Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Skončení pracovního poměru v době těhotenství

02.09.2018

Dobrý den,
chci Vás požádat o radu.
Od 23.8.2018 jsem na neschopence, rizikové těhotenství. Zaměstnavatel o těhotenství věděl a řekl, že až si najde náhradu, ať podepíšu výpověď. Což si našel a tlačí na mě ať podepíšu co nejdříve. Smlouvu mám od 1.8.2017 na dobu neurčitou, 20h týdně. Asi vím ,že podepisovat výpověď nyní nebude výhodné...on sám mi dát výpověď nechce...trvá na tom ať ji podám sama... Co by to pro mě znamenalo, pokud bych ji po ukončení neschopenky podepsala? Budu mít nárok na PPM? Zatím vše splňuji, abych PPM získala...to mi řekli na OSSZ. Dále se chci zeptat, jak se řeší nevyčerpaná dovolená, zbylo mi 15dní. Bude mi za tento rok nějak krácena a kdy se žádá o její čerpání / proplacení? A pokud bych se rozhodla dát výpověď po skončení čerpání PPM, než nastoupím na RD, jaké následky by z toho plynuly?
Podotýkám, že po skončení RD se do této práce již vracet nechci z různých důvodů a další těhotenství již neplánuji.

Děkuji

Dobrý den.
Zaměstnavatel Vám může dát výpověď pouze z důvodů uvedených v § 52 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. V době těhotenství jste navíc proti výpovědi chráněna. Zaměstnavatel Vás nesmí nutit k podání výpovědi.
Pokud zaměstnavatel i zaměstnanec chtějí ukončit pracovní poměr, nejvhodnějším způsobem jeho ukončení je dohoda. V takovém případě skončí pracovní poměr sjednaným dnem.
Ukončení pracovního poměru Vám v tuto chvíli nepřináší žádné výhody.
Pokud ukončíte pracovní poměr v době pracovní neschopnosti, dávky nemocenského pojištění Vám budou náležet i nadále. Pokud dojde ke vzniku pracovní neschopnosti v ochranné lhůtě 7 pracovních dnů ode dne skončení pracovního poměru, budete mít nárok na nemocenské od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti.
Nárok na peněžitou pomoc v mateřství má žena, která porodila dítě (v době 6 až 8 týdnů před očekávaným dnem porodu těhotná žena), pokud splnila podmínku účasti na nemocenském pojištění po dobu alespoň 270 dnů v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství s tím, že ke vzniku nároku na dávku došlo v době pojištění nebo v ochranné lhůtě. Ta činí v případě, že zaměstnání skončilo v době těhotenství, 180 dnů ode dne skončení zaměstnání, pokud zaměstnání trvalo alespoň tolik dnů.
Pokud si před skončením pracovního poměru nestihnete vyčerpat veškerou dovolenou, zaměstnavatel je Vám poskytnout náhradu mzdy za nevyčerpanou dovolenou (§ 222 zákoníku práce).
Mateřská dovolená se považuje pro účely nároku na dovolenou za výkon práce, za dobu čerpání mateřské dovolené Vám tudíž také vzniká nárok na dovolenou. Tuto dovolenou si můžete vyčerpat na základě Vaší žádosti v návaznosti na mateřskou dovolenou, pokud tak neučiníte, zaměstnavatel je Vám povinen poskytnout náhradu mzdy.
Nárok na dovolenou upravuje zákoník práce v § 211 a násl.
Zaměstnanec má nárok na dovolenou za kalendářní rok, pokud za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u tohoto zaměstnavatele práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce.
Doba čerpání mateřské dovolené se pro účely vzniku nároku na dovolenou posuzuje jako výkon práce. Rodičovská dovolená a pracovní neschopnost se ovšem pro účely nároku na dovolenou za výkon práce nepovažuje.
Nepracoval-li zaměstnanec pro překážky v práci, které se pro účely dovolené neposuzují jako výkon práce, krátí se mu dovolená za prvých 100 takto zameškaných pracovních dnů o jednu dvanáctinu a za každých dalších 21 takto zameškaných pracovních dnů rovněž o jednu dvanáctinu (§ 223 zákoníku práce).
Požádá-li zaměstnankyně o to, aby dovolená navazovala na mateřskou dovolenou, zaměstnavatel je povinen jí podle § 217 odst. 5 zákoníku práce vyhovět. Podle § 223 odst. 1 zákoníku práce dovolenou vyčerpanou na žádost zaměstnankyně před nástupem rodičovské dovolené podle § 217 odst. 5 zákoníku práce, nelze z důvodu následného čerpání rodičovské dovolené krátit.
Ve Vašem dotazu neuvádíte konkrétní údaje ohledně předpokládaného nástupu na mateřskou dovolenou. Pokud byste ale v roce 2019 odpracovala (čerpáním mateřské dovolené a dovolené) více než 60 dnů, vznikl by Vám nárok na dovolenou za celý kalendářní rok, která by se při čerpání v návaznosti na mateřskou dovolenou z důvodu následného čerpání rodičovské dovolené nekrátila; to platí samozřejmě za předpokladu, že by pracovní poměr trval celý kalendářní rok. V takovém případě by tedy bylo výhodnější, pokud byste pracovní poměr ukončila např. až k 1.1. 2020.
Zaměstnanci, jemuž nevzniklo právo na dovolenou za kalendářní rok ani na její poměrnou část, protože nekonal v kalendářním roce u téhož zaměstnavatele práci alespoň 60 dnů, náleží dle § 214 zákoníku práce dovolená za odpracované dny, a to v délce jedné dvanáctiny dovolené za kalendářní rok za každých 21 odpracovaných dnů v příslušném kalendářním roce.
Doporučuji Vám Vaši situaci ještě zvážit, rozhodně se nenechte zaměstnavatelem nutit k podání výpovědi. V případě dalších dotazů se neváhejte opět obrátit na naši poradnu. Užitečné informace naleznete též v naší příručce Nebojujte se zákony, kterou ve formátu pdf naleznete na našich webových stránkách.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.