Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Nové zaměstnání během RD

31.07.2018

Dobrý den, v době RD se třetím dítětem jsme se přestěhovali do jiného kraje a v práci budu dávat výpověď k 15. 12., kdy má dcera 3 roky. V současné době mi byla nabídnuta jiná práce na HPP od září, dceru mi vzali do školky a už mám vyčerpaný rodičovský příspěvek, proto potřebuji příjem.
Ptám se:
Mohu nastoupit do nové práce, když jsem stále na RD ? Mám dát v práci výpověď již v září? V případě, že mě do nové práce nevezmou, jaký důvod výpovědi mám uvést, abych neměla nižší dávky z ÚP.
Děkuji

Dobrý den.

Pokud jste u jednoho zaměstnavatele na rodičovské dovolené (RD), můžete být zaměstnána i u jiného zaměstnavatele. Je zde však jedno omezení - pokud jde o výdělečnou činnost shodnou s předmětem činnosti zaměstnavatele, je třeba mít od stávajícího zaměstnavatele předchozí písemný souhlas.

§ 304
(1) Zaměstnanci mohou vedle svého zaměstnání vykonávaného v základním pracovněprávním vztahu vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem.
(2) Jestliže zaměstnavatel souhlas podle odstavce 1 odvolá, musí být odvolání písemné; zaměstnavatel je povinen v něm uvést důvody změny svého rozhodnutí. Zaměstnanec je pak povinen bez zbytečného odkladu výdělečnou činnost skončit způsobem vyplývajícím pro její skončení z příslušných právních předpisů.
(3) Omezení stanovené v odstavci 1 se nevztahuje na výkon vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké činnosti.
(4) Ustanovení odstavců 2 a 3 se použijí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

Pokud nejde o shodné předměty činnosti, žádné omezení není a můžete klidně začít vykonávat zaměstnání u jiného zaměstnavatele.
To, zda zůstat na RD až do konce či dát výpověď již dříve, záleží na Vás. Pokud víte, že se již do původního zaměstnání kvůli přestěhování vrátit nemůžete, nemá zde smysl setrvávat. Můžete tedy dát výpověď kdykoli, klidně již v průběhu Vaší RD, aby Vám pracovní poměr skončil již před koncem RD a nemusela jste tedy řešit návrat do práce.
Od prvního dne následujícího kalendářního měsíce po doručení výpovědi zaměstnavateli začne běžet dvouměsíční výpovědní doba, jejímž uplynutím pracovní poměr skončí. Pokud tedy dáte výpověď v září, pracovní poměr skončí 30.11.2018.

Aby Vám nenáležela pouze snížená podpora v nezaměstnanosti (tj. 45 % ze mzdy po celou podpůrčí dobu), je třeba, abyste ve výpovědi uvedla nějaký vážný důvod ukončování prac. poměru. Vážné důvody vymezuje demonstrativně zákon o zaměstnanosti, viz níže.

Pokud byste nakonec v září do nového zaměstnání nenastoupila a ještě byste neměla ukončený dosavadní pracovní poměr, tedy byste se ještě nemohla evidovat jako uchazeč o zaměstnání na ÚP, můžete se na své zdravotní pojišťovně nahlásit jako osoba celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do 7 let věku a poté by za Vás zdravotní pojištění odváděl stát.

§ 5 zákona o zaměstnanosti
...
c) vážnými důvody důvody spočívající v
1. nezbytné osobní péči o dítě ve věku do 4 let,
2. nezbytné osobní péči o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost)3a), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,
3. docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte,
4. místě výkonu nebo povaze zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera,
5. okamžitém zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle § 56 zákoníku práce,
6. zdravotních důvodech, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání nebo plnit povinnost součinnosti s Úřadem práce - krajskou pobočkou Úřadu práce a pobočkou Úřadu práce pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“) při zprostředkování zaměstnání, nebo
7. jiných vážných osobních důvodech, například etických, mravních či náboženských, nebo důvodech hodných zvláštního zřetele,

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.