Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Popření otcovství

27.07.2018

Dobrý večer, chtěla bych se zeptat zda lze soudní cestou zažádat o určení DNA u nezletilého dítěte,které má uvedeného otce v rodném listě,ale otcem nemusí být.Soudí se o určení otcovství více jak 2 roky a pokaždé je mu žádost zamítnuta.Lze žádat o určení DNA i po uplynutí doby na určení otcovství?A případně zda lze nějak přikázat matce nezletilé aby došla na stěry.A případně kolik by taková žádost stála.Děkuji

Dobrý den,

ve Vašem případě se patrně jedná o řízení o popření otcovství. Matka i otec zapsaný v rodném listě mohou otcovství soudně popírat, a to do šesti měsíců od souhlasného prohlášení rodičů, u souhlasného prohlášení učiněného vůči nenarozenému dítěti pak do šesti měsíců od jeho narození. Muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů, však může otcovství popřít, jen je-li vyloučeno, že by mohl být otcem dítěte. Otcovství popírá vůči matce a dítěti, jsou-li oba naživu.

Je-li návrh na popření otcovství podán po uplynutí lhůty, může soud do čtyř měsíců od podání návrhu zmeškání lhůty prominout, pokud to vyžadují zájem dítěte a veřejný pořádek. To, zda soud zmeškání lhůty promine, či nikoli, závisí na uvážení soudu, na prominutí zmeškání lhůty není právní nárok.

Zájem dítěte se vždy nemusí shodovat se zájmem otce. V zájmu dítěte např. je, pokud změna jeho statusových poměrů povede ke zlepšení jeho celkových poměrů, především k upevnění rodinných vztahů fungujících na přirozeném rodičovském základu. Jestliže soud nepromine zmeškání lhůty, nezbývá než vyčkat. Pokud by došlo k trvalé a zásadní změně poměrů dítěte, lze případně podat nový návrh (např. pokud by se zjistil skutečný biologický otec dítěte, který by o dítě jevil zájem).

Uplynula-li lhůta k popření otcovství některému z rodičů a vyžaduje-li to zřejmý zájem dítěte a mají‑li být naplněna ustanovení zaručující základní lidská práva, může soud i bez návrhu zahájit řízení o popření otcovství,v případě, že otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů, ale takto určený otec dítěte zjevně nemůže být skutečným, biologickým otcem. V tomto případě soud také zpravidla současně pozastaví i výkon rodičovské odpovědnosti.

Pokud se týká nařízení testů DNA soudem. Lze konstatovat, že obecně soud není povinen takové žádosti vyhovět. Domáhat se povinnosti podrobit se testům DNA je možné pouze v rámci soudního řízení o popření (popřípadě určení) otcovství. Jedině soud může uložit účastníkovi řízení, popřípadě i někomu jinému, dostavit se k soudem ustanovenému znalci z oboru zdravotnictví – genetika a podrobit se testům DNA. V případě nesplnění této povinnosti může být soudem uložena pořádková pokuta do výše 50.000,- Kč. Pokud se předvolaný bez omluvy nedostaví ke znalci, může být také předveden Policií České republiky, jestliže soud o možnosti předvedení předvolaného poučil. Pokud soud žádosti o vyšetření DNA nevyhoví, je pak možné až vydá soud rozhodnutí podat odvolání a v něm namítat, že nebylo vyhověno návrhu, aby byl proveden důkaz DNA.

Pokud se týká další odborné pomoci, v prvé řadě je vhodné se obrátit na orgán sociálně-právní ochrany dětí, který by měl poskytnout odpovídající sociálně-právní poradenství a součinnost se sepsáním příslušného návrhu na soud (žaloby). V každém případě lze doporučit konzultaci s odborníkem z řad advokátů se specializací na rodinné právo. Pro podrobnější informace o možnostech právní pomoci a možnosti žádat soud podle ustanovení § 30 občanského soudního řádu o ustanovení právního zástupce – viz https://www.ochrance.cz/stiznosti-na-urady/chcete-si-stezovat/zivotni-situace/pravni-pomoc/.

Právní předpisy
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.