Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Nárok na podporu v nezaměstnanosti a zkrácený úvazek

03.09.2018

Dobrý den mám dotaz konkrétně se jedná o to,že mi v září konci rodičovský příspěvek ale já již přes rok pracuji na zkracenem úvazku kdy pracují pouze 3 dny v týdnu a já nevím zda se po skončení rodičovského příspěvku mám zaevidovat na Úřad práce či ne a také zda budu mít nárok na podporu po rodičovském příspěvků kdyz pracují na zkrácený úvazek .

Dobrý den.

Registrovat se na úřadu práce není povinností, pouze právem. Uchazečem o zaměstnání může být pouze osoba, která není v pracovněprávním vztahu nebo ve služebním poměru. K tomuto pravidlu existuje výjimka. Pokud měsíční odměna ve vykonávaném pracovním poměru či u dohody o pracovní činnosti (DPČ) nepřesáhne polovinu minimální mzdy, nebrání tato výdělečná činnost evidenci uchazečů o zaměstnání. V roce 2018 jde tedy o částku max. 6 100 Kč za měsíc. Dohoda o provedení práce (DPP) brání evidenci při jakékoli výši odměny. Pokud tedy Váš zkrácený úvazek probíhá na základě DPP za jakoukoli odměnu, či probíhá na základě DPČ či klasické pracovní smlouvy a odměna přesahuje 6 100 Kč, nemůžete se stát uchazečkou o zaměstnání a ani Vám nemůže náležet podpora v nezaměstnanosti.
Pokud splňujete podmínky viz výše a můžete se stát uchazečkou o zaměstnání, je nutné při registraci na úřadu práce nahlásit, že vykonáváte toto nekolidující zaměstnání. Nárok na podporu v nezaměstnanosti by Vám však právě kvůli výkonu nekolidujícího zaměstnání taktéž nevznikl (viz níže § 39 odst. 2 písm. d) zákona).

Související ustanovení:
§ 25
(1) Uchazečem o zaměstnání může být, pokud tento zákon dále nestanoví jinak, pouze fyzická osoba, která má na území České republiky bydliště a která není
a) v pracovněprávním vztahu nebo ve služebním poměru, s výjimkami uvedenými v odstavcích 3 a 6,
b) osobou samostatně výdělečně činnou; za osobu samostatně výdělečně činnou se považuje fyzická osoba, která se pro účely důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu samostatně výdělečně činnou,
...
(3) Zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebrání
a) výkon činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru, pokud měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy, nebo
b) výkon činnosti na základě dohody o pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na 1 měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy.
Uchazeč o zaměstnání je povinen krajské pobočce Úřadu práce výkon této činnosti bez ohledu na výši měsíčního výdělku nebo odměny oznámit při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání nebo nejpozději v den nástupu k výkonu této činnosti, a ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce dokládat výši měsíčního výdělku nebo odměny. V případě výkonu více činností se pro účely splnění podmínky měsíčního výdělku měsíční výdělky (odměny) sčítají.
...
(6) Překážkou pro vedení v evidenci není ani takové zaměstnání, které není pro uchazeče o zaměstnání vhodným zaměstnáním (§ 20) a je zprostředkováno krajskou pobočkou Úřadu práce nejdéle na dobu 3 měsíců, pokud odpovídá jeho zdravotnímu stavu (dále jen "krátkodobé zaměstnání").

§ 39
...
(2) Nárok na podporu v nezaměstnanosti nemá uchazeč o zaměstnání,
...
d) který ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, je v právním vztahu vzniklém k výkonu některé z činností podle § 25 odst. 3, nebo
...

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Kavková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.