Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Nárok na peněžitou pomoc v mateřství

27.09.2018

Dobrý den,mám takový dotaz,nevím jak to vysvětlit. Jedná se o mateřskou, už opravdu nevím kam s tím mám jít a jak a kde mam najít někoho ochotného kdo mi vše řádně vysvetli .. byla jsem se různé ptat a nikdo nebyl ochotny mi poradit či rict co mám dělat.. mám odpracovany počet kdy mam nárok na mateřskou,ale bohužel ted jsem bez prace a nejsem ani v te ochraně lhůtě, tak mi řekli že mateřskou nedostanu ,jen když si najdu praci .. jenže jako těhotnou v pátém měsíci mě nikde zaměstnat nechtějí.. nevím co mam delat .. kamaradka mi řekla že dokonce jde zaridit abych pobirala pritelovo mateřskou z jeho odpracovany doby ale na to mi taky nikdo neodpověděl a dokonce mi řekli že to nejde .. ale kamaradka to takhle ma .. A nedokáže mi pomoct s tím,tak už nevim na koho se mám obrátit.. četla jsem ze děláte i osobní schůzky, budu moc rada za jakoukoliv odpověď. Moc předem děkuji

Dobrý den,

pokud nesplňujete podmínky pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM), jelikož nejste nemocensky pojištěna (a nebudete ani v době nástupu) ani v ochranné lhůtě, bohužel PPM nedostanete. Je pravda, že za určitých podmínek může na PPM nastoupit otec dítěte, pokud on splní podmínky dané zákonem.
Aby měla osoba nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM), musí splnit podmínky dané zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, tedy:
1) Účast na nemocenském pojištění alespoň 270 kalendářních dnů v posledních 2 letech přede dnem nástupu na PPM. Nástup na PPM nastává u otce dítěte nejdříve po šestinedělí, tedy 7. týden po porodu.
2) Účast na nemocenském pojištění v době nástupu na PPM.

Podmínky nároku se zjišťují ke dni prvního převzetí dítěte do péče. Pokud tedy otec dítěte tyto podmínky ke dni nástupu na PPM splní a sepíše s Vámi dohodu o převzetí dítěte do péče, může na PPM nastoupit a pobírat ji on. Po dobu čerpání PPM by však nemohl vykonávat tu výdělečnou činnost, ze které by mu PPM náležela, musel by tedy v zaměstnání, které vykonává, nastoupit po dobu čerpání PPM na rodičovskou dovolenou. Není však vyloučeno, aby si přivydělal u jiného zaměstnavatele, či i u stejného zaměstnavatele na jinou smlouvu/DPČ/DPP, avšak na jiný druh práce. V takovém případě by tedy mohl otec dítěte vykonávat jinou výdělečnou činnost a Vy byste mohla být doma s dítětem.
Pro Vás je důležité mít pohlídané zdravotní pojištění, které za Vás musí být odváděno. Pokud za Vás pojištění neodvádí ani zaměstnavatel, ani nejste OSVČ, je zde možnost být tzv. státní pojištěnkou - pak by za Vás zdravotní pojištění odváděl stát. Stát za Vás bude pojištění odvádět např. v případě, pokud budete na úřadu práce (ÚP) evidována mezi uchazeči o zaměstnání. Po porodu se můžete nahlásit své zdravotní pojišťovně jako tzv. osoba pečující o alespoň 1 dítě do 7 let věku (prokazuje se čestným prohlášením), poté by za Vás taktéž odváděl zdravotní pojištění stát. Jakmile začnete pobírat rodičovský příspěvek, bude za Vás nadále odvádět pojištění stát.

Pokud ani Vy, ani otec dítěte nebudete pobírat PPM, budete mít od narození dítěte rovnou nárok na rodičovský příspěvek (RP), o který se žádá na úřadu práce (ÚP), odboru státní sociální podpory. Jelikož nebudete nemocensky pojištěna, budete si moci zvolit výši RP až do částky 7 600 Kč měsíčně. Je také možnost použít vyměřovací základ otce dítěte (pokud by splnil podmínky pro PPM), pokud byste měla zájem o rychlejší čerpání RP (viz níže § 30 zákona o státní sociální podpoře). Konkrétní informace ohledně RP Vám poskytnou na ÚP.

Související ustanovení:
Podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství
§ 32 zákona o nemocenském pojištění
(1) Nárok na peněžitou pomoc v mateřství má
....
e) pojištěnec, který pečuje o dítě a je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu podle odstavce 7, že bude pečovat o dítě; tuto dohodu lze uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku sedmého týdne po porodu dítěte a na dobu nejméně 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích.
(2) Podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství je účast pojištěnce na pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství (§ 34 odst. 1). Je-li uplatňován nárok na peněžitou pomoc v mateřství z více pojištění, musí být tato podmínka účasti na pojištění splněna v každém z těchto pojištění.
...
(8) V dohodě podle odstavce 1 písm. e) musí být uveden den, od kterého bude pojištěnec o dítě pečovat, a den porodu; podpis matky dítěte na dohodě musí být úředně ověřen nebo ověřen orgánem nemocenského pojištění. Den, od kterého bude tento pojištěnec o dítě pečovat, nesmí spadat do období, za které byla peněžitá pomoc v mateřství vyplacena matce dítěte, a do období přede dnem ověření podpisu podle věty první.
(9) V případech uvedených v odstavci 1 písm. d) a e) se podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství zjišťují ke dni prvního převzetí dítěte do péče; to platí i v případě, kdy pojištěnec převzal péči o totéž dítě opakovaně.
...

RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK
§ 30 zákona o státní sociální podpoře

Podmínky nároku na rodičovský příspěvek a jeho výše
(1) Rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, má nárok na rodičovský příspěvek nejdéle do 4 let věku tohoto dítěte, a to nejdéle do doby, kdy byla na rodičovském příspěvku vyplacena z důvodu péče o totéž nejmladší dítě v rodině celková částka 220000 Kč, není-li dále stanoveno jinak. V případě, že nejmladším dítětem v rodině jsou 2 či více dětí narozených současně (dále jen „vícerčata“), má tento rodič nárok na 1,5násobek částky 220000 Kč.
(2) Pro stanovení nároku a výše rodičovského příspěvku je rozhodující výše denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenského v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte podle zákona o nemocenském pojištění (dále jen „denní vyměřovací základ“).
(3) Rodič volí výši rodičovského příspěvku do částky
a) nepřevyšující 7600 Kč měsíčně,
b) převyšující 7600 Kč měsíčně, jestliže lze aspoň jednomu z rodičů v rodině stanovit k datu narození nejmladšího dítěte v rodině 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu v částce převyšující 7600 Kč, s tím, že zvolená výše rodičovského příspěvku nesmí přesáhnout 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu měsíčně. V případě, že u každého z rodičů lze stanovit ke dni narození dítěte uvedený denní vyměřovací základ, vychází se při stanovení výše rodičovského příspěvku z toho denního vyměřovacího základu, který je vyšší, nebo
c) 1,5násobku částek uvedených v písmenu a) nebo b) v případě péče o vícerčata, nejvýše však do výše 1,5násobku 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu měsíčně.

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.