Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: OSVČ a těhotenství

29.08.2018

Dobrý den.

Jsem OSVČ od 18.10. 2017. Živím se moderováním/redaktorskou prací a od ledna 2018 divadelním herectvím.
V dubnu 2018 jsem zjistila, že jsem těhotná s dvojčaty.
Moje gynekoložka mne chtěla okamžitě nechat doma na rizikovém těhotenství, kvůli fyzicky náročné práci (divadlo). Nicméně já jsem si to nemohla dovolit. Jak z kolegiálních důvodů, tak i z těch finančních.
Zašla jsem si ale na OSSZ kvůli přihlášení se k nemocenskému pojištění. Od května si ho tedy platím. Pčet dnů, kdy si ho platím, nepokryje nárok na mateřskou dovolenou.
Nicméně mi bylo doporučeno, abych se k němu přihlásila stejně a přešla tak 22.8. na pracovní neschopnost (v tento datum mi na ni vzniká nárok). Znamená to prý, že budu moci být ještě šest týdnů po porodu doma s nějakým finančním příspěvkem. Poté pak plynule přejít na rodičovskou dovolenou. S ohledem na předchozí pracovní neschopnost si mohu zvolit délku rodičovské dovolené. V ostatních případech by to prý nebylo možné a šla bych rovnou na 4 roky.

Nepracuji od června (zdravotní stav), ale na PN nejsem, protože na ni nebyl nárok. Platila jsem si sociální a zdravotní tak, jak každý OSVČ + zdravotní pojištění u OSSZ.
K dnešku mi vzniká nárok na oficiální PN. Teoreticky bych si už nemusela platit klasické měsíční zálohy OSVČ, pokud se nemýlím...

Můj dotaz je, zda se k tomuto případu vztahují klasické kontroly v době nemoci a tudíž i vycházky, či nikoli.

Nejsem nemohoucí. Pouze nemohu vykonávat hereckou profesi, protože je fyzicky náročná. Jinak se cítím dobře.

Zrovna jsme ve fázi stěhování se z města do města, syn mění školu v novém městě a já ho potřebuji vodit tam a zpět, je spousta zařizování... Nedovedu si představit, že budu muset být doma.

Další problém je, že adresa podnikání je moje adresa trvalého bydliště. A tam se taky teď nebudu zrdžovat, protože se odtamtud stěhujeme... Tudíž pokud přijde případná kontrola tam, budu "namydlená".

Mám v tom všem zmatek a nevím, jak to zařídit, aby vše mělo hladký průběh... Už se ani neorientuji v případném trvání placení měsíčních záloh u OSVČ. Už nevím asi nic....

Děkuji moc za radu.
Mějte se krásně
Bára Škribová

Vážená paní,
ad1) podle § 64 odst. 1 zákona o nemocenském pojištění pojištěnec, který je dočasně práce neschopný, je mj. povinen
a) dodržovat režim dočasně práce neschopného pojištěnce (tj. včetně vycházek),
b) umožnit příslušnému orgánu nemocenského pojištění kontrolu dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce a poskytnout nezbytnou součinnost k provedení této kontroly, zejména označit potřebnými údaji místo pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti tak, aby bylo možné tuto kontrolu provést; při této kontrole je dočasně práce neschopný pojištěnec povinen prokázat svou totožnost a předložit rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti,
c) dostavit se v určeném termínu k ošetřujícímu lékaři nebo k lékaři příslušného orgánu nemocenského pojištění ke kontrole posouzení zdravotního stavu a dočasné pracovní neschopnosti,
Takže se i ustanovení ohledně kontrol vztahují i na Vás. Prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti zpravidla kontrolují u zaměstnanců zaměstnavatel, protože po tuto dobu zaměstnancům hradí náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti.

ad2) Režim dočasné pracovní neschopnosti upravuje § 56 odst. 2 zákona o nemocenském pojištění režim dočasně práce neschopného pojištěnce zahrnuje
a) stanovení individuálního léčebného postupu podle zvláštního právního předpisu37),
b) povinnost zdržovat se v době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodržovat rozsah a dobu povolených vycházek; místem pobytu dočasně práce neschopného pojištěnce je místo, které pojištěnec sdělil ošetřujícímu lékaři při vzniku dočasné pracovní neschopnosti, nebo místo, na které změnil pobyt v souladu s odstavcem 3,
c) povolení vycházek, včetně jejich rozsahu a doby, pokud zdravotní stav pojištěnce a stanovený individuální léčebný postup tyto vycházky nevylučuje,
d) povolení změny místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti podle odstavce 3 věty první a třetí, pokud zdravotní stav pojištěnce a stanovený individuální léčebný postup tuto změnu nevylučuje,
e) provádění pracovní rehabilitace, pokud ji zabezpečuje Úřad práce České republiky.
Změnit místo pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti smí pojištěnec pouze s předchozím souhlasem ošetřujícího lékaře. Takže se souhlasem lékaře je možné podle Vaší potřeby změnit místo pobytu.

ad3) Pokud jste po celý kalendářní měsíc nemocná (uznaná dočasně pracovně neschopnou), nemusíte platit zálohy na sociální ani zdravotní pojištění. Od porodu Vám bude náležet tzv. nemocenské v souvislosti s porodem. Nárok na tzv. nemocenské v souvislosti s porodem vzniká tehdy, jestliže těhotná žena je k počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu nemá nárok na PPM (doloží potvrzením OSSZ).O vzniku dočasné pracovní neschopnosti ženy, a to od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu, rozhodne lékař. Po šesti týdnech ode dne porodu lékař tuto dočasnou pracovní neschopnost ukončí. Na další nemocenské může mít žena nárok z jiného důvodu, než je těhotenství nebo porod. Podle výše Vašeho vyměřovacího základu na platbu nemocenského pojištění můžete volit výši rodičovského příspěvku.

Informace:
Praktické informace najdete na www.jakpodnikat.cz, je to web, kde je vše jednoduše a prakticky vysvětleno.

Právní předpisy:
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.