Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Nárok na PPM, osoba pečující o dítě závislé na péči jiné osoby

08.09.2018

Dobrý den, velmi Vás prosím o radu. Aktuálně jsem osobou pečující o dítě do 10ti let, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni I. (lehká závislost). Dle platných zákonů za mě stát hradí zdravotní pojištění a tato doba péče se mi započítává jako náhradní doba pojištění pro důchod (do 10ti let tohoto dítěte.) Nyní jsem těhotná, ale protože můj poslední pracovní poměr skončil v roce 2015 a pak jsem ihned začala pečovat o výše uvedené nemocné dítě, předpokládám, že na PPM nemám nárok. Je to tak?
2.) Budu tedy nastupovat rovnou na rodičovskou dovolenou a pobírat RP. Mohu si zvolit pobírat RP do tří let věku dítěte, ale rodičovskou dovolenou mít do 4let věku dítěte? (Manžel je zaměstnán, takže předpokládám, že si mohu zvolit dobu pobírání RP, ačkoli RP budu pobírat já.)
3) Bude se mi tato rodičovská dovolená celá započítávat (tj. do čtyř let věku nejmladšího dítěte) jako náhradní doba pojištění pro důchod, ačkoli RP budu pobírat jen do 3let věku dítěte?

Dobrý den.

1)
Abyste měla nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM), musíte splnit podmínky dané zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, tedy:
1) Účast na nemocenském pojištění alespoň 270 kalendářních dnů v posledních 2 letech přede dnem nástupu na PPM. Nástup na PPM nastává dle volby nejdříve 8 týdnů a nejpozději 6 týdnů před termínem porodu.
2) Účast na nemocenském pojištění (či plynoucí ochranná lhůta) v době nástupu na PPM.

Jelikož Vám zanikl pracovní poměr, a tedy účast na nemocenském pojištění, již v roce 2015, nesplňujete ani jednu z podmínek a nárok na PPM Vám tedy nevznikne.

2) Od narození dítěte budete pobírat tedy rovnou rodičovský příspěvek (RP). Měsíční výši dávky můžete zvolit až 7 600 Kč. Pokud je však Váš manžel zaměstnán, můžete si zvolit výši RP i dle jeho vyměřovacího základu (bude třeba na úřadu práce doložit jeho vyměřovací základ - formulář Potvrzení o denním vyměřovacím základu ovlivňujícím výši rodičovského příspěvku, který je možné si stáhnout na webu MPSV, tento formulář je poté nutno nechat potvrdit na Okresní správě sociálního zabezpečení, s takto potvrzeným formulářem, žádostí o RP a ostatními doklady poté budete žádat na úřadu práce).
Jelikož nemáte zaměstnavatele, nebudete na rodičovské dovolené (RD). RD je volno poskytované zaměstnavatelem k prohloubení péče o dítě. Budete tedy pouze pobírat RP dle své volby. Osobní péče o dítě do 4 let věku se však považuje za náhradní dobu pro účely důchodového pojištění, pro důchod se tedy tato doba bude počítat.

3) Ano, osobní péče o dítě do 4 let věku se započítává jako náhradní doba důchodového pojištění. Do kolika let dítěte budete pobírat RP není podstatné, pro důchod se budou započítávat celé 4 roky osobní péče o dítě.

Související ustanovení:
§ 5 zákona o důchodovém pojištění
...
2) Pojištění jsou při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně účastny dále
...
c) osoby pečující osobně o dítě ve věku do 4 let,
d) osoby pečující osobně o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), pokud spolu žijí v domácnosti; podmínka domácnosti se nevyžaduje, jde-li o blízkou osobu nebo asistenta sociální péče podle § 83 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb.,
...

§ 30 zákona o státní sociální podpoře
Podmínky nároku na rodičovský příspěvek a jeho výše
(1) Rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, má nárok na rodičovský příspěvek nejdéle do 4 let věku tohoto dítěte, a to nejdéle do doby, kdy byla na rodičovském příspěvku vyplacena z důvodu péče o totéž nejmladší dítě v rodině celková částka 220000 Kč, není-li dále stanoveno jinak. V případě, že nejmladším dítětem v rodině jsou 2 či více dětí narozených současně (dále jen „vícerčata“), má tento rodič nárok na 1,5násobek částky 220000 Kč.
(2) Pro stanovení nároku a výše rodičovského příspěvku je rozhodující výše denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenského v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte podle zákona o nemocenském pojištění (dále jen „denní vyměřovací základ“).
(3) Rodič volí výši rodičovského příspěvku do částky
a) nepřevyšující 7600 Kč měsíčně,
b) převyšující 7600 Kč měsíčně, jestliže lze aspoň jednomu z rodičů v rodině stanovit k datu narození nejmladšího dítěte v rodině 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu v částce převyšující 7600 Kč, s tím, že zvolená výše rodičovského příspěvku nesmí přesáhnout 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu měsíčně. V případě, že u každého z rodičů lze stanovit ke dni narození dítěte uvedený denní vyměřovací základ, vychází se při stanovení výše rodičovského příspěvku z toho denního vyměřovacího základu, který je vyšší, nebo
...

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Kavková
Kategorie dotazu: Rodičovský příspěvek
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.