Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Nárok na dovolenou po RD

16.08.2018

Dobrý den, jsem neskutečně ráda za to, že jsem Vás našla na internetu a byla bych moc ráda kdyby jste mi jakkoliv poradil(a).
Od 9.5.2017 do 27.10.2017 jsem byla na neschopence kvůli těhotenství.
Od 28.10.2017 do 11.5.2018 jsem pobírala ,,mateřskou” a odedne 12.5.2018 po dobu tří let budu na rodičovské dovolené.
U svého zaměstnavatele mám smlouvu na neurčito a pracuji tam od roku 2015. Teď se dostanu k mé otázce nevybrala jsem si dovolenou v roce 2017, co bych měla udělat pro to aby mě ji zaměstnavatel tzv. proplatil. Vím o tom, že nejlépe bych udělala kdybych si ji vybrala po skončení mateřské ale bohužel jsem hned přešla na rodičovskou. Děkuji za odpověď a přeji krásný zbytek večera. (PS: se zaměstnavatelem nemám vůbec dobré vztahy)

Dobrý den.

Nárok na dovolenou za celý kalendářní rok má zaměstnanec, kterému u zaměstnavatele trval pracovní poměr po celý rok a konal u něho v tomto roce práci alespoň 60 dnů. Pro účely výpočtu dovolené se za výkon práce považuje i čerpání mateřské dovolené (MD), naopak se za výkon práce nepovažuje rodičovská dovolená (RD) a dočasná pracovní neschopnost (DPN). Dle Vašeho popisu byste tedy měla mít za rok 2017 nárok na dovolenou za kal. rok, jelikož jste odpracovala alespoň 60 dnů (směn).
Jelikož se však u Vás v roce 2017 vyskytly překážky, pro které jste práci nemohla vykonávat (DPN), musíme zjistit, zda se dovolená nebude muset krátit. Dovolená se krátí v případě, že zaměstnanec pro překážky v práci zameškal alespoň 100 dnů. Za prvých 100 zameškaných dnů se dovolená krátí o 1/12, za každých dalších zameškaných 21 prac. dnů se dovolená krátí o další 1/12. Pokud správně počítám, za dobu DPN jste zameškala 124 prac. dnů (směn), dovolená se Vám tedy bude krátit o 2/12.
Minimální zákonná výměra dovolené činí 4 týdny. Pokud máte za rok nárok na 4 týdny dovolené (20 dnů), po krácení budete mít za rok 2017 nárok na 16,5 dne, jelikož dovolená se bude krátit o 3,5 dne. Pokud máte nárok u zaměstnavatele na 5 týdnů dovolené (25 dnů), vznikne Vám nárok na dovolenou ve výměře 21 dnů (krácení o 4 dny).
Co se týče nároku na dovolenou za rok 2018, zde jste díky MD taktéž "odpracovala" alespoň 60 dní a bude Vám tedy náležet i dovolená za rok 2018. Opět se ale dle stejných pravidel bude krátit kvůli následné RD. Pokud správně počítám, kvůli RD zameškáte 166 prac. dnů, dovolená se tedy bude krátit o 4/12 ( 100 + 21 + 21 + 21 zameškaných dnů).

Pokud nemůže být dovolená vyčerpána ani do konce následujícího kalendářního roku proto, že zaměstnankyně byla na RD, je zaměstnavatel povinen určit dobu čerpání této dovolené po skončení RD. Váš zaměstnavatel Vám tedy musí určit veškerou nevyčerpanou dovolenou k čerpání po skončení RD. Po RD byste tedy měla čerpat řádnou dovolenou. Před koncem RD tedy můžete i z vlastní iniciativy kontaktovat zaměstnavatele a požádat ho či se informovat o čerpání této dovolené. Zaměstnavatel je povinen ji po odpadnutí překážek v práci určit (viz § 218 odst. 4 zákoníku práce níže). Proplacení dovolené, aniž byste ji skutečně čerpala, je možné pouze při skončení prcovního poměru. Dovolenou tedy budete po RD klasicky čerpat s náhradou mzdy.

Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část
§ 212
(1) Zaměstnanci, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u něho práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce, přísluší dovolená za kalendářní rok, popřípadě její poměrná část, jestliže pracovní poměr netrval nepřetržitě po dobu celého kalendářního roku. Za odpracovaný se považuje den, v němž zaměstnanec odpracoval převážnou část své směny; části směn odpracované v různých dnech se nesčítají.
...

Krácení dovolené
§ 223
(1) Nepracoval-li zaměstnanec, který splnil podmínku stanovenou v § 212 odst. 1, v kalendářním roce, za který se dovolená poskytuje, pro překážky v práci, které se pro účely dovolené neposuzují jako výkon práce, zaměstnavatel krátí dovolenou za prvých 100 takto zameškaných směn (pracovních dnů) o jednu dvanáctinu a za každých dalších 21 takto zameškaných směn (pracovních dnů) rovněž o jednu dvanáctinu. Dovolenou vyčerpanou podle § 217 odst. 5 před nástupem rodičovské dovolené není možné z důvodu následného čerpání rodičovské dovolené krátit.
...
(6) Dovolená, na kterou vzniklo právo v příslušném kalendářním roce, se krátí pouze z důvodů, které vznikly v tomto roce.

§ 217
(1) Dobu čerpání dovolené je povinen zaměstnavatel určit podle písemného rozvrhu čerpání dovolené vydaného s předchozím souhlasem odborové organizace a rady zaměstnanců tak, aby dovolená mohla být vyčerpána zpravidla vcelku a do konce kalendářního roku, ve kterém právo na dovolenou vzniklo, pokud v tomto zákoně není dále stanoveno jinak. Při určení rozvrhu čerpání dovolené je nutno přihlížet k provozním důvodům zaměstnavatele a k oprávněným zájmům zaměstnance. Poskytuje-li se zaměstnanci dovolená v několika částech, musí alespoň jedna část činit nejméně 2 týdny vcelku, pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodne na jiné délce čerpané dovolené. Určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době.
(2) Zaměstnavatel může určit zaměstnanci čerpání dovolené, i když dosud nesplnil podmínky pro vznik práva na dovolenou, jestliže je možné předpokládat, že zaměstnanec tyto podmínky splní do konce kalendářního roku, popřípadě do skončení pracovního poměru.
(3) Zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci náklady, které mu bez jeho zavinění vznikly proto, že zaměstnavatel změnil jemu určenou dobu čerpání dovolené nebo že ho odvolal z dovolené.
(4) Zaměstnavatel nesmí určit čerpání dovolené na dobu, kdy zaměstnanec vykonává vojenské cvičení nebo službu v operačním nasazení, kdy je uznán dočasně práce neschopným podle zvláštního právního předpisu, ani na dobu, po kterou je zaměstnankyně na mateřské nebo rodičovské dovolené a zaměstnanec na rodičovské dovolené. Na dobu ostatních překážek v práci na straně zaměstnance smí zaměstnavatel určit čerpání dovolené jen na jeho žádost.
(5) Požádá-li zaměstnankyně zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení mateřské dovolené, a zaměstnanec zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení rodičovské dovolené do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, je zaměstnavatel povinen jejich žádosti vyhovět.

§ 218
...
(4) Nemůže-li být dovolená vyčerpána ani do konce následujícího kalendářního roku proto, že zaměstnanec byl uznán dočasně práce neschopným nebo z důvodu čerpání mateřské anebo rodičovské dovolené, je zaměstnavatel povinen určit dobu čerpání této dovolené po skončení těchto překážek v práci.

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.