Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Peněžitá pomoc v mateřství

12.09.2018

Dobrý den,
mám trochu komplikovanější dotaz. V roce 2012 jsem nastoupila na MD a následně na RD s prvním synem. V roce 2014 jsem si to zopakovala u druhorozeného syna. Opět MD a následně RD, kterou jsem u něj nechala prodloužit ze zdravotních důvodů do 4 let věku. RD mi končí 16.10.2018. Ovšem očekáváme narození 3. dítěte. Jelikož mám termín 1.1.2019, případný nástup na PPM vychází někdy na začátek listopadu. Jestli počítám správně, nejdříve na 6.12.2018 (pokud bych nastoupila 8 týdnů před). U obou předchozích těhotenství jsem nárok na PPM měla.
Teď ohledně samotného PPM. Zaměstnavatel mi nyní dává výpověď, ještě ji nemám v ruce, takže nevím, k jakému datu. Tuším, jsem ohledně PPM v ochranné lhůtě 180 dní, takže bych měla mít na PPM nárok? Jen připomínám, že RD mám do 4 let dítěte. Nejsem si jistá, zda nárok na PPM existuje i v případě RD do 4 let.
Dále mi tam "lítají" 3 týdny (od ukončení RD a nástup na MD), které vlastně nevím, jak mám vyřešit.
Na nemocenskou bych nastupovala nerada, vím, že jsem od výpovědi 7 dní v ochranné lhůtě, ale firma už vlastně nefunguje. Další možnost je ÚP, ale tím bych ztratila nárok na PPM? Navíc pracuji na 4 hodiny denně na dohodu, což bych už nemohla. Napadly mě 2 možnosti. Buď se na ty 3 týdny přihlásit jako osoba pečující o 2 děti do 15ti let nebo se prostě nehlásit nikam, jen si doplatit za ty 3 týdny zdravotní a sociální pojištění.
Procházela jsem co se dalo, ale jsem už ze všeho dost zmatená. :-)
Děkuji předem za odpověď. Snad jsem to napsala srozumitelně.
Hezký dne

Vážená paní,
předpokládám, že zaměstnavatel s Vámi chce rozvázat pracovní poměr podle § 52 písm. a) zákoníku práce, a to z důvodu rušení zaměstnavatele nebo jeho části, což je tzv. organizační důvod (v podstatě se jedná o jediný důvod, pro který je možné pracovní poměr v období těhotenství dát zaměstnankyni výpověď). Pokud Vám zaměstnavatel dá výpověď, pak výpovědní doba poběží od 1.10.2018 do 30.11.2018. Dohodou lze rozvázat pracovní poměr kdykoliv. Na odstupné je nárok v případě, že byla zaměstnanci dána výpověď z důvodu rušení zaměstnavatele, přemístění zaměstnavatele, z důvodu nadbytečnosti nebo pokud pracovní poměr byl rozvázán z těchto důvodů dohodou. Odstupné náleží ve výši nejméně:
• jednonásobku jeho průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než 1 rok;
• dvojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky;
• trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 2 roky.
Předpokládám, že Vám nebude odstupné vyplaceno, v tom případě byste měla nárok na kompenzaci od úřadu práce. který poskytuje úřad práce uchazeči, kterému vznikl nárok na podporu v nezaměstnanosti, ale nebylo mu ve stanoveném termínu vyplaceno odstupné. Kompenzace se poskytuje za dobu od zařazení do evidence do uplynutí doby, po kterou uchazeči náleží zákonné odstupné.
Kompenzaci poskytuje úřad práce uchazeči, kterému vznikl nárok na podporu v nezaměstnanosti, ale nebylo mu ve stanoveném termínu vyplaceno odstupné. Kompenzace se poskytuje za dobu od zařazení do evidence do uplynutí doby, po kterou uchazeči náleží zákonné odstupné.
Výše kompenzace činí
• 65 % průměrného měsíčního čistého výdělku. Údaj o výši průměrného čistého výdělku je uveden v Potvrzení o zaměstnání, které je zaměstnavatel povinen vydat při skončení zaměstnání na žádost zaměstnance. Vzor Potvrzení je možno získat na:
http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/formulareobcana;
• ve výši 4315 Kč, nemůže-li uchazeč průměrný výdělek doložit.
Je to je dna z variant, uzavřít dohodu o rozvázání pracovního poměru, evidence na úřadě práce s kompenzací, což by Vám vyšlo až do nástupu na další peněžitou pomoc v mateřství. Pochopitelně, po dobu evidence na úřadě práce by nebylo možné pracovat na dohodu o provedení práce. Je však možné pracovat na dohodu o pracovní činnosti.
Pokud byste přece jenom volila variantu se na úřadě práce neevidovat, pracovat na dohodu o provedení práce, pak je třeba mít zajištěno, aby bylo za Vás hrazeno pojistné na zdravotní pojištění. Tou cestou je hrazení pojistného na zdravotní pojištění jako osobě celodenně řádně pečující alespoň o jedno dítě do 7 let věku.
Jestliže rodič osobně celodenně pečuje o dítě, např. čerpá neplacené pracovní volno po skončení rodičovské dovolené a rodičovského příspěvku, je za něj stát plátcem pojistného na zdravotní pojištění, a to z důvodu péče o dítě. Rodič ovšem musí zároveň splnit tyto podmínky:
• Celodenně, osobně a řádně pečovat alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku. Tato podmínka není splněna především v případě, kdy je dítě umístěno v zařízení s týdenním či celoročním pobytem.
• Děti nenavštěvují předškolní zařízení déle než 4 hodiny denně a v případě školních dětí družinu.
• Nemá příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti.
Rodič musí výše uvedené skutečnosti oznámit zdravotní pojišťovně a podepsat čestné prohlášení, že splňuje všechny požadované podmínky.
Po skončení rodičovského příspěvku zdravotní pojišťovna požaduje i předložení rozhodnutí o odnětí rodičovského příspěvku. Vše lze zpravidla vyřídit bez formalit, e-mailem. Stejnou oznamovací povinnost má i zaměstnavatel, pokud pracovní poměr trvá (tj. u neplaceného volna u dítěte staršího tří let). Jestliže rodič čerpá rodičovskou dovolenou nebo rodičovský příspěvek, pak stát platí pojistné na zdravotní pojištění z těchto důvodů.
Vzor čestného prohlášení osoby pečující o dítě (děti)
Čestné prohlášení osoby pečující o dítě (děti) podle § 7 odst. písm. l) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
Čestně prohlašuji, že splňuji podmínky celodenní osobní a řádné péče alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku. Pečuji o dítě (děti) .......................... (jméno a příjmení) datum narození ....................... Dítě, které je předškolního věku, není umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která převyšuje čtyři hodiny denně. (Dítě, které plní povinnou školní docházku, je umístěno ve školním zařízení po dobu návštěvy školy, tj. nenavštěvuje družinu.) Nemám příjmy ze zaměstnání ani ze samostatné výdělečné činnosti. Jako součást tohoto prohlášení přikládám rodný list dítěte (předkládá se jen v případě, že dítě je pojištěno u jiné pojišťovny než pojištěnec). Dále prohlašuji, že tento nárok neuplatňuje žádná jiná osoba.
Pokud se týká peněžité pomoci v mateřství, základní podmínky nároku na tuto dávku jsou: V den, od něhož je dávka přiznávána, musí trvat účast na nemocenském pojištění nebo ochranná lhůta a v posledních dvou letech před tímto dnem musí trvat účast na nemocenském pojištění po dobu aspoň 270 dnů. U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů.
Nástup na peněžitou pomoc v mateřství nastává dnem, který pojištěnka určí v období od počátku 8. do počátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu. Podpůrčí doba činí 28 týdnů (u pojištěnky, která porodila zároveň dvě nebo více dětí činí podpůrčí doba 37 týdnů). Nárok peněžitou pomoc v mateřství Vám vzniká. Navíc platí, vzniká-li za trvání stejného zaměstnání v období do 4 let věku předchozího dítěte nárok na PPM, porovnává se denní vyměřovací základ před redukcí s denním vyměřovacím základem před redukcí u předchozího dítěte. Matce náleží PPM z vyměřovacího základu, který je pro ni výhodnější. Pokud byste se evidovala na úřadě práce po skončení zaměstnání, nemá tato skutečnost vliv na nárok na peněžitou pomoc v mateřství a jeho výši.

Shrnu-li, máte zásadně dvě možnosti rozvázat pracovní poměr, úřad práce kompenzace a případně v práci změnit druh pracovněprávního vztahu na dohodu o pracovní činnosti nebo neevidovat se na úřad práce, pracovat na dohodu o provedení práce a zdravotní pojišťovně oznámit, že jste tzv. osoba pečující.
Právní předpisy:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.