Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Neplacené volno, platba zdravotního a sociálního pojištění

27.09.2018

Dobrý den,

v dubnu 2013 jsem nastoupila na MD a následnou RD s prvním dítětem. V roce 2016 (druhé dítě narozeno duben 2016) jsem plynule navázala MD a RD s druhým dítětem.
Zaměstnavatel mi prozatím drží pracovní místo. Do práce bych ráda nastoupila v říjnu 2019.
Jaké jsou moje možnosti - neplacené volno duben-říjen 2019/prodloužení RD....? Samozřejmě za předpokladu, že by s tím souhlasil zaměstnavatel. Kdo v tuto dobu hradí nemocenské pojištění, potažmo sociální a důchodové?

Děkuji Vám mnohokrát.

Dobrý den.

Rodičovská dovolená (RD) je volno poskytované zaměstnanci zaměstnavatelem k prohloubení péče o dítě do max. 3 let věku dítěte, nelze již více prodloužit. Můžete však zaměstnavatele požádat o neplacené volno (např. do zmíněného do října 2019), je však čistě na zaměstnavateli, zda Vaší žádosti vyhoví. Doporučuji se na zaměstnavatele obrátit s dostatečným předstihem, aby měl případně čas za Vás i nadále domluvit náhradu.
Pokud zaměstnavatel nevyhoví, jste povinna se následující pracovní den po 3. narozeninách dítěte dostavit do zaměstnání a začít vykonávat práci dle Vaší pracovní smlouvy (pokud se se zaměstnavatelem nedohodnete jinak). Dle zákoníku práce máte nárok požádat o zkrácený úvazek či jinou úpravu pracovní doby (např. home office) a zaměstnavatel je povinen Vám vyhovět, pokud k zamítnutí nemá vážné provozní důvody (viz níže § 241 odst. 2 zákoníku práce).

Co se týče zdravotního pojištění na neplaceném volnu - pokud stále pobíráte rodičovský příspěvek (RP), i nadále za Vás bude zdravotní pojištění odvádět stát. Pokud již RP nečerpáte, můžete se na své zdravotní pojišťovně nahlásit jako osoba celodenně osobně a řádně pečující o alespoň jedno dítě do 7 let věku a zdravotní pojištění za Vás bude i nadále hradit stát. Tato skutečnost se prokazuje čestným prohlášením. Dítě osoby pečující však nesmí navštěvovat předškolní zařízení více než 4 hodiny denně.
Sociální pojištění se odvádí pouze, pokud má daná osoba nějaký započitatelný příjem, na neplaceném volnu tedy nebude odváděno. Sociální pojištění se skládá z nemocenského a důchodového pojištění a z příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Po dobu neplaceného volna Vám tedy případně nebude náležet např. dávka nemocenského či ošetřovného. Osobní péče o dítě do 4 let věku se však považuje za náhradní dobu zaměstnání pro účely důchodového pojištění a tato doba Vám tedy bude započtena pro nárok na důchod.

Související ustanovení:

§ 196 zákoníku práce
Rodičovská dovolená
K prohloubení péče o dítě je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnankyni a zaměstnanci na jejich žádost rodičovskou dovolenou. Rodičovská dovolená přísluší matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let.

§ 241
(1) Zaměstnavatel je povinen přihlížet při zařazování zaměstnanců do směn též k potřebám zaměstnankyň a zaměstnanců pečujících o děti.
(2) Požádá-li zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší než 15 let, těhotná zaměstnankyně nebo zaměstnanec, který prokáže, že převážně sám dlouhodobě pečuje o osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost), o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní důvody.

§ 7 zákona o veřejném zdravotním pojištění
(1) Stát je plátcem pojistného prostřednictvím státního rozpočtu za tyto pojištěnce:
...
c) příjemce rodičovského příspěvku;
d) ženy na mateřské a osoby na rodičovské dovolené a osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství podle předpisů o nemocenském pojištění;
e) uchazeče o zaměstnání včetně uchazečů o zaměstnání, kteří přijali krátkodobé zaměstnání;9)
...
k) osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku, nejde-li o osoby uvedené v písmenu c) nebo d). Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou i tehdy, je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně, a jde-li o dítě plnící povinnou školní docházku, po dobu návštěvy školy, s výjimkou umístění v zařízení s týdenním či celoročním pobytem. Za takové osoby se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec nebo matka dítěte, nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů,16) pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti,
...

§ 3 zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
...
(8) Minimální vyměřovací základ neplatí pro osobu:
...
c) která celodenně osobně a řádně pečuje alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku. Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou, je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně, a jde-li o dítě plnící povinnou školní docházku, po dobu návštěvy školy, s výjimkou umístění v zařízení s týdenním či celoročním pobytem. Za takovou osobu se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec nebo matka dítěte, nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů;14)
...
e) za kterou je plátcem pojistného stát (§ 3c),
pokud tyto skutečnosti trvají po celé rozhodné období. Vyměřovacím základem u těchto zaměstnanců je jejich skutečný příjem.

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.