Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Ukončení pracovního poměru po RD, podpora v nezaměstnanosti

21.09.2018

Dobrý den,
ve firmě jsem byla zaměstnaná od února 2007 (aktivně jsem pracovala pro firmu 6 let a 3 měsíce). Na mateřskou jsem nastoupila v květnu 2013. Mateřskou a rodičovskou jsem měla se 2 dětma do listopadu 2018.

Při setkání s ředitelkou organizace koncem srpna, kde jsem zaměstnaná jsem se dověděla, že došlo k reorganizaci práce. Moje místo bylo v květnu 2018 zrušeno. Bylo mně navrhnuto, že bude pracovní poměr ukončen dohodou, kterou sepíše externí právník a zašle mně návrh na email.

V srpnu jsem byla na dovolené s rodinou na Slovensku. Došel mně dopis z Úřadu práce ohledně přepočítání a navýšení výplaty dávky na dítě (ač jsem o to nežádala. Údajně je to ze zákona) a informace, že místo skončení rodičovské v listopadu 2018, mně rodičovská končí v srpnu 2018 a s možností odvolání do 8 dnů. Byla jsem mimo ČR, tak jsem řešila záležitost po návratu začátkem září. Na Úřadě práce mně bylo řečeno, že jsem měla řešit záležitost do dané lhůty v dopise, že byla dávka zaslána, a že se s tím nedá nic dělat. Ptala jsem se i na odvolání vedoucí oddělení, vysvětlila mně, že v tomto případě se s tím nedá nic dělat.

Jelikož jsem zaměstnancem firmy 10 let ( i když jsem“ jen“ 6 let a 3 měsíce pro firmu aktivně pracovala), dostala jsem, jako každý jiný zaměstnanec této firmy po 10 letech nárok na 1 měsíc dovolené.
Organizace mně nabídla ukončit pracovní poměr dohodou ke dni sepsání dohody. 3 platy z důvdu reorganizace místa a proplacení měsíční dovolené, eventuálně proplacení jiné nevyčerpané dovolené.

Naše firma má vedení ve Velké Británii. HR oddělení v Praze nemáme. Protože si nejsem jistá na co mám nárok, ráda bych se s Váma poradila ohledně následujících bodů:
- Zda je pro mě lepší ukončit pracovní poměr dohodou nebo výpovědí ze strany zaměstnavatle (rozumím, že dohoda záleží na smluvních stranách, proto uvádím výše co mně zaměstnavatel nabízí)?
- Pokud bych se rozhodla pro výpověď ze strany zaměstnavatele na co bych měla nárok a jak bych měla postupovat?
- Pokud se po ukončení pracovního poměru přihlásím na Úřad práce, je pro mě lepší z hlediska výše a výplaty sociálních dávek ukončit pracovní poměr výpovědí, která má musí splňova standardní náležitosti nebo dohodou kde bude uveden důvod ukončení práce, tj. reorganizace? Je to v tomto případě jedno, zda výpověď nebo dohoda?
- Mám nárok na čerpání dovolené přislíbené zaměstnavatelem jako benefit za 10 let s firmou? Tj. místo nabízeného proplacení dovolené její čerpání stále jako zaměstnanec firmy (mám zájem čerpat dovolenou z důvodu: předčasného ukončení rodičovské dovolené. Mladší 2 a třičtvrtě roční dcerka nastoupila do školky a začíná si teprve zvykat na nové prostředí. Chtěla bych, aby alespoň měla 2 měsíce na adaptaci, abych si mohla hledat ke konci roku práci). Domnívám se, že ano, když jsem tento benefit oficiálně dostala od organizace?
- Mám nárok na čerpání dovolení za rok 2018, když jsem stále vedena jako zaměstnanec firmy? Dovolená, pokud vím, mně vyplacena nebyla.

Předem děkuji, přeji pěkný den

Dobrý den,
to, co Vám přišlo z ÚP, není ukončení rodičovské dovolené, ale ukončení výplaty rodičovského příspěvku. Poslední výplata RP se prostě navýší o část, která by tam zbyla na poslední měsíc. Vaše RD pokračuje i nadále, protože RD je volno, které poskytuje zaměstnavatel a to maximálně do 3let věku dítěte.

Vrátí-li se rodič do práce po rodičovské dovolené popř. po neplaceném volnu, nemá zaměstnavatel povinnost jej zařadit na původní práci a pracoviště. Má jen obecnou povinnost přidělovat mu práci podle pracovní smlouvy. Možnosti řešení situace jsou následující:
• Nemá-li zaměstnavatel možnost přidělit rodiči práci odpovídající pracovní smlouvě, může navrhnout dohodu o změně obsahu pracovního poměru, tj. nabídnout rodiči práci jinou. Obsah pracovního poměru je možné měnit jen po vzájemné dohodě zaměstnavatele a rodiče, a dochází-li i ke změně pracovní smlouvy, je třeba tak učinit písemně.
Zaměstnavatel však nesmí rodiče vracející se z mateřské či rodičovské dovolené nutit ke změně pracovního poměru (např. doby trvání pracovního poměru či ke zkrácení pracovního úvazku.)
• Nemá-li zaměstnavatel možnost přidělit rodiči práci odpovídající pracovní smlouvě a nedojde-li k dohodě mezi rodičem a zaměstnavatelem o změně obsahu pracovního poměru, jedná se o jiné překážky na straně zaměstnavatele. Zaměstnavatel je pak povinen poskytnout rodiči (až do skončení pracovního poměru) náhradu mzdy nebo platu ve výši 100 % průměrného výdělku.
• Nemá-li zaměstnavatel možnost přidělit rodiči práci odpovídající pracovní smlouvě, protože zaměstnavatel učinil rozhodnutí o organizačních změnách, pak je možné rozvázat dohodou či výpovědí se zaměstnancem pracovní poměr z důvodu nadbytečnosti:
V tomto případě je třeba, aby
- existovalo rozhodnutí o organizačních změnách, v jejichž důsledku se zaměstnanec stal nadbytečný
- byla příčinná souvislost mezi rozhodnutím o organizačních změnách a nadbytečností zaměstnance.
V tomto případě má zaměstnanec nárok na odstupné.
Pokud pro Vás zaměstnavatel nebude mít práci odpovídající pracovní smlouvě /nemusí jít o “stejnou židli“ odkud jste odcházela/ může Vás s Vaším svolením přeřadit na jinou práci. Pokud nebudete souhlasit, nemusíte.
Na odstupné je nárok v případě, že byla dána výpověď z důvodu rušení zaměstnavatele, přemístění zaměstnavatele, z důvodu nadbytečnosti nebo i tehdy pokud pracovní poměr byl rozvázán z těchto důvodů dohodou. Odstupné náleží ve výši nejméně:
• jednonásobku jeho průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než 1 rok;
• dvojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky;
• trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 2 roky.

Jestliže pro Vás zaměstnavatel nebude mít práci dle pracovní smlouvy a Vy nebudete souhlasit s jinou pracovní pozicí, u zaměstnavatele proběhla reorganizace, pak s Vámi pravděpodobně bude chtít ukončit pracovní poměr. Jeden způsob je dohoda o ukončení PP, kdy se obě strany dohodnou, kdy PP skončí, jako důvod doporučuji uvést nadbytečnost, pak máte nárok na 3měsíční odstupné. Pokud s dohodou o ukončení PP nebudete souhlasit, zaměstnavatel Vám za výše uvedených podmínek může dát výpověď. To může učinit první den po skončení RD /11/2018/. Od následujícího měsíce plyne dvouměsíční výpovědní lhůta, po kterou budete doma, a bude pobírat 100% platu. Pracovní poměr skončí uplynutím výpovědní lhůty, tedy 31.1.2019. Opět máte nárok na 3měsíční odstupné. Z hlediska finančního je varianta nesouhlasit s dohodou a nechat si dát výpověď lepší, protože k tříměsíčnímu odstupnému budete navíc dva měsíce pobírat náhradu mzdy, kdy pro Vás zaměstnavatel nemá práci.

V případě, že se na ÚP zaregistrujete ihned po ukončená RD, tedy budete souhlasit s ukončením PP dohodou, Vaše podpora v nezaměstnanosti bude jen minimální. Minimální podpora činí v roce 2018 první dva měsíce 4315 Kč měsíčně, další dva měsíce 3452 Kč měsíčně, zbývající měsíc/e 3164 Kč měsíčně.
V případě, že pracovní poměr ukončíte výpovědí anebo odpracujete nějaké dny, bude Vám podpora vypočítána z výdělku.

Jak je to s měsíční dovolenou Vám nedokážu říct, pravděpodobně je upravena nějakým vnitřním předpisem firmy, který nemám k nahlédnutí. Ale jak jsem psala RD Vám neskončila předčasně, pouze byla ukončena výplata RP a to je rozdíl, na RD jste dál a to až do 3.narozenin dítěte. Není třeba tedy nutně dovolenou čerpat a ani to souběžně s RD nelze.Při ukončení pracovního poměru Vám nevybranou dovolenou zaměstnavatel musí proplatit. Za r. 2018 Vám nevznikl nárok na dovolenou, neboť jste byla po celou dobu na RD a ta je jako odpracovaná doba nepovažuje.

Právní úprava:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.