Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Nárok na dovolenou

05.08.2018

Dobrý den
obracím se na Vás s dotazem, který se týká čerpání řádné dovolené:
Pracuji jako učitelka na ZŠ. Podle ZP mám nárok na 8 týdnů řádné dovolené. Dne 24.1.2015 mi skončila první rodičovská dovolená a vzhledem k tomu, že jsem v té době byla těhotná mi, z důvodu rizikového těhotenství, byla vystavena PN. PN následovala ihned po skončení rodičovské dovolené - neodpracovala jsem ani jeden den. Nemám k dispozici kopii PN, ale předpokládám, že PN byla ukončena nástupem na mateřskou dovolenou tj. koncem června 2015. Po ukončení mateřské dovolené (28 týdnů) dosud čerpám rodičovskou dovolenou, která mi skončí dne 10.8.2018. Žádnou dovolenou za rok 2015 jsem nečerpala.
1. Mám nárok na čerpání řádné dovolené ponížené o 3/12, pokud předpokládám, že PN činila cca 150 dní. Tzn. zkrácení dovolené o 10prac. dní?
2. Rozhoduje o délce řádné dovolené rozsah úvazku? Nepracuji na plný pracovní úvazek, ale pouze na ¾ úvazku.
Omlouvám se, že ve svém dotazu neuvádím přesné časové údaje doby trvání PN, ale zatím se mi je nepodařilo získat.
Děkuji za odpověď.
S pozdravem

Dobrý den.

Nárok na dovolenou za kalendářní rok má zaměstnanec, 1) kterému u zaměstnavatele trvá pracovní poměr po celý kal. rok a zároveň 2) u něho konal práci alespoň 60 dnů v kal. roce.
Pro účely dovolené se za výkon práce považuje i čerpání mateřské dovolené (MD) či např. čerpání řádné dovolené. Naopak se za výkon práce nepovažuje čerpání rodičovské dovolené (RD) či dočasná pracovní neschopnost (DPN).

1. Vzhledem k tomu, že jste v roce 2015 čerpala MD, a tedy jste "odpracovala" alespoň 60 dní, vznikl Vám nárok na celou dovolenou za kal. rok 2015. Pokud jste však pro překážky v práci - DPN a RD neodpracovala alespoň 100 dní, bude se dovolená krátit. Dovolená se krátí za prvních 100 zameškaných dní o 1/12a za každých dalších 21 zameškaných dní o další 1/12. Všechny zameškané prac. dny za DPN a RD v roce 2015 se sečtou. Píšete, že v roce 2015 jste nečerpala žádnou řádnou dovolenou a na DPN jste zameškala cca 150 dní.
Po zběžném výpočtu mi však připadá, že jste počítala veškeré dny DPN. Dovolená se však krátí o zameškané směny, tj. o pracovní dny, nikoli všechny kalendářní dny DPN. Bohužel nepíšete, jak máte rozvrženou pracovní dobu, pokud budu předpokládat klasicky rozvržený pracovní týden pondělí až pátek, tedy 5 dní v týdnu, vychází mi zameškaných méně než 150 dní, cca 110. Ale jak jsem avizovala, bohužel neznám rozvržení Vaší pracovní doby ani datum Vašeho nástupu na MD, nemohu to tedy určit přesně. Je tedy však důležité si uvědomit, že se dovolená krátí za zameškané směny (prac. dny), nikoli dny kalendářní.

Pokud jste tedy skutečně zameškala 150 směn, bylo by to tak, jak píšete. Pokud by však bylo zameškaných směn pouze cca 110, Vaše dovolená by se krátila o 1/12, tj. o 3,5 dne.

2. Pokud zaměstnanec dle dohody se zaměstnavatelem pracuje na zkrácený úvazek (tedy má tzv. kratší pracovní dobu), nemá to na jeho nárok na dovolenou zásadně vliv. I takový zaměstnanec má právo nejméně na 4 týdny dovolené za rok, u pedagogů na 8 týdnů za rok. Co se týče úvazku, záleží, jak máte rozvržený pracovní týden. Pokud máte snížený úvazek, ale Váš pracovní týden je klasicky PO - PÁ, máte nárok na 40 dní dovolené (8 týdnů x 5 prac. dnů v týdnu = 40). Pokud např. máte pracovní týden rozvržený pouze PO - ČT, Váš roční nárok na dovolenou činí 32 dní (8 týdnů x 4 prac. dny v týdnu = 32) atd.

Pokud byste tedy např. měla mít dovolenou krácenou o 1/12 a Váš nárok na dovolenou by činil 32 dní, dovolená by se krátila o 2,5 dne.

Související ustanovení:

§ 212 zákoníku práce
(1) Zaměstnanci, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u něho práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce, přísluší dovolená za kalendářní rok, popřípadě její poměrná část, jestliže pracovní poměr netrval nepřetržitě po dobu celého kalendářního roku. Za odpracovaný se považuje den, v němž zaměstnanec odpracoval převážnou část své směny; části směn odpracované v různých dnech se nesčítají.

§ 216
...
(2) Pro účely dovolené se za výkon práce nepovažuje doba zameškaná pro důležité osobní překážky v práci, pokud nejsou uvedeny v prováděcím právním předpisu (§ 199 odst. 2). Doba čerpání mateřské dovolené a doba, po kterou zaměstnanec čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, a doba pracovní neschopnosti vzniklé v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání vzniklého při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, doba poskytování dlouhodobé péče v případech podle zákona o nemocenském pojištění, doba ošetřování dítěte mladšího než 10 let nebo jiného člena domácnosti v případech podle zákona o nemocenském pojištění a doba péče o dítě mladší než 10 let z důvodů stanovených zákonem o nemocenském pojištění se pro účely dovolené posuzuje jako výkon práce.

Krácení dovolené
§ 223
(1) Nepracoval-li zaměstnanec, který splnil podmínku stanovenou v § 212 odst. 1, v kalendářním roce, za který se dovolená poskytuje, pro překážky v práci, které se pro účely dovolené neposuzují jako výkon práce, zaměstnavatel krátí dovolenou za prvých 100 takto zameškaných směn (pracovních dnů) o jednu dvanáctinu a za každých dalších 21 takto zameškaných směn (pracovních dnů) rovněž o jednu dvanáctinu. Dovolenou vyčerpanou podle § 217 odst. 5 před nástupem rodičovské dovolené není možné z důvodu následného čerpání rodičovské dovolené krátit.
(2) Krátí-li zaměstnavatel zaměstnanci dovolenou za neomluveně zameškanou směnu (pracovní den), může mu dovolenou krátit o 1 až 3 dny; neomluvená zameškání kratších částí jednotlivých směn se mohou sčítat.
(3) Při krácení dovolené podle odstavců 1 a 2 musí být zaměstnanci, jehož pracovní poměr k témuž zaměstnavateli trval po celý kalendářní rok, poskytnuta dovolená alespoň v délce 2 týdnů.
(4) Zaměstnanci, který zameškal práci pro výkon trestu odnětí svobody, se za každých 21 takto zameškaných pracovních dnů krátí dovolená za kalendářní rok o jednu dvanáctinu. Stejně se krátí dovolená pro vazbu, došlo-li k pravomocnému odsouzení zaměstnance nebo byl-li zaměstnanec obžaloby zproštěn, popřípadě bylo-li proti němu trestní stíhání zastaveno jenom proto, že není za spáchaný trestný čin trestně odpovědný nebo že mu byla udělena milost anebo že trestný čin byl amnestován.
(5) Dovolená za odpracované dny a dodatková dovolená se může krátit pouze z důvodů uvedených v odstavci 2.
(6) Dovolená, na kterou vzniklo právo v příslušném kalendářním roce, se krátí pouze z důvodů, které vznikly v tomto roce.

§ 59 zákona o nemocenském pojištění
(1) Ošetřující lékař rozhodne o ukončení dočasné pracovní neschopnosti
...
f) pojištěnky, která má nárok na peněžitou pomoc v mateřství z jakékoliv pojištěné činnosti, k počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu, pokud pojištěnka nezačala pobírat peněžitou pomoc v mateřství dříve,

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.