Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Dovolená v návaznosti na mateřskou dovolenou; výpověď

06.09.2018

Asi 4 roky jsem pracovala u firmy, mám smlouvu na dobu neurčitou, poté jsem šla s první dcerou na mateřskou a 3-letou rodičovskou dovolenou. Bezprostředně na to jsem navázala mateřskou dovolenou s druhou dcerou. Dceři jsou nyní 2 měsíce a tak zvažuji, jak to udělat s proplacením dovolené. U první dcery jsem si ji nechala proplatit po skončení mateřské dovolené, než jsem začala pobírat rodičovský příspěvek. Nyní se ale v naší firmě ve velkém propouští z důvodu zániku pobočky, proto se chci zeptat, hrozila by mi taky výpověď, když bych chtěla čerpat řádnou dovolenou po skončení mateřské dovolené? Pokud bych dostala výpověď, měla bych nárok na odstupné platy? A prakticky by to bylo tak, že bych dostala výpověď, poté by mi zanikl pracovní poměr a já bych mohla být s dcerou 3 roky na rodičovské dovolené? Sociální a zdravotní by do 3 let hradil stát?
Na kolik dnů dovolené mám nárok? (měli jsme 25 dnů/rok) Pokud bych raději zvolila variantu, že si dovolenou nechám proplatit až po vyčerpání rodičovského příspěvku, krátí se mi nějak částka?

Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den.
V době čerpání mateřské dovolené nejste proti výpovědi chráněna.
Pokud obdržíte výpověď, skoční pracovní poměr uplynutím výpovědní doby. Ta počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi a činí zpravidla 2 měsíce. Byla-li dána zaměstnanci výpověď před počátkem ochranné doby (tou je např. rodičovská dovolená) tak, že by výpovědní doba měla uplynout v ochranné době, ochranná doba se do výpovědní doby nezapočítává; pracovní poměr skončí teprve uplynutím zbývající části výpovědní doby po skončení ochranné doby, ledaže zaměstnanec sdělí zaměstnavateli, že na prodloužení pracovního poměru netrvá (§ 51 a 53 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění).
Pokud byste tedy v době dovolené obdržela výpověď, a po dovolené nastoupila na rodičovskou dovolenou, výpovědní doba by doběhla až po skončení rodičovské dovolené. V praxi se zaměstnavatel a zaměstnanec v takové situaci často dohodnou na skončení pracovního poměru.
Byla-li dána výpověď z důvodu rušení zaměstnavatele nebo jeho části, nebo jeho přemístění nebo z důvodu nadbytečnosti zaměstnance (§ 52 písm. a)- c) zákoníku práce), náleží zaměstnanci odstupné (§ 65 zákoníku práce).
Rodičovská dovolená ve smyslu zákoníku práce se týká pouze zaměstnanců. I osoby, jejichž pracovní poměr již skončil, však mohou pečovat o dítě. Plátcem pojistného na zdravotní pojištění je za ně stát, buď jako za příjemce rodičovského příspěvku, nebo jako osobu pečující o dítě do 7 let věku nebo alespoň 2 děti do 15 let věku (§7 odst. 1 písm. k) zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění - za takové osoby se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec nebo matka dítěte, pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti; dítě nesmí navštěvovat mateřskou školu nebo obdobné zařízení v rozsahu přesahujícím 4 hodiny denně; dítě školou povinné nesmí navštěvovat školní družinu). Péče o dítě do 4 let věku je náhradní dobou důchodového pojištění (§ 5 odst. 2 písm. d) zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění).
Nárok na dovolenou upravuje zákoník práce (zák. č. 262/2006 Sb., v platném znění) v § 211 a násl.
Zaměstnanec má nárok na dovolenou za kalendářní rok, pokud za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u tohoto zaměstnavatele práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce.
Doba čerpání mateřské dovolené se pro účely vzniku nároku na dovolenou posuzuje jako výkon práce. Rodičovská dovolená a pracovní neschopnost se ovšem pro účely nároku na dovolenou na zotavenou za výkon práce nepovažuje.
Nepracoval-li zaměstnanec pro překážky v práci, které se pro účely dovolené neposuzují jako výkon práce, krátí se mu dovolená za prvých 100 takto zameškaných pracovních dnů o jednu dvanáctinu a za každých dalších 21 takto zameškaných pracovních dnů rovněž o jednu dvanáctinu (§ 223 zákoníku práce).
Požádá-li zaměstnankyně o to, aby dovolená navazovala na mateřskou dovolenou, zaměstnavatel je povinen jí podle § 217 odst. 5 zákoníku práce vyhovět. Podle § 223 odst. 1 zákoníku práce dovolenou vyčerpanou na žádost zaměstnankyně před nástupem rodičovské dovolené podle § 217 odst. 5 zákoníku práce, nelze z důvodu následného čerpání rodičovské dovolené krátit.
Nepožádá-li tedy zaměstnankyně svého zaměstnavatele o čerpání dovolené v návaznosti na mateřskou dovolenou, určí jí její čerpání po skončení rodičovské dovolené. Pokud však v příslušném roce, za který vznikl nárok na dovolenou, zamešká z důvodu čerpání rodičovské dovolené více než 100 dnů, bude se jí dovolená krátit. Rodičovská dovolená se totiž pro účely vzniku nároku na dovolenou nepovažuje za výkon práce a na zaměstnankyni se vztahovat výjimka stanovená v §223 odst. 1 zákoníku práce, podle které dovolenou vyčerpanou podle § 217 odst. 5 zákoníku práce před nástupem rodičovské dovolené není možné z důvodu následného čerpání rodičovské dovolené krátit. Přesný nárok na dovolenou nelze bez znalosti konkrétních dat určit, věřím však, že jej dokážete podle výše uvedených pravidel dopočítat.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.