Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Záskok za MD a RD, následná nezaměstnanost

26.09.2018

Dobrý den,
moc prosím o radu, po rodičovské dovolené, resp. 4 rok neplaceného volna, jsme se po mém požadavku částečného úvazku, s původním zaměstnavatelem dohodli na ukončení pracovního poměru. Následně jsem nastoupila na 7 h. úvazek. 3. října 2017, cituji formulaci ze smlouvy... "na dobu určitou po dobu mateřské dovolené, rodičovské dovolené kolegyně, nejdéle však do 3. 10. 2020". Od kolegyň však vím, že si kolegyně zvolila rodičovskou dovolenou v délce 2 roky. Co to pro mě znamená? pokud nebude mít paní druhé dítě a opravdu se bude po dvou letech nebo dříve chtít vrátit... Chápu to tak, že její návrat nemohu předem předvídat a datum 3.10.2020 je pro mě nejzazší, ale mohu konec očekávat kdykoliv?
Druhý dotaz je k případné výpovědi z pracovního poměru, kdybych se nyní rozhodla dát výpověď, (důvodem velké tlaky na plný pracovní úvazek) ke konci září či října, tzn. po dosažení 12ti měsíců pracovního poměru, jaké mám povinnosti směrem k úřadům a na co mám naopak nárok jako nezaměstnaná, 2 děti. 4 a 9 let ...z krátkodobého i dlouhodobého hlediska. Předem děkuji.

Dobrý den.

Je to v podstatě tak, jak píšete. Termín 3.10.2020 je pouze nejzazším termínem, dokdy je Váš pracovní poměr uzavřen, může však skončit i kdykoli předtím, pokud se zaměstnankyně, za kterou zaskakujete, vrátí z rodičovské dovolené. Pokud hlásila svůj návrat ve 2 letech dítěte, je pravděpodobné, že dříve nenastoupí, ale kdyby ji k tomu dal zaměstnavatel souhlas a na dřívějším nástupu se dohodli, Váš pracovní poměr skončí. Naopak pokud zaměstnankyně požádá o prodloužení RD např. do 3 let věku dítěte, zaměstnavatel je vždy prodloužení povinen vyhovět a pak byste tedy byla zaměstnána do 3.10.2020.

Pokud se rozhodnete dát v práci výpověď, můžete tak učinit kdykoliv. Prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po měsíci, ve kterém bude výpověď doručena, začne běžet dvouměsíční výpovědní doba. Jejím uplynutím Váš pracovní poměr skončí. Druhou možností je uzavření dohody o ukončení pracovního poměru, pokud by s tím zaměstnavatel souhlasil; pak by neběžela výpovědní doba, dohodu byste uzavřeli k Vámi zvolenému datu a k tomu by pracovní poměr skončil. Vzhledem tomu, že by šlo o ukončení prac. poměru z Vaší iniciativy, nenáleželo by Vám žádné odstupné. K úřadům žádnou ohlašovací povinnost ohledně ukončení pracovního poměru nemáte, ukončení pracovního poměru a pojištění nahlašuje zaměstnavatel.

Po skončení pracovního poměru máte právo, nikoli povinnost, se evidovat na úřadu práce (ÚP) jako uchazeč o zaměstnání a žádat o zprostředkování zaměstnání a o podporu v nezaměstnanosti. Nárok na podporu má uchazeč, který v posledních 2 letech před evidencí na ÚP byl účasten důchodového pojištění alespoň po dobu 12 měsíců. Podpůrčí doba výplaty podpory činí u osob do 55 let pět měsíců (první dva měsíce činí výše podpory 65 %, druhé dva měsíce 50 % a zbylé měsíce 45 % z průměrného čistého výdělku z předchozího zaměstnání). Jakožto uchazečka o zaměstnání byste spadala do kategorie státních pojištěnců a zdravotní pojištění by za Vás odváděl stát (případně je lepší si ověřit, zda Vás zdravotní pojišťovna takto eviduje a ÚP toto nahlásil).

Pokud byste z nějakého důvodu nechtěla být zařazena do evidence uchazečů o zaměstnání na ÚP, je zde další možnost, aby za Vás zdravotní pojištění odváděl stát, a to stát se tzv. osobou celodenně řádně a osobně pečující o alespoň jedno dítě do 7 let věku. Tato skutečnost se potvrzuje čestným prohlášením, které musíte zaslat zdravotní pojišťovně. V takovém případě však nesmí dítě navštěvovat předškolní zařízení více než 4 hodiny denně.

Pokud by za Vás zdravotní pojištění neodváděl zaměstnavatel, nebyla byste OSVČ a ani byste nespadala do žádné kategorie státních pojištěnců (viz ustanovení § 7 zákona níže), byla byste osobou bez zdanitelných příjmů (OBZP) a zdravotní pojištění byste si musela hradit sama (pro letošní rok platba činí 1647 Kč měsíčně). Pojištěnec má tedy povinnost pojišťovně oznámit trvání takové skutečnosti, pokud tento stav tvá po celý kal. měsíc, a to do 8 dnů.

Co se týče sociálního pojištění, to se platí pouze v případě, pokud má osoba příjem, v období nezaměstnanosti tedy nejste povinna sociální pojištění platit.

Na podporu rodin s nízkými příjmy existují dávky státní sociální podpory, zejména přídavek na dítě a příspěvek na bydlení. O příspěvky se žádá na ÚP, odboru státní sociální podpory.
Přídavek na dítě je základní, dlouhodobou dávkou, poskytovanou rodinám s dětmi, která jim pomáhá krýt náklady, spojené s výchovou a výživou nezaopatřených dětí
Nárok na přídavek na dítě má nezaopatřené dítě, které žije v rodině, jejíž rozhodný příjem je nižší než 2,7násobek částky životního minima rodiny. Pro nárok na dávku se posuzuje příjem za předchozí kalendářní čtvrtletí, za příjem se považuje i rodičovský příspěvek.
Přídavek je vyplácen ve třech výších podle věku nezaopatřeného dítěte.
Více informací na tomto odkazu: https://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/prid_na_dite

Příspěvek na bydlení přispívá na krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy.
Více informací na tomto odkazu: https://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/prisp_na_bydleni

Související ustanovení:
§ 7 zákona o veřejném zdravotním pojištění
(1) Stát je plátcem pojistného prostřednictvím státního rozpočtu za tyto pojištěnce:
...
e) uchazeče o zaměstnání včetně uchazečů o zaměstnání, kteří přijali krátkodobé zaměstnání;9)
...
k) osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku, nejde-li o osoby uvedené v písmenu c) nebo d). Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou i tehdy, je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně, a jde-li o dítě plnící povinnou školní docházku, po dobu návštěvy školy, s výjimkou umístění v zařízení s týdenním či celoročním pobytem. Za takové osoby se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec nebo matka dítěte, nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů,16) pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti,
...
(2) Mají-li osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) až h) a q) příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti, je plátcem pojistného stát i tyto osoby.

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.