Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Rozvázání pracovního poměru

28.08.2018

Dobrý den. U svého zaměstnavatele mám smlouvu na dobu neurčitou. Po skončení 3 leté rodičovské (konec 5.4.2018) mám do 30.9.2018 neplacené volno. Nyní se zaměstnavatelem komunikuje ohledně návratu. Nabídl mi místo dle pracovní smlouvy - ale nechce mi dát zkrácený úvazek, i když pro to neexistují žádně organizační důvody (administrativní práce), bez něj práci ale nemohu vzít, protože pracovní doba trvá do 5 hodin, ale dřív jak před půl 6 se z práce nelze dostat. Dále mi sdělil, že k výkonu musím řídit auto, abych dojížděla na přidělené pobočky. Před nástupem na RD jsem ale neřídila a auto nevlastním, stejně jako teď. Pokud byla potřeba někam dojet, jela jsem vlakem/busem... Nikdy s tím problém nebyl... Teď mi bylo oznámeno, že bez auta bych práci vykonávat nemohla... jenže v kolektivu nás je asi 10 a je tam několik ostatních kolegyň, které také neřídí, ani nikam mimo pobočku nejezdí. Je možné, aby toto po mně mohli požadovat? Šéf na mě nyní tlačí, abych podepsala dohodu a ukončila pracovní poměr. To ale nechci udělat. Do práce bych se ráda vrátila, nebo ať mi dá výpověď on, pokud mě nepotřebuje. Jak se mám v této situaci zachovat a jak postupovat? Může mě donutit podepsat dohodu? Měla bych pak nárok na podporu v nezaměstnanosti z platu? nebo jen na tu počítanou procenty s hospodářského výsledku? Může po mně požadovat řízení auta, které jsem nikdy v zaměstnání nepotřebovala? Děkuji moc.

Vážená paní,
1. Zaměstnavatel Vás do rozvázání pracovního poměru nemůže nutit, jedná se o právní jednání, na kterém se musí shodnout zaměstnavatel a zaměstnanec.
2. Vy jste si sjednala určité pracovní místo v pracovní smlouvě, zaměstnavatel je povinen přidělovat práci podle pracovní smlouvy. Zaměstnavatel může přidělovat práci jen v souladu s druhem práce, je otázkou, zda nová náplň je v souladu se sjednaným druhem práce. Jinými slovy druh práce zůstává, náplň práce se může měnit.
3. Také záleží, jak máte sjednané místo výkonu práce. Zaměstnavatel může přidělovat práci v rámci sjednaného místa výkonu práce. Pracovní cestou se podle § 42 odst. 1 zákoníku práce rozumí časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce. Zaměstnavatel může vyslat zaměstnance na dobu nezbytné potřeby na pracovní cestu jen na základě dohody s ním. Zaměstnanec na pracovní cestě koná práci podle pokynů vedoucího zaměstnance, který ho na pracovní cestu vyslal. Podle § 240 odst. 1 zákoníku práce těhotné zaměstnankyně a zaměstnankyně a zaměstnanci pečující o děti do věku 8 let smějí být vysíláni na pracovní cestu mimo obvod obce svého pracoviště nebo bydliště jen se svým souhlasem; přeložit je může zaměstnavatel jen na jejich žádost. To znamená, pokud máte sjednáno místo výkonu práce Praha, bez Vašeho souhlasu Vás zaměstnavatel nemůže poslat do Berouna. Pokud ovšem máte sjednáno místo výkonu práce Středočeský kraj, pak může.
4. Zaměstnavatel nemůže výkon práce podmiňovat, abyste jezdila vlastním autem.
5. Pokud se týká kratší pracovní doby, pak platí, že podle § 241 odst. 2 zákoníku práce požádá-li zaměstnanec pečující o dítě mladší než 15 let o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní důvody. Zaměstnavatel je povinen žádosti vyhovět, pokud mu v tom nebrání vážné provozní důvody. Obsahem žádosti o kratší pracovní dobu by mělo být určení kratší pracovní doby. Pro posouzení vážnosti provozních důvodů u zaměstnavatele je rozhodující vyhodnocení, jaký zásah do provozu představuje zkrácení pracovní doby ve srovnání se situací, kdyby rodič pracoval na plný úvazek. Jedná se především o případy, kdy je znemožněn, narušen nebo vážně ohrožen řádný provoz (plnění úkolů nebo činnosti) u zaměstnavatele. Vážné provozní důvody se posuzují u každého zaměstnavatele individuálně. Jestliže zaměstnavatel žádosti nevyhoví, je možné se obrátit se žalobou k soudu nebo podat stížnost na oblastní inspektorát práce. Další možností řešení sporu je pomocí mediace. Bohužel právní předpisy neobsahují prostředky, jak kratší doby dosáhnout.
6. Pokud se týká podpory v nezaměstnanosti, patrně by Vám v případě rozvázání pracovního poměru dohodou náležela minimální podpora v nezaměstnanosti. Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč, který splní tyto podmínky:
• v rozhodném období získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností (popř. započítáním náhradní doby zaměstnání) alespoň 12 měsíců důchodového pojištění;
• požádal úřad práce o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti.
Formulář žádosti o podporu v nezaměstnanosti lze vyhledat na
http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/formulareobcana.
K žádosti se přikládají další dokumenty – evidenční list důchodového pojištění, potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti, rodný list dětí apod. Rozhodným obdobím pro posuzování nároků na podporu v nezaměstnanosti jsou poslední dva roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání. Do rozhodného období se započítává i náhradní doba zaměstnání, tj. zejména doba péče o dítě do 4 let věku, resp. do 10 let v případě, že se jedná o osobu závislou na péči jiné osoby alespoň ve stupni I. Výše podpory v nezaměstnanosti se stanoví z průměrného měsíčního čistého výdělku, kterého uchazeč dosáhl ve svém posledním zaměstnání takto:
1.–2. měsíc ve výši 65 %, 3.–4. měsíc ve výši 50 % a od 5. měsíce ve výši 45 %, v případě dohody bez vážných důvodů jen 50 %. U Vás by vážným důvodem mohlo být nevyhovění žádosti o kratší pracovní dobu. Na uvedení důvodu v dohodě o rozvázání pracovního poměru máte právo, proto bych na jeho uvedení v dohodě trvala.
Údaj o výši průměrného čistého výdělku je uveden v Potvrzení o zaměstnání, které je zaměstnavatel povinen vydat při skončení zaměstnání na žádost zaměstnance. Vzor Potvrzení je možno získat na: http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/formulareobcana.
Orientační kalkulačka výpočtu podpory v nezaměstnanosti:
http://www.penize.cz/kalkulacky/podpora-v-nezamestnanosti.
Minimální podpora v nezaměstnanosti náleží uchazeči, jehož poslední činností byla „náhradní doba“, tj. péče o dítě do 4 let věku. Průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2017 byla 28 761 korun. Z ní vypočtená minimální podpora v nezaměstnanosti je první dva měsíce 4315 korun, další dva měsíce 3452 korun a po zbývající dobu 3164 korun.

Informace
www.mpsv.cz, www.suip.cz
Právní předpisy
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.