Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Otcovství

15.09.2018

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, co byste nám doporučili v naší situaci.

Před týdnem jsme zjistili, že čekáme s přítelkyní dítě. Ona je vdaná, ale i když má trvalé bydliště na stejné adrese jako její manžel, tak spolu již několik let "nežijí" - jen bydlí na stejné adrese.

Vzhledem k tomu, že je vdaná, tak předpokládám, že jako otec bude zapsán její manžel. Tomu bychom se chtěli nějak vyhnout.

Můžete nám prosím poradit, jakým způsobem by se toho dalo docílit, abychom nemuseli k soudu ohledně otcovství? Je možné to již řešit před narozením dítěte?

S největší pravděpodobností podají návrh na rozvod během cca měsíce, ale protože je tam asi nějaká ochraná lhůta, tak nám to s otcovstvím asi nepomůže.

Mohli byste nám prosím poradit?

Děkujeme.

S úctou.

Dobrý den.

Pokud se dítě narodí ženě, která je v době narození provdána, je automaticky za otce považován a zapsán do rodného listu manžel ženy. Pokud se však dítě narodí v době mezi zahájením řízení o rozvodu manželství a třístým dnem po rozvodu, je zde i další možnost. Jestliže v takovém případě manžel (potažmo bývalý manžel) matky dítěte prohlásí, že není otcem dítěte a zároveň jiný muž prohlásí že je otcem dítěte, pak se má za to, že otcem je tento muž, pokud se matka připojí k oběma prohlášením (viz občanský zákoník níže). Všechna tato prohlášení je však třeba učinit před soudem, jiná možnost není (nelze provést na matrice). K určení otcovství tímto způsobem nemůže dojít dříve, dokud nenabude právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství. Toto prohlášení nelze určit k ještě nenarozenému dítěti.
Souhlasné prohlášení lze tedy učinit pouze tehdy, pokud:
- se dítě narodí v době od podání žaloby o rozvod do konce tzv. ochranné doby tří set dnů po právní moci rozsudku o rozvod
- je návrh na učinění prohlášení podán do uplynutí jednoho roku od narození dítěte (§ 777 odst. 2)
- již nabylo rozhodnutí o rozvodu manželství právní moci.

Ve vztahu k rozvodu se jedná o samostatné řízení, které může zahájit manžel (bývalý manžel), matka dítěte i muž, který prohlašuje, že je otcem. Nicméně, nebylo-li ještě o rozvodu manželství rozhodnuto, je třeba rozhodnutí vyčkat: den následující po dni právní moci rozhodnutí o rozvodu je prvním dnem, k němuž lze vztáhnout účinky dotyčného trojstranného prohlášení. Otázka zápisu do matriky bude řešena tak, že do matriky bude zapsán nejprve manžel matky, a posléze – na základě osvědčení soudu o prohlášení – bude tento zápis změněn na skutečného otce.

Další možností je, pokud by došlo k nabytí právní moci rozsudku o rozvodu ještě před narozením dítěte a Vy s matkou dítěte byste uzavřeli sňatek, než se dítě narodí. Pokud by se dítě narodilo až v dalším manželství, pak byste byl rovnou do rodného listu jako otec zapsán Vy.

Otcovství
§ 776 občanského zákoníku
(1) Narodí-li se dítě v době od uzavření manželství do uplynutí třístého dne poté, co manželství zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné, anebo poté, co byl manžel matky prohlášen za nezvěstného, má se za to, že otcem je manžel matky.
(2) Narodí-li se dítě ženě znovu provdané, má se za to, že otcem je manžel pozdější, i když se dítě narodilo před uplynutím třístého dne poté, co předchozí manželství zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné.

§ 777
(1) Narodí-li se dítě v době mezi zahájením řízení o rozvodu manželství a třístým dnem po rozvodu manželství, a manžel, popřípadě bývalý manžel matky prohlásí, že není otcem dítěte, zatímco jiný muž prohlásí, že je otcem dítěte, má se za to, že otcem je tento muž, připojí-li se matka k oběma prohlášením.
(2) Prohlášení manžela matky dítěte, popřípadě jejího bývalého manžela, muže, který tvrdí, že je otcem dítěte, a matky dítěte se činí v řízení před soudem, zahájeném na návrh některého z nich; návrh lze podat nejpozději do uplynutí jednoho roku od narození dítěte.
(3) K určení otcovství k dítěti podle odstavců 1 a 2 nemůže dojít dříve, dokud nenabude právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství.
(4) Jde-li o řízení o neplatnost manželství, použijí se odstavce 1 až 3 obdobně.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Kavková
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.