Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Nárok na podporu v nezaměstnanosti (evidence po více než 3 dnech)

28.08.2018

Dobrý den, dne 2.7.2018 mi skončila RD a 3.7. jsem nastoupila do zaměstnání, které jsem řádně výpovědí dohodou pro nadbytečnost ukončila téhož dne 3.7.2018 + jsem obdržela 3 měsíční odstupné (vše ze strany zaměstnavatele proběhlo v pořádku).
Dne 4.7.2018 jsem šla na Úřad práce v Českých Budějovicích, abych se zaregistrovala na úřadu práce. Šla jsem si pro formulář a informovala se na informacích, tam mi bylo sděleno, že mám přijít se zápočtovým listem, vyplněným papírem od zaměstnavatele a formulářem od UP a mám se dostavit do konce měsíce, že to takto stačí ... Se vším jsem přišla na UP 18.7.2018 na registraci. Absolvovala jsem první schůzku a včera mi bylo řečeno, že nemám od října nárok na podporu ze zaměstnání ( po dlouhém zkoumání mi řekli, že jsem se nenahlásila včas do 4 dnů - když jsem se ohradila, že jsem byla na UP a oni mě poslali domů, tak mi bylo odpovězeno, že mohu podat stížnost, ale že to stejně nikam nepovede, oni mají brigádnice a ty takové věci neví... ) Jsem znechucena z přístupu UP. Dostala jsem ještě radu, že se mám tvz.na oko zaměstnat a pak jít žádat (dávky bych obdržela až od října - 3.měsíční odstupné). Děkuji za radu. S pozdravem

Dobrý den.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který o podporu požádal krajskou pobočku úřadu práce a který v rozhodném období získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců. Tuto podmínku lze splnit i započtením náhradní doby zaměstnání, kterou je např. osobní péče o dítě do 4 let věku, tedy i čerpání rodičovské dovolené (RD). Rozhodné období jsou poslední 2 roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání.
Pokud jste splnila tyto podmínky, tedy jestli jste byla na RD alespoň 12 měsíců v posledních 2 letech před evidencí, nárok na podporu v nezaměstnanosti Vám vznikl. Jelikož jste však splnila podmínku 12 měsíců jen díky náhradní době a současně je náhradní doba (péče o dítě do 4 let věku) poslední činností před Vaší evidencí na ÚP, náleží Vám pouze minimální podpora v nezaměstnanosti, nikoli podpora počítaná z Vašeho průměrného čistého výdělku. Tato minimální podpora v nezaměstnanosti činí první dva měsíce částku 4.315 Kč měsíčně, následující 2 měsíce částku 3 452 Kč a poslední měsíc částku 3 164 Kč. Je to tak proto, poněvadž u uchazeče, u kterého je poslední činností tzv. náhradní doba, se stanoví podpora v nezaměstnanosti za první 2 měsíce ve výši 0,15 násobku, za další 2 měsíce 0,12 a za zbývající měsíc ve výši 0,11 násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu (viz níže ustanovení § 51 odst. 1 písm. a) zákona).
Podmínka dostavení se nejpozději do 3 pracovních dnů na ÚP není klíčová proto, zda bude mít osoba nárok na podporu v nezaměstnanosti, či nikoliv. Pokud se však osoba dostaví do 3 prac. dnů od skončení zaměstnání, přizná se podpora v nezaměstnanosti ode dne následujícího po skončení zaměstnání (viz § 42 odst. 3 ZZ níže). Toto je však u Vás irelevantní, jelikož Vaší poslední činností by tak jako tak byla náhradní doba, jelikož jste po návratu z RD již nevykonávala výdělečnou činnost a poslední činností by tedy u Vás byla náhradní doba i v případě, že byste se evidovala ihned po skončení pracovního poměru, jelikož byste se evidovala ihned po RD, nikoli po výkonu zaměstnání.
Z toho, co píšete, vyplývá, že Vám nebylo vydáno písemné rozhodnutí o zamítnutí podpory v nezaměstnanosti, předpokládám tedy, že jste písemnou žádost oficiálně nepodala, pouze jste byla ústně pracovnicí ÚP vyrozuměna o tom, že Vám nárok nevznikne. Podejte tedy řádně písemnou žádost, ÚP se jí musí zabývat a vydat písemné rozhodnutí včetně odůvodnění. Pokud by byla zamítnuta, máte možnost podat proti takovému rozhodnutí odvolání.

Související ustanovení:

PODPORA V NEZAMĚSTNANOSTI A PODPORA PŘI REKVALIFIKACI
§ 39 zákona o zaměstnanosti
(1) Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který
a) získal v rozhodném období (§ 41) zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu v délce alespoň 12 měsíců (dále jen „předchozí zaměstnání“); překrývají-li se doby důchodového pojištění, započítávají se jen jednou,
b) požádal krajskou pobočku Úřadu práce, u které je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti a
c) ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, není poživatelem starobního důchodu.

§ 41
(1) Rozhodným obdobím pro posuzování nároků na podporu v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci jsou poslední 2 roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání.
(2) Není-li splněna podmínka stanovená v § 39 odst. 1 písm. a) předchozím zaměstnáním, lze tuto podmínku splnit i započtením náhradní doby zaměstnání. Do předchozího zaměstnání se nezapočítává doba důchodového pojištění získaná zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností v době vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání (§ 25 odst. 1 a 3) a krátkodobým zaměstnáním. Překrývají-li se doba důchodového pojištění získaná zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností a náhradní doba zaměstnání, započítává se do předchozího zaměstnání přednostně doba důchodového pojištění získaná zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností.
(3) Za náhradní dobu zaměstnání se považuje doba
...
c) osobní péče o dítě ve věku do 4 let,
...

§ 42
(1) Podpora v nezaměstnanosti náleží uchazeči o zaměstnání při splnění stanovených podmínek ode dne podání písemné žádosti o podporu v nezaměstnanosti.
...
(3) Jestliže uchazeč o zaměstnání požádá o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti nejpozději do 3 pracovních dnů po skončení zaměstnání nebo jiných činností uvedených v § 25 odst. 1 nebo činností, které jsou podle § 41 odst. 3 považovány za náhradní doby zaměstnání, přizná se podpora v nezaměstnanosti ode dne následujícího po skončení zaměstnání nebo uvedených činností.

§ 51
(1) Podpora v nezaměstnanosti se uchazeči stanoví za první 2 měsíce ve výši 0,15násobku, další 2 měsíce ve výši 0,12násobku a po zbývající podpůrčí dobu 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu, jestliže
a) splnil podmínku doby předchozího zaměstnání [§ 39 odst. 1 písm. a)] započtením náhradní doby a tato doba se posuzuje jako poslední zaměstnání,
...

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Kavková
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.