Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Zaměstnání a podnikání rodičů

13.08.2018

Dobrý den,

Obracím se na vás z důvodu rady ohledně zákonného odstupného po rodičovské dovolené. U zaměstnavatele jsem byla zaměstnaná sedm let a v roce 2017 jsem nastoupila na řádnou mateřskou dovolenou,nyní rodičovskou. Protože jsem pracovala jako obchodní zástupce,skládal se můj plat ze základního platu a provizí resp. odměn, které ale často převyšovaly plat základní. Zaměstnavatel mi oznámil,že po ukončení rodičovské dovolené se mnou již z důvodu nadbytečnosti nepočítá a chce se mnou ukončit pracovni poměr dohodou a nabízí mi jako odstupné tři základní platy,což mi přijde znacne nevýhodné, proto bych chtěla poprosit o radu, jak se v této situaci zachovat co nejlépe,resp. co nejvýhodněji pro mě. Jaká je zákonná výše odstupného? V různých diskuzích jsem se dočetla,že tři průměrné platy. Započítávají se do tohoto průměrného platu i odměny? a jak se počítá tento průměrný plat po ukončení rodičovské dovolené? Jde např. o průměrný plat za poslední odpracovane čtvrtletí? Dále bych se ráda zeptala,zda by pro mě nebylo výhodnější nechat si dát výpověď,než podepisovat dohodu. Je zaměstnavatel povinen mě po ukončení rodičovské zamestnat za platových podmínek uvedenych v pracovní smlouvě nebo mi může plat schválně snížit? A dále může udělat i to,že mi plat po nástupu sníží a vyhodi mě až např. po třech měsících,aby mi nemusel vyplácet tak vysoké odstupné?

Předem děkuji za odpovědi .

Dobrý den.

Zákoník práce zaručuje u ukončení pracovního poměru z organizačních důvodů odstupné, a to u Vás ve výši minimálně trojnásobku Vašeho průměrného výdělku. Průměrným výdělkem se rozumí průměrný hrubý výdělek. Průměrný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy zúčtované zaměstnanci k výplatě v rozhodném období. Rozhodným obdobím je předchozí kalendářní čtvrtletí. Jestliže však zaměstnanec v rozhodném období neodpracoval alespoň 21 dní (např. proto, že byl na rodičovské dovolené), použije se tzv. pravděpodobný výdělek.
Pravděpodobný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy, které zaměstnanec dosáhl od počátku rozhodného období, popřípadě z hrubé mzdy, které by zřejmě dosáhl; přitom se přihlédne zejména k obvyklé výši jednotlivých složek mzdy zaměstnance nebo ke mzdě zaměstnanců vykonávajících stejnou práci nebo práci stejné hodnoty.
Přihlíží se tedy k obvyklé výši jednotlivých složek, pokud tedy dostáváte pravidelně nad rámec základní mzdy i odměny, mělo by se přihlížet i k nim a započítat i jejich průměrnou výši za rozhodné období.
Zaměstnavatel nejspíše bude vycházet z průměrných výdělků za poslední odpracované čtvrtletí, měl by ale přihlédnout k vývoji mezd a k výdělkům, jakých dosahují zaměstnanci vykonávající stejnou či obdobnou práci, jelikož musí být dodržena zásada rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Kdybyste obdržela po návratu z rodičovské dovolené (RD) výpověď, od prvního dne následujícího kalendářního měsíce by začala plynout dvouměsíční výpovědní doba. Po dobu výpovědní doby by Vás pravděpodobně zaměstnavatel nechal doma, jelikož pokud Vám dává výpověď z důvodu nadbytečnosti, práci pro Vás nejspíše již mít nebude. Budete tedy pravděpodobně doma za 100% náhradu mzdy, jelikož v takovém případě by šlo o překážku na straně zaměstnavatele. Zároveň by Vám ještě náleželo již zmíněné trojnásobné odstupné. Zjednodušeně řečeno byste tedy obdržela 5 průměrných výdělků (2 měsíce náhrady mzdy během výpovědní doby + 3 odstupné), zatímco u zaměstnavatelem navrhované dohody pouze trojnásobné odstupné.

Po návratu z RD Vám zaměstnavatel musí dle zákoníku práce přidělovat práci dle Vaší prac. smlouvy a celkově musí dodržet podmínky uvedené v prac. smlouvě. Pokud tedy máte mzdu sjednanou ve smlouvě, nemůže ji zaměstnavatel jednostranně změnit.

Související ustanovení:
PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK
Díl 1
Obecná ustanovení
§ 351
Má-li být v základních pracovněprávních vztazích uvedených v § 3 použit průměrný výdělek, musí se postupovat při jeho zjištění jen podle této hlavy.

§ 352
Průměrným výdělkem zaměstnance se rozumí průměrný hrubý výdělek, nestanoví-li pracovněprávní předpisy jinak.

§ 353
(1) Průměrný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu zúčtované zaměstnanci k výplatě v rozhodném období a z odpracované doby v rozhodném období.
(2) Za odpracovanou dobu se považuje doba, za kterou zaměstnanci přísluší mzda nebo plat.
(3) Dojde-li ke zúčtování mzdy nebo platu za práci přesčas (§ 114 odst. 2 a § 127 odst. 2) v jiném rozhodném období než v tom, ve kterém byla tato práce vykonána, zahrnou se do odpracované doby podle odstavce 2 také hodiny práce přesčas, za kterou je mzda nebo plat poskytnuta.

Rozhodné období
§ 354
(1) Není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak, je rozhodným obdobím předchozí kalendářní čtvrtletí.
(2) Průměrný výdělek se zjistí k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po rozhodném období.
(3) Při vzniku zaměstnání v průběhu předchozího kalendářního čtvrtletí je rozhodným obdobím doba od vzniku zaměstnání do konce kalendářního čtvrtletí.
(4) Při uplatnění konta pracovní doby (§ 86 a 87) je rozhodným obdobím předchozích 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích před začátkem vyrovnávacího období (§ 86 odst. 3).

Pravděpodobný výdělek
§ 355
(1) Jestliže zaměstnanec v rozhodném období neodpracoval alespoň 21 dnů, použije se pravděpodobný výdělek.
(2) Pravděpodobný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu, které zaměstnanec dosáhl od počátku rozhodného období, popřípadě z hrubé mzdy nebo platu, které by zřejmě dosáhl; přitom se přihlédne zejména k obvyklé výši jednotlivých složek mzdy nebo platu zaměstnance nebo ke mzdě nebo platu zaměstnanců vykonávajících stejnou práci nebo práci stejné hodnoty.

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.