Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Rozvázání pracovního poměru

05.08.2018

Dobrý den, řeším problém s opětovným nástupem do práce, respektive s ukončením pracovního poměru. Původně jsem chtěla čerpat rodičovský příspěvek 3 roky (do 31.8.2019) a to jsem i nahlásila v zaměstnání. Z finančních důvodů jsem ale nakonec změnila výplatu tak, že mi bude končit již teď k 31.8.2018. Zaměstnavateli jsem to oznámila už před několika měsíci, nicméně on za mě již někoho má a nemá možnost mi nabídnout podobnou pozici (nabídl mi pouze jinou a to nižší pozici, s čímž jsem zatím nesouhlasila). Řeším jaký bude další postup a o co můžu požádat. Nemám problém s ukončením pracovního poměru, ale nevím jestli to má být na "dohodu" nebo mám nárok i na nějaké odstupné. A zároveň nevím, jak by se na "dohodu" tvářil pracovní úřad, pokud se mi nepodaří včas sehnat jiné místo. Můžete mi prosím poradit na co mám nárok a na co si dát pozor? Moc děkuji za Vaši pomoc

Vážená paní,

rodičovskou dovolenou (dále jen „RD“) upravuje § 196 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce ("ZP"). Podle § 196 je zaměstnavatel povinen k prohloubení péče o dítě poskytnout zaměstnankyni a zaměstnanci na jejich žádost RD. RD se poskytuje matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let. RD může být čerpána buď vcelku nebo opakovaně po kratších částech. Přerušení RD upravuje § 198 odst. 2. jestliže bylo dítě ze zdravotních důvodů převzato do péče kojeneckého nebo jiného léčebného ústavu a zaměstnanec nebo zaměstnankyně zatím nastoupí do práce, přeruší se tímto nástupem mateřská dovolená nebo RD. Jiný případ přerušení RD zákon neupravuje.
Pokud zaměstnankyně požádala o čerpání RD až do 3 let věku dítěte a má zájem nastoupit do zaměstnání dříve, musí se na dřívějších nástupu do zaměstnání se zaměstnavatelem dohodnout. Zaměstnavatel však není povinen její žádosti o předčasný návrat do práce vyhovět. Umožnění předčasného návratu do zaměstnání závisí tedy na rozhodnutí zaměstnavatele a na konkrétních podmínkách výkonu práce.
Lze předpokládat, že zaměstnavatel s ohledem na rozsah pracovního volna, o který zaměstnankyně požádala, na dobu RD sjednal pracovněprávní vztah s jinou osobu, která by měla po dobu čerpání RD vykonávat práci zaměstnankyně, popřípadě zajistil výkon práce jiným způsobem. Zaměstnankyně musí počítat s tím, že v takovém případě může být pro zaměstnavatel obtížné dřívější nástup do práce umožnit. Více informací na http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-d33826v43281-pracovni-volno-a-nahrada-platu-pri-doprovodu-rodice-do-zdrav-z/ . Podle judikatury (Rc 13 Co 413/95) a stávající praxe zaměstnavatel není povinen Vás přijmout do práce dříve než je uvedeno v žádosti o rodičovskou dovolenou, jak uvádíte informovala jste jej o termínu do 31.8.2019. Nástup dříve je možný podle tohoto názoru jen se souhlasem zaměstnavatele. Naproti tomu Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů ve svém stanovisku vyjádřila názor, že čerpání rodičovské dovolené zaměstnancem je jeho právem, nikoliv povinností, a zaměstnavatel má povinnost podřídit se jednostrannému právnímu úkonu zaměstnance, který směřuje k čerpání rodičovské dovolené a k jehož změně není nutný souhlas zaměstnavatele. Zaměstnavatel by tedy podle tohoto názoru měl umožnit zaměstnanci dřívější návrat do práce. Tento nejasný výklad je v praxi nejlépe řešit dohodou se zaměstnavatelem.
Vaši situaci také můžete řešit tak, že u zaměstnavatele budete nadále čerpat rodičovskou dovolenou (do tří let věku dítěte) a do té doby si najdete si jiné zaměstnání Dnešní situace na trhu práce je velmi příznivá.

Pokud byste nyní skončila pracovní poměr se zaměstnavatelem dohodou, náležela by Vám minimální podpora v nezaměstnanosti, a to ve výši 3 164 Kč měsíčně po dobu pěti měsíců, což by zřejmě Vaši finanční situaci neřešilo. Úřad práce nemá právo komentovat Vaše rozhodnutí ohledně výpovědi v zaměstnání, ale postupovat podle zákona o zaměstnanosti, tj. v případě splnnění podmínek vyplácet podporu v nezaměstnanosti a pomoci Vám zprostředkovat zaměstnání. Na odstupné nyní nemáte právo, protože není jasné, jestli Vás zaměstnavatel musí přijmout do práce. Naopak pokud vydržíte ještě rok v pracovním poměru, může to být zaměstnavatel, který Vám za rok dá výpověď či navrhne rozvázání pracovního poměru z organiozačních důvodů a bude Vám náležet odstupné. Po skončení rodičovské dovolené máte právo na přidělování práce podle pracovní smlouvy, pokud zaměstnavatel učiní organizační změny, v důsledku kterých budete nadbytečná, pak Vám může dát výpověď. Vy zase naopak během roku můžete najít nové výborné zaměstnání, takže toto původní zaměstnání sama ukončíte nebo naopak si necháte cestu do původního zaměstnání otevřenou a během roku budete třeba chodit jen na brigády.

Pro úplnost dodávám, že možnost výkonu zaměstnání pro jiného zaměstnavatele během čerpání mateřské/rodičovské dovolené právní předpisy nevylučují. Tato pracovní činnost má omezení. Matka (otec) může vykonávat vedle svého zaměstnání výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem. Jestliže zaměstnavatel souhlas odvolá, musí být odvolání písemné; zaměstnavatel je povinen v něm uvést důvody změny svého rozhodnutí. Zaměstnanec je pak povinen bez zbytečného odkladu výdělečnou činnost skončit způsobem vyplývajícím pro její skončení z příslušných právních předpisů. Omezení se nevztahuje na výkon vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké činnosti.
Stáhněte si zdarma naši novou příručku Nebojujte s úřady a zaměstnavateli, ve které najdete více užitečných informací: http://www.aperio.cz/748/nebojujte-se-zakony-vyuzijte-je-ve-svuj-prospech
S pozdravem
Právní předpisy:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.