Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Čerpání dovolené po MD

28.07.2018

Dobrý den,
prošla jsem články i dotazy, ale přesto si pořád nejsem jistá a s naším personálním je to hodně těžké, nic neporadí, tak se ptám, prosím:
Jsem zaměstnaná, smlouvu mám na neurčito, od 02/2017 jsem po MD na RD, nyní a to 22.9. nastupuji opět na MD (přesně navazuji po RD), na kolik dní dovolené mám nárok za rok 2018? Tím že jsem před MD na RD, se dovolená krátí, protože RD je jako absence?
A co následující rok 2019? To "odpracuji" ještě více než 3 měsíce, to pak mám nárok na celou dovolenou, v našem případě 20dní??
A to i v případě, že bych třeba dostala výpověď během čerpání? Tu přece zaměstnavatel v tomto "mezičase" dat může, že?
Velké díky,
A ještě navazující dotaz, prosím:
Když budu tedy na části MD v roce 2018 a na části v roce 2019, čerpat dovolenou v mezičase mezi MD a RD mohu najednou? Za rok 2018 a hned navazujíc dovolenou za 2019, obojí před nástupem na RD tedy??
Velké díky,

Dobrý den,
nárok na dovolenou upravuje zákoník práce zák. č. 262/2006 Sb., v platném znění) v § 211 a násl. Zaměstnanec má nárok na dovolenou za kalendářní rok, pokud za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u tohoto zaměstnavatele práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce.
Doba čerpání mateřské dovolené se pro účely vzniku nároku na dovolenou posuzuje jako výkon práce. Rodičovská dovolená a pracovní neschopnost se ovšem pro účely nároku na dovolenou na zotavenou za výkon práce nepovažuje.
Nepracoval-li zaměstnanec pro překážky v práci, které se pro účely dovolené neposuzují jako výkon práce, krátí se mu dovolená za prvých 100 takto zameškaných pracovních dnů o jednu dvanáctinu a za každých dalších 21 takto zameškaných pracovních dnů rovněž o jednu dvanáctinu (§223 zákoníku práce).
Jestliže pracovní poměr netrval nepřetržitě po dobu celého roku, má zaměstnanec nárok na poměrnou část. Poměrná část dovolené činí za každý celý kalendářní měsíc nepřetržitého trvání téhož pracovního poměru 1/12 dovolené za kalendářní rok. Rodiči, kterému nevzniklo právo na dovolenou za kalendářní rok ani na její poměrnou část, protože nekonal v kalendářním roce u téhož zaměstnavatele práci alespoň 60 dnů, přísluší dovolená za odpracované dny v délce 1/12 dovolené za kalendářní rok za každých 21 odpracovaných dnů v příslušném kalendářním roce.
Požádá-li zaměstnankyně o to, aby dovolená navazovala na mateřskou dovolenou, zaměstnavatel je povinen jí podle § 217 odst. 5 zákoníku práce vyhovět. Podle § 223 odst. 1 zákoníku práce dovolenou vyčerpanou na žádost zaměstnankyně před nástupem rodičovské dovolené podle § 217 odst. 5 zákoníku práce, nelze z důvodu následného čerpání rodičovské dovolené krátit.

Dovolená za rok 2018 se Vám bude krátit o dny na RD, které jste do 22.9.2018 zameškala. Dovolená by se Vám měla krátit o 5/12. Za rok 2019 „odpracujete“ více než 60dní a náleží Vám tak dovolená celá, pokud o ní požádáte v návaznosti na ukončení mateřské dovolené. Po ukončení MD tedy požádáte o čerpání dovolené jak za rok 2018, tak za rok 2019. Až po vyčerpání dovolené požádáte o rodičovskou dovolenou.
Máte pravdu, že během dovolené Vám zaměstnavatel může dát výpověď, pak platí klasická dvouměsíční výpovědní lhůta, která začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po podání výpovědi. Pokud byste dostala výpověď, výpovědní lhůta by se zastavila, dnem nástupu na rodičovskou dovolenou a doběhla by až po ukončení rodičovské dovolené.

Právní úprava:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.