Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Popření otcovství

27.07.2018

Dobrý večer, chtěla bych se zeptat zda lze soudní cestou zažádat o určení DNA u nezletilého dítěte,které má uvedeného otce v rodném listě,ale otcem nemusí být.Soudí se o určení otcovství více jak 2 roky a pokaždé je mu žádost zamítnuta.Lze žádat o určení DNA i po uplynutí doby na určení otcovství?A případně zda lze nějak přikázat matce nezletilé aby došla na stěry.A případně kolik by taková žádost stála.Děkuji

Dobrý den,

ve Vašem případě se patrně jedná o řízení o popření otcovství. Matka i otec zapsaný v rodném listě mohou otcovství soudně popírat, a to do šesti měsíců od souhlasného prohlášení rodičů, u souhlasného prohlášení učiněného vůči nenarozenému dítěti pak do šesti měsíců od jeho narození. Muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů, však může otcovství popřít, jen je-li vyloučeno, že by mohl být otcem dítěte. Otcovství popírá vůči matce a dítěti, jsou-li oba naživu.

Je-li návrh na popření otcovství podán po uplynutí lhůty, může soud do čtyř měsíců od podání návrhu zmeškání lhůty prominout, pokud to vyžadují zájem dítěte a veřejný pořádek. To, zda soud zmeškání lhůty promine, či nikoli, závisí na uvážení soudu, na prominutí zmeškání lhůty není právní nárok.

Zájem dítěte se vždy nemusí shodovat se zájmem otce. V zájmu dítěte např. je, pokud změna jeho statusových poměrů povede ke zlepšení jeho celkových poměrů, především k upevnění rodinných vztahů fungujících na přirozeném rodičovském základu. Jestliže soud nepromine zmeškání lhůty, nezbývá než vyčkat. Pokud by došlo k trvalé a zásadní změně poměrů dítěte, lze případně podat nový návrh (např. pokud by se zjistil skutečný biologický otec dítěte, který by o dítě jevil zájem).

Uplynula-li lhůta k popření otcovství některému z rodičů a vyžaduje-li to zřejmý zájem dítěte a mají‑li být naplněna ustanovení zaručující základní lidská práva, může soud i bez návrhu zahájit řízení o popření otcovství,v případě, že otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů, ale takto určený otec dítěte zjevně nemůže být skutečným, biologickým otcem. V tomto případě soud také zpravidla současně pozastaví i výkon rodičovské odpovědnosti.

Pokud se týká nařízení testů DNA soudem. Lze konstatovat, že obecně soud není povinen takové žádosti vyhovět. Domáhat se povinnosti podrobit se testům DNA je možné pouze v rámci soudního řízení o popření (popřípadě určení) otcovství. Jedině soud může uložit účastníkovi řízení, popřípadě i někomu jinému, dostavit se k soudem ustanovenému znalci z oboru zdravotnictví – genetika a podrobit se testům DNA. V případě nesplnění této povinnosti může být soudem uložena pořádková pokuta do výše 50.000,- Kč. Pokud se předvolaný bez omluvy nedostaví ke znalci, může být také předveden Policií České republiky, jestliže soud o možnosti předvedení předvolaného poučil. Pokud soud žádosti o vyšetření DNA nevyhoví, je pak možné až vydá soud rozhodnutí podat odvolání a v něm namítat, že nebylo vyhověno návrhu, aby byl proveden důkaz DNA.

Pokud se týká další odborné pomoci, v prvé řadě je vhodné se obrátit na orgán sociálně-právní ochrany dětí, který by měl poskytnout odpovídající sociálně-právní poradenství a součinnost se sepsáním příslušného návrhu na soud (žaloby). V každém případě lze doporučit konzultaci s odborníkem z řad advokátů se specializací na rodinné právo. Pro podrobnější informace o možnostech právní pomoci a možnosti žádat soud podle ustanovení § 30 občanského soudního řádu o ustanovení právního zástupce – viz https://www.ochrance.cz/stiznosti-na-urady/chcete-si-stezovat/zivotni-situace/pravni-pomoc/.

Právní předpisy
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.