Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: žaloba na určení otcovství

31.08.2018

dobrý den ,mám dotaz ohledně svého syna ,narodil se mi syn a jeho otec popírá že by malý byl jeho ,v rodném listě ho nemám ,na žádné zprávy nereaguje ,chtěla bych ho jako otce udát už kvůli alimentům. malý má dnes 4 měsíce a ani otec dítěte ani zbytek jeho rodiny se o malého nezajímájí, chtěla jsem otce udat ale jeho máma my řekla že jak ho udám tak mají velké právo zažádat si malého do výchovy a mě ho vzít.. proto bych se chtěla zeptat jak to chodí ,a jak se prokáže že je otec když to zapíra a na testy jít nechce ,nekomunikuje nic.. děkují za odpověď Veronika

Dobrý den,
obraťte se na soud a podejte žalobu na určení otcovství. Doporučuji Vám se spojit s orgánem sociálně právní ochrany dětí, je to vždy na úřadě obce s rozšířenou působností (nejlépe podle místa trvalého pobytu dítěte). Pracovníci tohoto orgánu by Vám měli poradit se sepsáním žaloby, případně dát k dispozici vzor.
Podání žaloby na určení otcovství není - na rozdíl od žaloby na popření otcovství - omezeno žádnou lhůtou. Žalobu na určení otcovství lze tedy podat kdykoliv. Za podání žaloby o určení otcovství se neplatí soudní poplatek. Pokud ale bude soudem daný muž určen jako otec dítěte,bude muset zaplatit veškeré náklady, které v průběhu řízení vznikly státu (za znalecké posudky, testy DNA) a případně i náklady za právní zastoupení apod. Žaloba musí obsahovat označení soudu, jemuž je žaloba určena, označení účastníků řízení (tj. Vás, coby žalobkyně - matky dítěte, a žalovaného, tj. domnělého otce dítěte),dítěte, ke kterému má být otcovství určeno, a to vždy jménem, příjmením, datem narození a adresou bydliště. V žalobě je pak třeba stručně a srozumitelně vylíčit skutkové okolnosti, navrhnout důkazy a je třeba uvést i výrok, který má být soudem vydán. S žalobou o určení otcovství je ze zákona spojeno i řízení o svěření do výchovy a určení výživného, tj. kromě výroku o určení otcovství musí být navržen též výrok o tom, komu má být dítě svěřeno do výchovy a jaké má být placeno výživné. Žaloba musí být podepsána a datována. K žalobě by měly být přiloženy i podstatné důkazy, zejména rodný list dítěte. V řízení soud zpravidla nařídí znalecký posudek testováním DNA a spolehlivost takových testů je téměř stoprocentní,tedy otec se určení svého otcovství nevyhne.
S řízením o určení otcovství je spojeno rozhodování o svěření dítěte do péče, vzhledem k faktu,že otec o dítě nejevil doposud zájem, dítě nemá k otci citové vazby ,bude dítě nepochybně svěřeno do péče Vás-matky a otci bude určeno (vyměřeno) výživné. Ze strany rodiny otce jde o zastrašování,abyste od podání žaloby upustila.

Vzhledem k tomu, že se jedná o malé dítě, měla byste mít nárok i na výživné neprovdané matce. Dané je upraveno ustanovením § 920 občanského zákoníku, kde je dáno, že právo na příspěvek na výživu je po dobu dvou let od narození dítěte a dále má neprovdaná matka nárok od otce dítěte požadovat příspěvek na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a slehnutím. Pod pojem náklady spojené s těhotenstvím a slehnutím se běžně řadí náklady na těhotenské šaty, obuv, zvláštní léky, náklady na pobyt v nemocnici a lékařský zákrok apod. Pod tento termín však nelze podřadit náklady, které matce vznikly při pořizování výbavičky dítěte, kočárku, postýlky, sedačky atd. Toto by bylo možno již považovat na náklady výživného na dítě.
Přiměřený příspěvek na výživu by měl soud individuálně určit tak, aby byly zajištěny všechny odůvodněné potřeby matky dítěte.
Zákonem je stanovena tříletá promlčecí lhůta pro uplatnění nároku, která běží ode dne slehnutí.úprava:

Právní úprava:
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.