Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Nezaměstnanost, rekvalifikace, rodičovská dovolená

21.09.2018

Dobrý den, potřebovala bych poradit i když můj dotaz bude asi komplikovanější.
Jsem v současné době na rodičovské dovolené, která mi ovšem končí. Do práce se vrátit nemůžu, protože syna ještě nevezmou do školky. Jelikož už několik let fotografuji, udělala jsem si před pár měsíci živnost a chtěla bych se fotografování věnovat více a začít se tím časem živit. V současné době čekám druhé dítě. A můj dotaz zní, jestli je pro mě v současné době výhodné dát v zaměstnání výpověď, registrovat se na úřadě práce a využít možnosti rekvalifikačních kurzů v oblasti fotografování a také finanční podpory pro začínající podnikatele, na kterou bych měla za půl roku nárok, nebo mám jinou možnost jak to vyřešit, než znovu nastoupím na mateřskou a rodičovskou dovolenou? Měla bych pak jako nezaměstnaná nárok na rodičovskou dovolenou? A měla bych nárok na využití rekvalifikačních kurzů v případě že bych byla na rodičovské dovolené? Mnohokrát děkuji za rady.

Dobrý den.

Pokud jste na rodičovské dovolené (RD), která se blíží ke konci, a nemůžete nastoupit zpět do zaměstnání, můžete také zaměstnavatele zkusit požádat o neplacené volno do doby, kdy bude dítě přijato do školky. Na toto volno však nemáte právní nárok a záleží čistě na zaměstnavateli, zda Vám vyhoví, nebo ne.
Pokud by zaměstnavatel nevyhověl, bylo by tedy nutné ukončit pracovní poměr, což lze učinit buď výpovědí s dvouměsíční výpovědní dobou nebo dohodou o ukončení pracovního poměru s ukončením k určitému datu.

Jakožto nezaměstnaná máte právo (nikoli povinnost) se evidovat jako uchazeč o zaměstnání na úřadu práce. Překážka evidence na ÚP je však provozování samostatně výdělečné činnosti, pokud tedy provozujete živnost, je nutné ji přerušit či ukončit.
I živnostník, který přeruší své podnikání, se může stát uchazečem o zaměstnání a má nárok na podporu v nezaměstnanosti, tedy za předpokladu, že splňuje základní obecné podmínky, tedy že v uplynulých dvou letech před evidencí na ÚP vykonával alespoň 12 měsíců činnost, která zakládá účast na důchodovém pojištění. Uchazeč o zaměstnání má také případně nárok na rekvalifikační kurzy a vyplácení podpory při rekvalifikaci.
Pokud přerušíte podnikání, můžete se tedy přihlásit do evidence úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, ode dne zaevidování je pak plátcem zdravotního pojištění stát (tuto skutečnost nejpozději do osmi dnů nahlaste své zdravotní pojišťovně).
Přerušení podnikání musíte oznámit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ), finančnímu úřadu a zdravotní pojišťovně, u které jste registrováni. Datum, kdy přerušíte podnikání, si určíte sama.

Pokud budete uchazečkou o zaměstnání na ÚP, nebudete na RD, jelikož na RD jsou pouze zaměstnanci, poněvadž RD je volno poskytované zaměstnanci zaměstnavatelem k prohloubení péče o dítě do max. 3 let věku dítěte. Je třeba rozlišovat RD a rodičovský příspěvek (RP). RP je dávka státní sociální podpory vyplácená ÚP do max. 4 let věku dítěte.
Co se týče nároku na peněžitou pomoc v mateřství. Abyste měla nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM), musíte splnit podmínky dané zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, tedy:
1) Účast na nemocenském pojištění alespoň 270 kalendářních dnů v posledních 2 letech přede dnem nástupu na PPM. Nástup na PPM nastává dle volby nejdříve 8 týdnů a nejpozději 6 týdnů před termínem porodu.
2) Účast na nemocenském pojištění (či plynoucí ochranná lhůta) v době nástupu na PPM.

Abyste tedy měla nárok na PPM, musíte být v době nástupu na PPM účastna nemocenského pojištění (tedy zaměstnána či SVČ a dobrovolně si hradit nemocenské pojištění), nebo být v tzv. ochranné lhůtě. Ochranná lhůta plyne z pojištění, které skončilo v době těhotenství, a činí tolik dnů, kolik trvalo pojištění, max. však 180 dnů. Pokud byste se tedy s nástupem na PPM vešla do 180 dnů od skončení zaměstnání, měla byste nárok na PPM. Pokud ne, začala byste rovnou od narození dítěte pobírat RP.
Není překážkou, abyste pobírala podporu při nezaměstnanosti/rekvalifikaci a současně RP (nelze však současně pobírat podporu a PPM).

Související ustanovení:
§ 25 zákona o zaměstnanosti
(1) Uchazečem o zaměstnání může být, pokud tento zákon dále nestanoví jinak, pouze fyzická osoba, která má na území České republiky bydliště a která není
a) v pracovněprávním vztahu nebo ve služebním poměru, s výjimkami uvedenými v odstavcích 3 a 6,
b) osobou samostatně výdělečně činnou; za osobu samostatně výdělečně činnou se považuje fyzická osoba, která se pro účely důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu samostatně výdělečně činnou,
...

§ 44
(1) Uchazeči o zaměstnání se podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci neposkytuje po dobu
a) poskytování starobního důchodu,
b) poskytování dávek nemocenského pojištění, s výjimkou dávek nemocenského pojištění, které jsou uchazeči o zaměstnání poskytovány z účasti na nemocenském pojištění z titulu výkonu činností podle § 25 odst. 3 nebo zaměstnání podle § 25 odst. 6,
...
(2) Po dobu uvedenou v odstavci 1 krajská pobočka Úřadu práce poskytování podpory v nezaměstnanosti nebo podpory při rekvalifikaci rozhodnutím zastaví.
...

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Kavková
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.