Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Místo pobytu v době nemoci

02.09.2018

Dobry den,
Mam dotaz, pracuji (jsem pendler) v nemecku jako pokojska od dubna 2018, pojistovnu mam AOK. Otehotnela jsem, jsem v 9tt. Mam bolesti zad zapricinene hormony v tehotensti. Doktorka mi rekla, ze mi nedoporucuje se vracet do prace. Takze asi dostanu pracovni neschopnost v rizikovem tehotenstvi. Pritel pracuje v nemecku, kde mame take byt a pres teden v tomto byte bydlme. Na vikendy jezdime zpet do CR. Rada bych byla s pritelem i v dobe tehotenstvi, ale nevim jak to mam vyresit s mistem pobytu v pracovni neschopnosti kdyz o vikendech prejizdime (400km) domu za rodinou a kamarady do CR. Ma to nejake reseni?

Dobrý den, Vážená paní,
ohledně místa pobytu v době nemoci uvádím, že tuto problematiku upravuje zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů takto:
„ § 56
Režim dočasně práce neschopného pojištěnce a místo pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti
(1) Režim dočasně práce neschopného pojištěnce stanoví ošetřující lékař při rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti. Režim dočasně práce neschopného pojištěnce může být ošetřujícím lékařem změněn v souladu se změnou zdravotního stavu.

(2) Režim dočasně práce neschopného pojištěnce zahrnuje
a) stanovení individuálního léčebného postupu podle zvláštního právního předpisu37),
b) povinnost zdržovat se v době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodržovat rozsah a dobu povolených vycházek; místem pobytu dočasně práce neschopného pojištěnce je místo, které pojištěnec sdělil ošetřujícímu lékaři při vzniku dočasné pracovní neschopnosti, nebo místo, na které změnil pobyt v souladu s odstavcem 3,
c) povolení vycházek, včetně jejich rozsahu a doby, pokud zdravotní stav pojištěnce a stanovený individuální léčebný postup tyto vycházky nevylučuje,
d) povolení změny místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti podle odstavce 3 věty první a třetí, pokud zdravotní stav pojištěnce a stanovený individuální léčebný postup tuto změnu nevylučuje,
e) provádění pracovní rehabilitace, pokud ji zabezpečuje Úřad práce České republiky.

(3) Změnit místo pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti smí pojištěnec pouze s předchozím souhlasem ošetřujícího lékaře. Byla-li pojištěnci podle věty první povolena změna místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti a v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 v období prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti, popřípadě náleží-li pojištěnci po uplynutí tohoto období v době dočasné pracovní neschopnosti nadále započitatelný příjem [§ 16 písm. b)] také v období, po které mu v době dočasné pracovní neschopnosti náleží tento příjem, je pojištěnec povinen tuto změnu místa pobytu předem písemně nebo jinak prokazatelně oznámit zaměstnavateli. Změnu místa pobytu dočasně práce neschopného pojištěnce z důvodu pobytu v cizině může ošetřující lékař povolit jen po předchozím písemném souhlasu příslušného orgánu nemocenského pojištění; o souhlas orgánu nemocenského pojištění žádá tento orgán pojištěnec.

(4) O povolení vycházek nebo změny jejich rozsahu a doby [odstavec 2 písm. c)] a o změně místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti podle odstavce 3 věty první a třetí rozhoduje ošetřující lékař; o změně místa pobytu rozhoduje ošetřující lékař jen na základě žádosti dočasně práce neschopného pojištěnce. Pokud dočasně práce neschopný pojištěnec požádá o povolení vycházek nebo změny jejich rozsahu a doby nebo o povolení změny místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti a ošetřující lékař vycházky nebo jejich změnu nebo změnu místa pobytu nepovolí, vydá ošetřující lékař rozhodnutí o tomto nepovolení, jen pokud pojištěnec vydání tohoto rozhodnutí požaduje. Na rozhodnutí týkající se vycházek a povolení změny místa pobytu ošetřujícím lékařem a na další postup se použije zvláštní právní předpis38) o poskytování zdravotních služeb.

(5) O změnu místa pobytu pojištěnec nežádá a ošetřující lékař o ní nerozhoduje v případě, jde-li o změnu místa pobytu v souvislosti s poskytováním lůžkové nebo lázeňské léčebně rehabilitační péče; tuto změnu hlásí pojištěnec ošetřujícímu lékaři při propouštění z lůžkové nebo lázeňské léčebně rehabilitační péče.

(6) Vycházky podle odstavce 2 písm. c) může ošetřující lékař povolit pouze v rozsahu, který odpovídá zdravotnímu stavu dočasně práce neschopného pojištěnce a který nenarušuje stanovený individuální léčebný postup. Ošetřující lékař může vycházky povolit podle věty první nejvýše v celkovém rozsahu 6 hodin denně, a to v době od 7 hodin do 19 hodin; přitom vymezí konkrétní časový úsek nebo časové úseky těchto vycházek. Výjimečně může ošetřující lékař v případech, kdy mimořádně náročný léčebný plán, probíhající intenzivní léčba, nepříznivé vedlejší účinky léčby nebo celkově závažný zdravotní stav neumožňují pojištěnci, aby využil pevně stanovenou dobu vycházek, na žádost dočasně práce neschopného pojištěnce a po předchozím písemném souhlasu příslušného orgánu nemocenského pojištění uděleného na základě žádosti ošetřujícího lékaře povolit, aby si tento pojištěnec volil dobu vycházek podle svého aktuálního zdravotního stavu. Povolit vycházky podle věty třetí lze nejvýše na dobu 3 měsíců; takto lze vycházky povolit i opakovaně.
Z výkladu k tomu to ustanovení cituji:
Změnit místo pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti může pojištěnec jen s předchozím souhlasem ošetřujícího lékaře a v případě, že pojištěnec hodlá změnit místo pobytu do ciziny, vyžaduje se ještě předchozí písemný souhlas orgánu nemocenského pojištění [k tomuto předchozímu písemnému souhlasu srov. též § 84 odst. 3 písm. d)]. O tento souhlas žádá pojištěnec, který tento souhlas předává ošetřujícímu lékaři. Na udělení tohoto souhlasu se podle § 155 odst. 1 nevztahuje správní řád; ke lhůtě pro vyřízení žádosti pojištěnce srov. § 155 odst. 2. Ošetřující lékař přitom není vázán souhlasem orgánu nemocenského pojištění, tj. i když orgán nemocenského pojištění dal pojištěnci souhlas se změnou místa pobytu do ciziny, nemusí s touto změnou ošetřující lékař souhlasit. Pokud ošetřující lékař povolí změnu místa pobytu do ciziny bez předchozího písemného souhlasu orgánu nemocenského pojištění, dopouští se přestupku podle § 138 odst. 1 písm. i), za který lze uložit pokutu až do 10 000 Kč.

Na povolení změny místa pobytu nemá pojištěnec nárok; ošetřující lékař při povolování této změny bude zvažovat především vhodnost této změny vzhledem ke zdravotnímu stavu pojištěnce, stanovenému léčebnému režimu a možnosti poskytování léčebné péče.

K povinnosti pojištěnce stanovené v odstavci 3 větě druhé oznámit zaměstnavateli předem změnu místa pobytu srov. též § 64 odst. 1 písm. p). Pokud by zaměstnanec tuto povinnost nesplnil, porušil by zároveň povinnost umožnit kontrolu dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce též zaměstnavateli, jak to pojištěnci ukládá § 64 odst. 1 písm. v), a za porušení této povinnosti lze pak uložit pojištěnci pořádkovou pokutu podle § 76 odst. 4.

K odst. 4

O změně místa pobytu rozhoduje ošetřující lékař jen na základě žádosti pojištěnce. O vycházkách může ošetřující lékař rozhodnout i bez žádosti pojištěnce; ošetřující lékař může i snížit rozsah vycházek nebo povolené vycházky i úplně zrušit.

Posuzování zdravotního stavu pro účely nemocenského pojištění se neřídí správním řádem, nýbrž se řídí ustanovením § 49 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Podle těchto ustanovení může pojištěnec při nesouhlasu s rozhodnutím ošetřujícího lékaře podat návrh na přezkoumání rozhodnutí do tří dnů poskytovateli zdravotních služeb, a to prostřednictvím ošetřujícího lékaře; tento návrh nemá přitom odkladný účinek (rozhodnutí ošetřujícího lékaře je platné dnem vystavení). Pokud poskytovatel zdravotních služeb návrhu na přezkoumání nevyhoví, postoupí návrh do 5 dnů od jeho doručení příslušnému správnímu úřadu. Tento správní úřad buď návrh zamítne a napadené rozhodnutí potvrdí, nebo napadené rozhodnutí zruší a vrátí věc poskytovateli zdravotních služeb (ošetřujícímu lékaři), který toto rozhodnutí vydal, k vydání nového rozhodnutí. Proti rozhodnutí tohoto správního úřadu se nelze odvolat. Účastníky řízení o přezkoumání rozhodnutí jsou pojištěnec, který podal návrh na přezkoumání rozhodnutí, a ošetřující lékař, který rozhodnutí vydal. Na řízení před správním úřadem se již správní řád vztahuje.
SHRNUTÍ PRO VÁS:
Musíte se dohodnou s ošetřujícím lékařem, ale obávám se, že souběžně dvě místa pobytu v době nemoci, z toho jeden v cizině nejsou možná.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Ostatní
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.