Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Nárok na PPM, nárok na PPM u otce dítěte

07.09.2018

Dobrý den,
manželka v listopadu 2015 odešla na MD, 31.12.2015 jí vypršela smlouva na dobu určitou a následně se narodil syn a byla na RD, rodičovský příspěvek již nečerpá. Nyní je těhotná (termín porodu 12.10.2018). Od 28.5. 2018 do 24.10. 2018 je registrovaná na ÚP a pobírá podporu v nezaměstnanosti. Chtěl jsem se zeptat, zda má nárok na PPM nebo jenom na rodičovský příspěvek? Případně, zda mohu čerpat PPM já (jsem zaměstnaný na HPP), pokud sepíšeme smlouvu o převzetí dítěte do péče? Lze být doma s dítětem např. týden a pak se vrátit zpět do práce a dál dočerpat PPM?
Moc děkuji za odpověď.

Dobrý den.

Aby měla manželka nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM), musí splnit podmínky dané zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, tedy:
1) Účast na nemocenském pojištění alespoň 270 kalendářních dnů v posledních 2 letech přede dnem nástupu na PPM. Nástup na PPM nastává dle volby nejdříve 8 týdnů a nejpozději 6 týdnů před termínem porodu.
2) Účast na nemocenském pojištění (či plynoucí ochranná lhůta) v době nástupu na PPM.

Vzhledem k tomu, že manželka již není zaměstnána od konce roku 2015, nesplňuje podmínku 1) ani 2) a nárok na PPM jí tudíž nevznikne. Bude tedy moci od narození dítěte pobírat rovnou rodičovský příspěvek (RP), o který se žádá na úřadu práce.

Co se týče Vás a PPM, ano, PPM může pobírat i otec dítěte, pokud splňuje podmínky pro nárok na PPM, které jsou u otce totožné. Pokud tedy v posledních 2 letech před nástupem na PPM (u otce nastává nástup na PPM dnem převzetí dítěte do péče) budete mít účast na nemocenském pojištění alespoň 270 dní, nárok na PPM Vám vznikne a můžete o ni požádat Vy. S manželkou musíte uzavřít písemnou dohodu, že budete o dítě pečovat Vy. V dohodě musí být uveden den, od kterého budete o dítě pečovat; den porodu a podpis matky dítěte musí být na dohodě úředně ověřen nebo musí být ověřen orgánem nemocenského pojištění (tj. pracovníkem příslušné okresní správy sociálního zabezpečení). Na PPM můžete nastoupit nejdříve počátkem 7. týdne od narození dítěte. Nejkratší možná doba, na kterou lze dohodu o převzetí péče uzavřít, je 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích.
Po dobu, po kterou Vám však bude vyplácena PPM, nemůžete vykonávat zaměstnání, ze kterého Vám PPM plyne (viz § 16 níže). Tzn. že budete muset ve svém zaměstnání po dobu pobírání PPM nastoupit na rodičovskou dovolenou (RD). Přivýdělek u Vašeho zaměstnavatele na jinou smlouvu a jiný druh práce či přivýdělek u jiného zaměstnavatele však není vyloučen. Pokud byste se však např. po týdnu pobírání PPM a péče o dítě vrátil do práce, došlo by po dobu výkonu původního zaměstnání k zastavení výplaty PPM, která by případně pokračovala až s opětovným nástupem na RD. Přišel byste však o tu část PPM, po jejíž dobu byste pracoval v původním zaměstnání, ze kterého Vám nárok na PPM vznikl. Pokud byste se tedy po týdnu vrátil zpět do Vaší původní práce a již na RD opětovně během 22 týdnů podpůrčí doby PPM nenastoupil, náležela by Vám PPM pouze za týden.
Pokud byste tedy na PPM nastupoval Vy, Vaše manželka by od narození dítěte do konce šestinedělí pobírala RP, od 7. týdne byste Vy začal pobírat PPM (toto by manželka musela nahlásit na ÚP, aby byla výplata RP pozastavena na dobu, kdy Vy budete pobírat PPM). V měsíci, ve kterém někomu z rodičů náleží PPM, nenáleží RP (RP by v takovém měsíci náležel pouze v případě, kdyby byl vyšší než PPM). Po Vašem dobrání PPM by opět manželka mohla začít pobírat RP.

Související ustanovení:

§ 32 zákona o nemocenském pojištění
(1) Nárok na peněžitou pomoc v mateřství má
a) pojištěnka, která porodila dítě; před porodem má v době nejdříve od počátku osmého týdne před očekávaným dnem porodu nárok na peněžitou pomoc v mateřství těhotná pojištěnka,
...
e) pojištěnec, který pečuje o dítě a je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu podle odstavce 7, že bude pečovat o dítě; tuto dohodu lze uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku sedmého týdne po porodu dítěte a na dobu nejméně 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích.
(2) Podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství je účast pojištěnce na pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství (§ 34 odst. 1). Je-li uplatňován nárok na peněžitou pomoc v mateřství z více pojištění, musí být tato podmínka účasti na pojištění splněna v každém z těchto pojištění.
...
(8) V dohodě podle odstavce 1 písm. e) musí být uveden den, od kterého bude pojištěnec o dítě pečovat, a den porodu; podpis matky dítěte na dohodě musí být úředně ověřen nebo ověřen orgánem nemocenského pojištění. Den, od kterého bude tento pojištěnec o dítě pečovat, nesmí spadat do období, za které byla peněžitá pomoc v mateřství vyplacena matce dítěte, a do období přede dnem ověření podpisu podle věty první.

§ 16
Pojištěnec nemá nárok na výplatu nemocenského, peněžité pomoci v mateřství, otcovské a ošetřovného za dobu, po kterou
a) vykonává v pojištěné činnosti, ze které tyto dávky náleží, práci nebo osobně vykonává samostatnou výdělečnou činnost,
....

§ 30b zákona o státní sociální podpoře
...
(3) Má-li v rodině jeden z rodičů v kalendářním měsíci nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem, rodičovský příspěvek náleží, jen je-li vyšší, a to ve výši rozdílu mezi rodičovským příspěvkem a těmito dávkami nemocenského pojištění. Jako nárok na nemocenské podle věty první se posuzuje nárok na náhradu uvedenou v § 5 odst. 1 písm. b) bodu 5.

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.