Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Výživné

27.09.2018

Dobry den chtela bych se zeptat mam soudne urceni alimenty 2100 na tri deti , a byvalim manzelem jsme se dohodly ustne ze mi bude prispivat dceri 900 na rovnatka ale ten je pouzil jako vyzivne na vic a v zari 2018 mi poprve nezaplati pry ma predplaceno je to mozne. byla jsem na soc, pres ochranu ditete a tam mi rekly ze mam dat exekuci na jeho invalidni duchod ale nevim jestli mu to udelaji ma plny invalidni duchod 6500 muzete mi prosim poradit dekuji

Vážená paní,
výživné je označení pro finanční částku, kterou povinná osoba zajišťuje (buď zcela, nebo částečně) výživu oprávněné osoby, případně uspokojuje další životní potřeby. Dárky, kapesné a jiná příležitostná plnění se do výživného nezapočítávají. Výživné se obvykle platí v pravidelných měsíčních splátkách. To znamená, že ani příspěvek na rovnátka se nezapočítává do výživného a na druhou stranu na žádný příspěvek na rovnátka od otce nemáte právo, protože tyto náklady jsou zahrnuty ve výživném.

Obecně platí, rozhoduje-li soud o vyživovací povinnosti, vychází na straně jedné z odůvodněných potřeb a majetkových poměrů dítěte a na straně druhé ze schopností, možností a majetkových poměrů povinného (plátce výživného). Soud přitom zkoumá, zda se povinná osoba nevzdala bez vážného důvodu výhodného zaměstnání (výdělečné činnosti) nebo majetkového prospěchu, případně zda nepodstoupila nepřiměřená majetková rizika (např. soud nepřihlíží k tomu, že povinná osoba před určením výživného dala bez důvodu výpověď a je vedena jako uchazeč o zaměstnání na úřadě práce).
Rovněž se přihlíží k tomu, že povinný o dítě osobně pečuje, a k míře, v jaké tak činí; přihlédne se popřípadě i k péči o rodinnou domácnost.
Rozsah vyživovací povinnosti je dále určován odůvodněnými potřebami dítěte, které závisejí zejména na jeho věku a zdravotním stavu. Dále se přihlíží k tomu, jakým způsobem se dítě připravuje na své budoucí povolání, k mimoškolním aktivitám, ke koníčkům apod. Při stanovení výše výživného soud přihlíží rovněž k dalším vyživovacím povinnostem rodiče – další dítě (děti), manžel/ka. Soud může určit částku vyšší nebo i nižší, než je navrhovaná. Není stanovená žádná horní ani spodní hranice výše výživného. Dohodnou-li se rodiče na výši výživného, soud většinou jejich dohodu schválí.
Při výpočtu orientační výše výživného se za základ bere čistý příjem povinného rodiče bez jakýchkoliv dalších odpočtů, tedy bez zohlednění nákladů na domácnost, splátek úvěrů, hypoték, leasingů apod.

Tabulka pro určení výše výživného
věk dítěte výše výživného v % z příjmu
do 5 let 11 až 15 %
od 6 do 9 let 13 až 17 %
od 10 do 14 let 15 až 19 %
od 15 do 17 let 16 až 22 %
nad 18 let 19 až 25 %

Tabulka má doporučující charakter, není závazná. Je velmi dobře použitelná pro jedno dítě. V případě dvou dětí se nepoužije pro každé dítě, ale použije se zpravidla procentuální rozpětí stanovené pro starší dítě a součet výživného pro obě děti bude odpovídat horní hranici procentuálního rozpětí. Z praxe vyplývá, že obvykle maximální podíl příjmu rodiče připadající na výživné na děti se pohybuje v rozmezí 30 až 35 %. Nelze ovšem vyloučit ani hraniční případy vyššího podílu.

O zvýšení výživného je možno žádat. Předpokladem je podstatná změna poměrů od poslední úpravy výživného, např. dítě začne plnit povinnou školní docházku nebo studovat na vysoké škole v jiném městě (proto výrazně vzrostly náklady na dopravu, ubytování, stravování, učební pomůcky atd.) nebo nastane výrazná změna v příjmech rodičů (např. změna zaměstnání). Pokud však otec má pouze invalidní důchod a nepracuje, pravděpodobně nedojde ke zvýšení výživného. Soud by se však měl zabývat otázkou, zda by manžel pracovat mohl. Pokud ano s ohledem na příznivou situaci na trhu práce by mu tato skutečnost šla k tíži.

Pokud povinná osoba neplní dobrovolně vyživovací povinnost stanovenou soudem, může oprávněná osoba podat návrh na nařízení exekuce u soudního exekutora, kterého si vybere. Seznam soudních exekutorů lze vyhledat na http://www.ekcr.cz/seznam-exekutoru.
Exekuční návrh se podává ve třech stejnopisech k rukám soudního exekutora. K exekučnímu návrhu je třeba přiložit originál nebo úředně ověřenou kopii exekučního titulu opatřeného potvrzením o jeho vykonatelnosti (rozhodnutí soudu o výživném). Pokud si osoba neví rady se sepsáním exekučního návrhu, má možnost požádat soudního exekutora o pomoc s jejím zpracováním.

Informace ohledně obsahu podání a další informace podání je možné vyhledat na webových stránkách Exekutorské komory ČR:
http://www.ekcr.cz/1/exekutori-radi/807-12-exekuci-narizuje-soud-na-navrh-veritele?w=.


Vzor exekučního návrhu
Exekuční návrh
pro zaplacení dlužného výživného ve výši ……....,- Kč a dále pro běžné výživné do budoucna
Oprávněný: .......................................................................................................................................................
Povinný: .......................................................................................................................................................
Na základě exekučního titulu - rozsudek č.j. ……....,.........., který vydal …….... dne ……... a který se stal pravomocným dne ……...., a vykonatelným dne ……....,, byla povinnému uložena povinnost přispívat na výživu nezl. ……...., ……....,- Kč měsíčně na každé z nich, splatnou vždy k ….. . dne v měsíci předem k rukám matky.

Povinným bylo uhrazeno na výživném celkem částkou ..........,- Kč / Oprávněný prohlašuje, že povinný dobrovolně nesplnil do dne podání tohoto návrhu ani část výše uvedené povinnosti podle výše uvedeného exekučního titulu. Dlužné výživné k dnešnímu dni činí celkem částku ……....,- Kč.
Oprávněný navrhuje, aby soudní exekutor ……..., Exekutorský úřad ……... se ………. provedl exekuci k vymožení pohledávky oprávněného v částce:

Dlužné výživné za období…………………………… ,- Kč
s příslušenstvím……………………………………... ,- Kč
běžné výživné na nezl. ……………………….. Kč měsíčně od …….... do zaplacení

spolu s povinností zaplatit náklady oprávněného v exekučním řízení a povinnosti uhradit soudnímu exekutorovi pověřenému provedením exekuce náklady exekuce.
Oprávněný prohlašuje, že pro vymáhanou povinnost neprobíhá jiné exekuční řízení, ani o jeho zahájení nepožádal jiný exekuční úřad, soud ani jiný orgán.
Oprávněný bere na vědomí svoji povinnost zaplatit zálohu na náklady exekuce podle § 90 odst. 3 zákona č. 120/2001 Sb.

Přílohy:
………………………………………………………………………………………………

V ……………………dne ……………………

………………………………..
oprávněný


Vzor je možné stáhnout např. z https://www.exekucepraha.cz/vzory-podani/.

Ve lhůtě nejpozději 15 dnů ode dne doručení návrhu na zahájení exekuce požádá exekutor exekuční (okresní/obvodní) soud o pověření a nařízení exekuce. Soud má následně na provedení tohoto úkonu dalších 15 dnů. Od doručení pověření exekutorovi běží opět lhůta 15 dnů, kdy má exekutor povinnost vyrozumět oprávněného o zahájení exekuce. Exekutor pak sám zvolí nejvhodnější exekuční prostředek (srážky ze mzdy, prodej majetku ve vlastnictví povinné osoby, pozastavení řidičského oprávnění, který může exekutor vydat pouze v případě vymáhání nedoplatku výživného na nezletilé dítě. Podrobný postup při exekuci je možné přečíst na http://www.ne-exekuci.cz/inpage/jak-probiha-exekuce/.

Informace

Exekutorská komora – www.ekcr.cz
Exekutorská komora ČR provozuje bezplatnou poradnu zaměřenou na poradenství v oblasti exekucí, více na http://ekcr.cz/1/poradny/29-bezplatne-pravni-poradny?w=
Weby zaměřené na rodinné právo a pomoc s vymáháním výživného – www.vasevyzivne.cz, vyzivne.cz, www.rodinausoudu.cz.

Právní předpisy

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.