Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: PPM a OSVČ

02.09.2018

Dobrý den,

prohledala jsem spoustu webů a diskuzí a nikde nemůžu najít odpověď na svůj dotaz, proto Vás prosím o radu. Jsem OSVČ, v budoucnu plánuji těhotenství, proto si chci začít platit nemocenské pojištění. Vím, že ho musím platit 270 před nástupem na mateřskou, a vím, kolik mám platit s ohledem na mé odvody na OSSZ. Zdá se mi, že je docela nevýhodné platit nemocenské pojištění dlouhodobě (ve vztahu k mateřské, nikoli nemoci), jelikož doba placení neovlivní vyplacenou částku. Zajímalo by mě, zda se vyplatí začít platit minimum a v momentě, kdy skutečně otěhotním, toto minimum zvýšit. Bude se mateřská vypočítávat z odvodů za posledních 270 dnů? A příp. vyplatilo by se po otěhotnění zvýšit si odvody na sociální pojištění, abych mohla odvádět i vyšší nemocenské pojištění?

Děkuji za odpověď!

Dobrý den, Vážená paní,
děkujeme za dotaz do poradny.

Omlouvám se, ale netroufám si počítat, co je výhodné či nevýhodné. Toto by Vám měla umět spočítat Vaše účetní.

Z hlediska zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění pro OSVČ z hlediska peněžité pomoci v mateřství (PPM):

• V den, od něhož je PPM přiznávána, musí trvat účast na nemocenském po jištění nebo ochranná lhůta;
• V posledních dvou letech před tímto dnem musí trvat účast na nemocenském pojištění po dobu 270 dnů;
• U OSVČ je další podmínkou nároku na PPM účast na nemocenském pojištění po dobu alespoň 180 kalendářních dnů v posledním roce přede dnem počátku podpůrčí doby.

Platit nemocenské pojištění jako OSVČ se rozhodně vyplatí – nemoc, rizikové těhotenství, PPM, lepší volba rodičovského příspěvku.

Jak se počítá tzv. denní vyměřovací základ (DVZ) pro účel výplaty dávky nemocenského pojištění, tedy i PPM podle shora uvedeného zákona – příklady výpočtu naleznete zde: https://www.cssz.cz/cz/pojisteni-osvc/davky/vypocet_davek_nemocenskeho_pojisteni_osvc_2012_03_25.htm.

Nemocenské a peněžitá pomoc v mateřství se stanoví z denního vyměřovacího základu, který se zjistí tak, že se vyměřovací základ zjištěný z rozhodného období dělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období.

Jsou-li v rozhodném období vyloučené dny, snižuje se o ně počet kalendářních dnů připadajících na rozhodné období. Za vyloučené dny se považují kalendářní dny připadající na kalendářní měsíce, za které OSVČ neplatí pojistné na nemocenské pojištění nebo v nichž OSVČ nebyla účastna nemocenského pojištění. Vyměřovacím základem je úhrn měsíčních základů.

Rozhodným obdobím je zpravidla 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla sociální událost. Při výpočtu dávek nemocenského pojištění OSVČ se postupuje stejně jako při výpočtu dávek zaměstnanců.

Vyměřovacím základem pro pojistné na nemocenské pojištění i v roce 2018 je minimálně
5 000 Kč a měsíční pojistné ve výši 2,3 % činí nejméně 115 Kč.

Maximální měsíční základ pro pojistné na nemocenské pojištění, ze kterého je vypočítáván denní vyměřovací základ pro dávku nemocenského pojištění, nemůže být vyšší, než částka rovnající se průměru, který z určeného (vypočteného) vyměřovacího základu na naposledy podaném přehledu o příjmech a výdajích, připadá na jeden kalendářní měsíc výkonu činnosti, přičemž k přehledu staršímu tří let se nepřihlíží. Je-li vypočtený průměr nižší než minimální měsíční základ, je měsíční základ roven minimálnímu měsíčnímu základu, tzn. 5 000 Kč a platba pojistného z tohoto minimálního měsíčního základu činí 115 Kč. Byla-li v kalendářním roce, který bezprostředně předchází kalendářnímu roku, ve kterém se pojistné na nemocenské pojištění platí, samostatná výdělečná činnost zahájena (znovuzahájena), lze určený (vypočtený) vyměřovací základ za takový kalendářní rok použít pouze v případě, že činnost byla vykonávána alespoň ve čtyřech kalendářních měsících. Nelze-li určit maximální měsíční základ nemocenského pojištění z naposledy podaného přehledu o příjmech a výdajích, rovná se tento polovině průměrné mzdy platné pro daný kalendářní rok. V roce 2018 je to částka 14 990 Kč a platba pojistného stanovená sazbou 2,3% činí 345 Kč. Pokud však v předchozím roce měla OSVČ nárok na výplatu dávky z nemocenského pojištění OSVČ po celou dobu výkonu činnosti, pro výpočet maximálního vyměřovacího základu se použije rok předcházející roku, ve kterém trval nárok na výplatu dávky.

Výše uhrazených záloh na důchodové pojištění neovlivní výši měsíčního základu nemocenského pojištění ani výši ročního vyměřovacího základu. Jestliže OSVČ uhradí platbu pojistného na nemocenské pojištění ve vyšší výši, nebude se při výpočtu dávky nemocenského pojištění přihlížet k částce přesahující její maximální měsíční základ.

Všechny tyto informace kromě zákona naleznete například na www.cssz.cz.

Přeji hezký den.

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.