Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Nárok na dovolenou za MD

31.08.2018

Dobrý den,
již desátým rokem pracuji u stejného zaměstnavatele. Dovolenou za rok 2017 jsem si řádně vybrala. V lednu 2018 jsem odpracovala tři týdny a pak byla týden na neschopence. 1.2 jsem nastoupila na mateřskou dovolenou. 9.3. se mi narodila dcera a 15.8. mi skončila mateřská a začala rodičovská dovolená. V práci máme 25 dnů dovolené. Jedna známá účetní mi řekla, že si mám zažádat o čerpání dovolené a že na ní mám nárok. Sepsala jsem tudíž žádost a nesla ji do práce. Tam mi však řekli, že na ní nárok nemám. Jak je to tedy? Nemám sice odpracovanych 60 dnů v roce, ale mateřská se bere jako bych v práci byla, nebo se pletu?
Děkuji za odpověď.

Dobrý den.

Nárok na dovolenou za kalendářní rok má zaměstnanec, kterému u zaměstnavatele trval pracovní poměr nepřetržitě po celý kal. rok a konal u něho práci alespoň 60 dnů v kal. roce. Pro účely výpočtu dovolené se za výkon práce považuje i čerpání mateřské dovolené (MD), naopak se za výkon práce nepovažuje čerpání rodičovské dovolené (RD). Pokud jste tedy čerpala od 1.2. do 15.8.2018 mateřskou dovolenou, nárok na dovolenou za kal. rok Vám vznikl. Jelikož jste však nepožádala o čerpání řádné dovolené bezprostředně v návaznosti na MD, před nástupem na RD, nebude Vaše dovolená chráněna před případným krácením. Ke krácení dovolené se přistupuje, pokud zaměstnanec pro překážky v práci zameškal alespoň 100 dnů v kal. roce. Za překážky se považuje jak čerpání RD, tak i dočasná pracovní neschopnost (DPN). Pokud jste tedy zameškala týden, tedy 5 prac. dnů kvůli DPN a poté jste byla od 16.8. na RD, pokud správně počítám, vychází mi to na 98 zameškaných směn (prac. dnů). Pokud byste zameškala alespoň 100 směn, krátila by se Vaše dovolená o 1/12, tedy o 2 dny, takže při nároku na 25 dnů dovolené by Váš nárok na dovolenou činil 23 dnů.

Nárok na dovolenou viz výše tedy máte, avšak vzhledem k tomu, že jste o její čerpání nepožádala tak, aby bezprostředně navazovala na MD, nemáte nárok ji čerpat nyní, jelikož nyní Vám již běží RD. Pokud byste o ni požádala v návaznosti na MD, zaměstnavatel by Vám byl býval povinen vyhovět a takto čerpaná dovolená by se Vám nemohla krátit. Tuto možnost jste promeškala, nyní tedy budete zbylou nevyčerpanou dovolenou čerpat až po Vašem návratu do práce po RD. Zaměstnavatel je povinen Vám poté nevyčerpanou dovolenou nařídit k čerpání (viz níže zákoník práce).

§ 212
(1) Zaměstnanci, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u něho práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce, přísluší dovolená za kalendářní rok, popřípadě její poměrná část, jestliže pracovní poměr netrval nepřetržitě po dobu celého kalendářního roku. Za odpracovaný se považuje den, v němž zaměstnanec odpracoval převážnou část své směny; části směn odpracované v různých dnech se nesčítají.
...

§217
...
(4) Zaměstnavatel nesmí určit čerpání dovolené na dobu, kdy zaměstnanec vykonává vojenské cvičení nebo službu v operačním nasazení, kdy je uznán dočasně práce neschopným podle zvláštního právního předpisu, ani na dobu, po kterou je zaměstnankyně na mateřské nebo rodičovské dovolené a zaměstnanec na rodičovské dovolené. Na dobu ostatních překážek v práci na straně zaměstnance smí zaměstnavatel určit čerpání dovolené jen na jeho žádost.
(5) Požádá-li zaměstnankyně zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení mateřské dovolené, a zaměstnanec zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení rodičovské dovolené do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, je zaměstnavatel povinen jejich žádosti vyhovět.

§218
...
(4) Nemůže-li být dovolená vyčerpána ani do konce následujícího kalendářního roku proto, že zaměstnanec byl uznán dočasně práce neschopným nebo z důvodu čerpání mateřské anebo rodičovské dovolené, je zaměstnavatel povinen určit dobu čerpání této dovolené po skončení těchto překážek v práci

Krácení dovolené
§ 223
(1) Nepracoval-li zaměstnanec, který splnil podmínku stanovenou v § 212 odst. 1, v kalendářním roce, za který se dovolená poskytuje, pro překážky v práci, které se pro účely dovolené neposuzují jako výkon práce, zaměstnavatel krátí dovolenou za prvých 100 takto zameškaných směn (pracovních dnů) o jednu dvanáctinu a za každých dalších 21 takto zameškaných směn (pracovních dnů) rovněž o jednu dvanáctinu. Dovolenou vyčerpanou podle § 217 odst. 5 před nástupem rodičovské dovolené není možné z důvodu následného čerpání rodičovské dovolené krátit.
....
(3) Při krácení dovolené podle odstavců 1 a 2 musí být zaměstnanci, jehož pracovní poměr k témuž zaměstnavateli trval po celý kalendářní rok, poskytnuta dovolená alespoň v délce 2 týdnů.
....
(6) Dovolená, na kterou vzniklo právo v příslušném kalendářním roce, se krátí pouze z důvodů, které vznikly v tomto roce.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Kavková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.