Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Výřivné na dítě

22.07.2018

Dobrý den.
Chci se zeptat jakým způsobem mohu řešit problém alimentů, které mi platí bývalá manželka na dceru, kterou mám v péči. Jejich současná výše 3400,-Kč je nedostatečná. Po mém výpočtu útrat za jídlo oblečení a pod. bez nahodilých poležek byl cca 4300,-Kč/1rodič. Což poslední dobou finančně převyšuje moje možnosti. Požádal jsem o zvýšení výživného pro dceru bývalou ženu. Žije a pracuje několik let v Praze. Vždy jsem se s ní domluvil a nežádal nikdy soudně, takže neznám její příjmy. Vždy jsem jí věřil, že dává kolik může dát. Má vysokoškolské vzdělání. V současnosti pracuje jako lektorka jazykových kurzů (údajně). S dcerou se momentálně nevídá, jednak sama neměla velký zájem, vzdálenost Brno-Praha, třeba, jednak poslední skoro rok ji nechce dcera vidět. Já se do toho již mnoho neangažuji, zeptám se dcery jestli mám kontakt s matkou vykomunikovat a když řekne ne, neudělám to. Bývalá žena se mnou nekomunikuje, pokud nenapíšu já jí. Takže operovala i tím, že proč má platit na dceru, když ji nevidí.
Ale můj hlavní dotaz je na to, zda mohu požádat soud o zjištění příjmů bývalé ženy a podle nich přihlédnout k tomu, zda je možné, aby platila více, nebo ne. Nechci celou záležitost hned dramatizovat, protože mi bývalá žena řekla, že má teď sama problémy s financemi, ale vzhledem k tomu, že rozvod, třebaže jeho důvod uvedený u soudu byl neslučitelnost povah (nebo tak nějak), moje ztráta důvěry a lhaní manželky v tom sehrály důležitou roli. A taky důvěřuj, ale prověřuj. Průměrný plat v Praze převyšuje 30000,-Kč, to ovšem, vím, není směroplatné.
Jaké je, prosím, Vaše doporučení. Jak bych měl jednat, když chci přeci jen prověřit skutečnost příjmů bývalé manželky?

Děkuji Vám za přečtení.
S pozdravem

Vážený pane,

obecně platí, že rozhoduje-li soud o vyživovací povinnosti, vychází na straně jedné z odůvodněných potřeb a majetkových poměrů dítěte a na straně druhé ze schopností, možností a majetkových poměrů povinného (plátce výživného). Soud přitom zkoumá, zda se povinná osoba nevzdala bez vážného důvodu výhodného zaměstnání (výdělečné činnosti) nebo majetkového prospěchu, případně zda nepodstoupila nepřiměřená majetková rizika (např. soud nepřihlíží k tomu, že povinná osoba před určením výživného dala bez důvodu výpověď a je vedena jako uchazeč o zaměstnání na úřadě práce).

Rovněž se přihlíží k tomu, že povinný o dítě osobně pečuje, a k míře, v jaké tak činí; přihlédne se popřípadě i k péči o rodinnou domácnost.

Rozsah vyživovací povinnosti je dále určován odůvodněnými potřebami dítěte, které závisejí zejména na jeho věku a zdravotním stavu. Dále se přihlíží k tomu, jakým způsobem se dítě připravuje na své budoucí povolání, k mimoškolním aktivitám, ke koníčkům apod. Při stanovení výše výživného soud přihlíží rovněž k dalším vyživovacím povinnostem rodiče – další dítě (děti), manžel/ka. Soud může určit částku vyšší nebo i nižší, než je navrhovaná. Není stanovená žádná horní ani spodní hranice výše výživného. Dohodnou-li se rodiče na výši výživného, soud většinou jejich dohodu schválí.

Při výpočtu orientační výše výživného se za základ bere čistý příjem povinného rodiče bez jakýchkoliv dalších odpočtů, tedy bez zohlednění nákladů na domácnost, splátek úvěrů, hypoték, leasingů apod.

Tabulka pro určení výše výživného

věk dítěte výše výživného v % z příjmu
do 5 let 11 až 15 %
od 6 do 9 let 13 až 17 %
od 10 do 14 let 15 až 19 %
od 15 do 17 let 16 až 22 %
nad 18 let 19 až 25 %

Tabulka má doporučující charakter, není závazná. Je velmi dobře použitelná pro jedno dítě. V případě dvou dětí se nepoužije pro každé dítě, ale použije se zpravidla procentuální rozpětí stanovené pro starší dítě a součet výživného pro obě děti bude odpovídat horní hranici procentuálního rozpětí. Z praxe vyplývá, že obvykle maximální podíl příjmu rodiče připadající na výživné na děti se pohybuje v rozmezí 30 až 35 %. Nelze ovšem vyloučit ani hraniční případy vyššího podílu.[

O zvýšení výživného je možno žádat. Předpokladem je podstatná změna poměrů od poslední úpravy výživného, např. dítě začne plnit povinnou školní docházku nebo studovat na vysoké škole v jiném městě (proto výrazně vzrostly náklady na dopravu, ubytování, stravování, učební pomůcky atd.) nebo nastane výrazná změna v příjmech rodičů (např. změna zaměstnání).

Povinná osoba (v praxi se jedná zejména o podnikatele) je povinna soudu prokázat své příjmy a předložit podklady o svých majetkových poměrech. Nesplní-li tuto povinnost, má se za to, že její průměrný měsíční příjem činí 25násobek životního minima jednotlivce, tj. 85 250 Kč.

To znamená, že jedinou cestou jak Vaši situaci řešit je podání žádosti o zvýšení výživného k soudu. Vzor návrhu najdete např. zde: ospod.kutnahora.cz/dokumenty/NZVPND.pdf. V návrhu je třeba uvést, jaké jsou náklady na dítě a jaké jsou předpokládané příjmy rodiče. Sepsat návrh Vám může pomoci OSPOD.

Informace

Weby zaměřené na rodinné právo a pomoc s vymáháním výživného – www.vasevyzivne.cz, vyzivne.cz, www.rodinausoudu.cz.

Právní předpisy

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

S pozdravrem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.