židli").
Dle § 241 zákoníku práce (viz níže) má zaměstnavatel povinnost přihlížet k potřebám zaměstnanců pečujících děti. Požádá-li zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší než 15 let o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní důvody. Pokud se tedy se zaměstnavatelem dohodnete na zkrácení úvazku, uzavřete dodatek k Vaší pracovní smlouvě o snížení úvazku na 20 % stanovené týdenní pracovní doby. Pozor si musíte dát na to, aby byl dodatek uzavřen na dobu určitou a období bylo tedy nějak časově ohraničeno (např. že se dodatek k pracovní smlouvě uzavírá do 3 let věku dítěte). Při formulaci dodatku na dobu určitou se po uplynutí doby automaticky obnoví Vaše smlouva před dodatkem, tedy 50 % stanovené týdenní pracovní doby.

Související ustanovení zákoníku práce:

Mateřská a rodičovská dovolená
§ 195
Mateřská dovolená
(1) V souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě přísluší zaměstnankyni mateřská dovolená po dobu 28 týdnů; porodila-li zároveň 2 nebo více dětí, přísluší jí mateřská dovolená po dobu 37 týdnů.
(2) Mateřskou dovolenou zaměstnankyně nastupuje zpravidla od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu, nejdříve však od počátku osmého týdne před tímto dnem.
(3) Vyčerpá-li zaměstnankyně z mateřské dovolené před porodem méně než 6 týdnů, protože porod nastal dříve, než určil lékař, přísluší mateřská dovolená ode dne jejího nástupu až do uplynutí doby stanovené v odstavci 1. Vyčerpá-li však zaměstnankyně z mateřské dovolené před porodem méně než 6 týdnů z jiného důvodu, přísluší jí mateřská dovolená ode dne porodu jen do uplynutí 22 týdnů, popřípadě 31 týdnů, jde-li o zaměstnankyni, která porodila zároveň 2 nebo více dětí.
(4) Jestliže se dítě narodilo mrtvé, přísluší zaměstnankyni mateřská dovolená po dobu 14 týdnů.
(5) Mateřská dovolená v souvislosti s porodem nesmí být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě skončit ani být přerušena (§ 198 odst. 2) před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu.

§ 196
Rodičovská dovolená
K prohloubení péče o dítě je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnankyni a zaměstnanci na jejich žádost rodičovskou dovolenou. Rodičovská dovolená přísluší matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let.

§ 47
Nastoupí-li ....zaměstnankyně po skončení mateřské dovolené ..., je zaměstnavatel povinen zařadit je na jejich původní práci a pracoviště. Není-li to možné proto, že původní práce odpadla nebo pracoviště bylo zrušeno, je zaměstnavatel povinen zařadit je podle pracovní smlouvy.

§ 241
(1) Zaměstnavatel je povinen přihlížet při zařazování zaměstnanců do směn též k potřebám zaměstnankyň a zaměstnanců pečujících o děti.
(2) Požádá-li zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší než 15 let, těhotná zaměstnankyně nebo zaměstnanec, který prokáže, že převážně sám dlouhodobě pečuje o osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost)77a), o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní důvody.
...

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.