Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Nárok na podporu v nezaměstnanosti a zkrácený úvazek

03.09.2018

Dobrý den mám dotaz konkrétně se jedná o to,že mi v září konci rodičovský příspěvek ale já již přes rok pracuji na zkracenem úvazku kdy pracují pouze 3 dny v týdnu a já nevím zda se po skončení rodičovského příspěvku mám zaevidovat na Úřad práce či ne a také zda budu mít nárok na podporu po rodičovském příspěvků kdyz pracují na zkrácený úvazek .

Dobrý den.

Registrovat se na úřadu práce není povinností, pouze právem. Uchazečem o zaměstnání může být pouze osoba, která není v pracovněprávním vztahu nebo ve služebním poměru. K tomuto pravidlu existuje výjimka. Pokud měsíční odměna ve vykonávaném pracovním poměru či u dohody o pracovní činnosti (DPČ) nepřesáhne polovinu minimální mzdy, nebrání tato výdělečná činnost evidenci uchazečů o zaměstnání. V roce 2018 jde tedy o částku max. 6 100 Kč za měsíc. Dohoda o provedení práce (DPP) brání evidenci při jakékoli výši odměny. Pokud tedy Váš zkrácený úvazek probíhá na základě DPP za jakoukoli odměnu, či probíhá na základě DPČ či klasické pracovní smlouvy a odměna přesahuje 6 100 Kč, nemůžete se stát uchazečkou o zaměstnání a ani Vám nemůže náležet podpora v nezaměstnanosti.
Pokud splňujete podmínky viz výše a můžete se stát uchazečkou o zaměstnání, je nutné při registraci na úřadu práce nahlásit, že vykonáváte toto nekolidující zaměstnání. Nárok na podporu v nezaměstnanosti by Vám však právě kvůli výkonu nekolidujícího zaměstnání taktéž nevznikl (viz níže § 39 odst. 2 písm. d) zákona).

Související ustanovení:
§ 25
(1) Uchazečem o zaměstnání může být, pokud tento zákon dále nestanoví jinak, pouze fyzická osoba, která má na území České republiky bydliště a která není
a) v pracovněprávním vztahu nebo ve služebním poměru, s výjimkami uvedenými v odstavcích 3 a 6,
b) osobou samostatně výdělečně činnou; za osobu samostatně výdělečně činnou se považuje fyzická osoba, která se pro účely důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu samostatně výdělečně činnou,
...
(3) Zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebrání
a) výkon činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru, pokud měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy, nebo
b) výkon činnosti na základě dohody o pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na 1 měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy.
Uchazeč o zaměstnání je povinen krajské pobočce Úřadu práce výkon této činnosti bez ohledu na výši měsíčního výdělku nebo odměny oznámit při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání nebo nejpozději v den nástupu k výkonu této činnosti, a ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce dokládat výši měsíčního výdělku nebo odměny. V případě výkonu více činností se pro účely splnění podmínky měsíčního výdělku měsíční výdělky (odměny) sčítají.
...
(6) Překážkou pro vedení v evidenci není ani takové zaměstnání, které není pro uchazeče o zaměstnání vhodným zaměstnáním (§ 20) a je zprostředkováno krajskou pobočkou Úřadu práce nejdéle na dobu 3 měsíců, pokud odpovídá jeho zdravotnímu stavu (dále jen "krátkodobé zaměstnání").

§ 39
...
(2) Nárok na podporu v nezaměstnanosti nemá uchazeč o zaměstnání,
...
d) který ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, je v právním vztahu vzniklém k výkonu některé z činností podle § 25 odst. 3, nebo
...

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.