Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Návrat do práce po skončení rodičovské dovolené.

13.09.2018

Dobrý den, prosím o zodpovězení mého dotazu.
Od roku 2003 jsem zaměstnanec letecké společnosti jako stevardka, kde je práce velmi nepravidelná v nepřetržitém provozu. Od roku 2012 jsem byla na RD se dvěma dětmi. Druhá RD mi skončila 13.5.2018, kdy byly mladšímu synovi 3 roky. Zaměstnavatel mi v tu dobu nabídl práci pouze na plný úvazek. Mladší syn v květnu nebyl ještě ve školce nastupuje až nyní v září. Domluvili jsme se tedy se zaměstnavatelem na neplaceném volnu maximálně do 4.roku dítěte s tím, že se během té doby rozmyslím, zda bych práci na plný úvazek zvládla, až syn bude ve školce.
Nyní řešíme, zda na plný úvazek nastoupím od 17.9., kdy se konná 6ti týdenní výcvik, který musím absolvovat, ke znovuzískání licence, potřebné k výkonu mé práce. (Tato licence mi propadla, vzhledem k dlouhé době na RD. Pokud bych nyní výcvik neabsolvovala, nemohu nastoupit na mou pozici. Další a poslední možnost nástupu bych pak měla na jaře 2019, kdy se bude konnat další výcvik )
U této společnosti dříve běžně dávali matkám poloviční úvazky, nikdy to nebyl problém. Najednou, personalista argumentuje tím, že momentální provoz půl úvazky neumožňuje (vzhledem k počtu zaměstnanců). Vím, že min. jednou za rok, až dva nabírají nové zaměstnance, pouze na HPP.
Můj dotaz je, zda i v tomto případě platí zákon, že zaměstnavatel je povinnen vyhovět žádosti o úpravu pracovní doby a co se tou úpravou prac. doby vlastně myslí. Zda je např. stanoven nějaký max. počet odpracovaných hodin denně.
Nyní je situace za strany zaměstnavatele postavena tak, že oni mi práci nabízejí - buď nepřetržitý provoz se dvěma dětmi zvládnu (velmi často jde např. o 10ti h směny, s cestou do a z práce bych byla běžně 12 h pryč, navíc již zmiňovaný výcvik trvá denně cca 9h po dobu 6ti týdnů) nebo dám výpověď (samozřejmě bez odstupného). Mají na to právo?
Moc Vám děkuji za odpověď.

Vážená paní,
požádá-li zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší než 15 let nebo těhotná zaměstnankyně o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní důvody.
Kratší pracovní doba (částečný úvazek) znamená:
Délka pracovní doby při kratší pracovní době je kratší než 40 hodin týdně.
Kratší pracovní doba může být sjednána pouze mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.
Na kratší pracovní dobu mají nárok těhotné zaměstnankyně a rodiče pečující o dítě mladší 15 let, a to na základě žádosti.
Kratší pracovní doba může být rozvržena buď na všechny pracovní dny, nebo jen na některé pracovní dny (tzv. stlačený pracovní týden).

Rodiči, který pracuje po kratší pracovní dobu, přísluší mzda odpovídající této kratší pracovní době. To znamená, že pokud někdo pracuje na poloviční úvazek, má nárok na poloviční mzdu.
Za práci přesčas se považuje práce přesahující stanovenou týdenní pracovní dobu – 40 hodin. Rodičům pracujícím na kratší pracovní dobu nemůže zaměstnavatel nařídit práci přesčas, ale může se na ní s rodičem dohodnout.
Délka dovolené náleží v rozsahu čtyř týdnů (popř. více), její čerpání je uzpůsobeno rozvržení kratší pracovní doby.
Má-li rodič zájem o kratší pracovní dobu, je třeba o ni rozhodně požádat a zároveň nepředpokládat, že zaměstnavatel na kratší pracovní dobu nepřistoupí. Není vhodné spoléhat na ústní dohodu. Obsahem písemné žádosti o kratší pracovní dobu by mělo být určení kratší pracovní doby (popř. rozvržení pracovní doby), popř. její časové omezení (např. do 31. 12. 2022). Zaměstnavatel by měl na písemnou žádost odpovědět písemně, avšak takovou povinnost právní předpisy zaměstnavateli neukládají. Pokud dojde mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem k dohodě, je vhodné uzavřít ji písemně. Dohoda o kratší pracovní době může být součástí pracovní smlouvy.

Vzor žádosti o kratší pracovní dobu
Žádost je adresována zaměstnavateli a musí obsahovat datum, místo a podpis žadatele.
Příklad: „Z důvodu péče o dítě ve věku jednoho roku žádám tímto o úpravu pracovní doby jejím zkrácením na 30 hodin týdně s tím, že by každý den pracovní doba končila namísto v 16.30 ve 14.00 hodin. O kratší pracovní dobu žádám do 31. 12. 2023.“

Jiná úprava pracovní doby
O jinou úpravu pracovní doby se jedná v případě individuálního rozvržení pracovní doby, které je odlišné od obecného rozvržení pracovní doby. V úvahu přicházejí zejména tyto úpravy:
– přiměřené posunutí začátku nebo konce pracovní doby (např. z důvodu otevírací doby předškolních zařízení),
– ujednání, na jehož základě bude rodič v jednotlivých dnech týdne pracovat různý počet hodin (např. z důvodu doprovodu dítěte na zájmovou činnost apod.),
– rozvržení pracovní doby na menší počet dní, než je stanovený počet pracovních dní v týdnu.

• Příklady rozvržení pracovní doby:
– pracovní týden čtyři dny (po 10 hodinách),
– pracovní týden tři a půl dne (tři dny po 12 hodinách a čtvrtý den čtyři hodiny).

• Na jinou úpravu pracovní doby mají nárok těhotné zaměstnankyně a rodiče pečující o dítě mladší 15 let, a to na základě žádosti. Zaměstnavatel je povinen žádosti vyhovět, pokud mu v tom nebrání vážné provozní důvody.

Žádost o jinou vhodnou úpravu pracovní doby
Žádost o jinou vhodnou úpravu pracovní doby by měla obsahovat požadované rozvržení pracovní doby, popř. i časové ohraničení žádosti.

Vzor žádosti o jinou vhodnou úpravu pracovní doby
Žádost je adresována zaměstnavateli a musí obsahovat datum, místo a podpis žadatele.
Z důvodu péče o dítě ve věku pěti let a z důvodů provozu mateřské školy od 7 do 17 hod., kterou dítě navštěvuje, žádám tímto o úpravu pracovní doby s tím, že pracovní doba bude začínat v 7.30 hodin namísto v 8.30 hodin a končit v 16.00 hodin namísto v 17.00 hodin.

Zaměstnavatel je povinen žádostem o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu pracovní doby vyhovět, pokud mu v tom nebrání vážné provozní důvody. Pro posouzení vážnosti provozních důvodů u zaměstnavatele je rozhodující vyhodnocení, jaký zásah do provozu představuje zkrácení pracovní doby nebo úprava pracovní doby ve srovnání se situací, kdy by rodič pracoval na plný úvazek. Jedná se především o případy, kdy je znemožněn, narušen nebo vážně ohrožen řádný provoz (plnění úkolů nebo činnosti) u zaměstnavatele. Vážné provozní důvody se posuzují u každého zaměstnavatele individuálně.
Jestliže zaměstnavatel žádosti nevyhoví, je možné obrátit se s žalobou k soudu nebo podat stížnost na oblastní inspektorát práce. Spor o kratší pracovní či jinou vhodnou úpravu pracovní doby dobu je možné řešit i pomocí mediace.
Pokud se týká maximální délky směny, ta činí podle § 83 zákoníku práce maximálně 12 hodin.

Závěr
Ve Vašem případě bych doporučila, pokud z finančních důvodů do práce nepotřebujete nastoupit, nástup ještě odložit a pokusit se jednat o kratší pracovní době a jejím rozvržení, popř jinou vhodnou úpravu pracovní doby. Podejte u zaměstnavatele písemnou žádost. Požadujete po zaměstnavateli písemné odpovědi. Pokud by jednání byla pro Vás neúspěšná, pak jsou tyto možnosti: nastoupit do práce a podrobit se režimu zaměstnavatele (zaměstnavatel podle zákoníku práce rozvrhuje pracovní dobu) nebo dát výpověď, protože není ve Vašich silách zvládnout péči o dítě a pracovat (pak nemáte nárok na odstupné) nebo jít cestou stížností a soudních žalob (viz výše). V praxi se však ještě osvědčil jeden způsob, napište obdobný dotaz na inspektorát práce (www.suip.cz, praha@suip.cz). Úřad poskytuje fyzickým osobám základní právní poradenství. V dotazu doporučuji jméno zaměstnavatele nezmiňovat, avšak doporučuji odpověď inspektorátu následně zaměstnavateli poslat, přeci jenom hlavičkový papír z inspektorátu práce má svou váhu a hodnotu. Případně můžete inspektorátu i poslat odpovědi, které Vám zaměstnavatel napíše, proč nemůže Vaší žádosti o kratší pracovní dobu vyhovět. Na druhou stranu mnoho zaměstnavatelů se potýká s personálním nedostatkem, a to může být vážným důvodem, proč zaměstnavatel nemůže Vaší žádosti vyhovět, ale před lety mohl, protože neměl problém najít další zaměstnance.

Informace
www.mpsv.cz, www.suip.cz
Právní předpisy
§ 242 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.