Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Nárok na PPM

24.07.2018

Dobrý den,
obracím se na Vás s dotazem. Chtěla bych se zeptat, zda mám nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Od roku 2014-2017 jsem pracovala jako učitelka na Středním odborném učilišti, letní prázdniny 2017 jsem byla vedena na úřadu práce, a od září 2017 jsem nastoupila na 2 měsíce na základní školu jako asistent pedagoga a poté na druhou základní školu jako školní asistent, zde jsem pracovala na dohodu o pracovní činnosti (nemocenské pojištění za mě bylo odváděno, plat 15000 hrubého). Smlouvu jsem měla do konce června 2018. Nyní jsem vedena od 1. července na úřadu práce. Předpokládaný termín porodu mám stanovený na 31. 10. 2018. Mám tedy nárok na peněžitou pomoc v mateřství?
Na OSSZ mi paní sdělila, že na PPM nemám nárok, protože se jednalo o zaměstnání malého rozsahu a z něho neplyne ochranná lhůta 180 dní.
Nevím si tedy rady jak dál postupovat.
Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

abyste měla nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM), musíte splnit podmínky dané zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, tedy:
1) Účast na nemocenském pojištění alespoň 270 kalendářních dnů v posledních 2 letech přede dnem nástupu na PPM. Nástup na PPM nastává dle volby nejdříve 8 týdnů a nejpozději 6 týdnů před termínem porodu.
2) Účast na nemocenském pojištění (či plynoucí ochranná lhůta) v době nástupu na PPM.

Jestliže máte předpokládaný termín porodu stanovený na 31.10., nástup na PPM si můžete zvolit v období 5.- 19. 9. 2018. Rozhodné období, které se bude pro nárok na PPM zkoumat, je tedy při nástupu např. 19.9. od 18.9.2016 do 18.9.2018. Dle popisu Vaší situace tedy podmínku 1) splňujete, neboť máte odpracováno, a tedy jste byla účastna na nemocenském pojištění, více než 270 dnů.

Co se týče podmínky 2), musíte být buďto nemocensky pojištěna v době nástupu na PPM, nebo Vám musí plynout tzv. ochranná lhůta. Jelikož ze znění dotazu nepředpokládám, že ještě nastoupíte do zaměstnání před nástupem na PPM, je třeba se zabývat ochrannou lhůtou. Ochranná lhůta plyne z pojištění, které skončilo v době těhotenství, a trvá tolik dnů, kolik dnů trvalo pojištění, max. však 180 dnů. Nepíšete, kdy přesně jste nastoupila na druhou základní školu jako školní asistent - kolik dní tento pracovněprávní vztah trval, tolik dní bude trvat ochranná lhůta, maximálně však 180 dní. Pokud se tedy s nástupem na PPM vejdete do ochranné lhůty, nárok na PPM Vám vznikne.
Ochranná lhůta neplyne ze zaměstnání malého rozsahu, avšak zaměstnáním malého rozsahu se rozumí zaměstnání, ve kterém příjem za kalendářní měsíc nepřesahuje 2 499 Kč či není sjednán vůbec (viz zákon níže). Pokud tedy máte uzavřenou DPČ s příjmem 15 000 Kč, nejde o zaměstnání malého rozsahu a ochranná lhůta z něj plyne.

Podejte si tedy žádost o PPM u posledního bývalého zaměstnavatele, ten ji sám poté předá OSSZ. Dle popsané situace nárok máte. Řádně podanou žádostí se OSSZ musí zabývat a musí rozhodnout.

Související ustanovení:
§ 15 zákona o nemocenském pojištění
...
(2) Peněžitá pomoc v mateřství náleží též, jestliže po zániku pojištění došlo k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství (§ 34 odst. 1) v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta činí u žen, jejichž pojištění zaniklo v době těhotenství, 180 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; ustanovení odstavce 1 části věty druhé za středníkem platí zde obdobně. Vznikne-li ženě v ochranné lhůtě uvedené ve větě druhé znovu pojištění, ochranná lhůta po dobu tohoto nového pojištění neběží a nevyčerpaná ochranná lhůta z dřívějšího pojištění se připočítává k ochranné lhůtě získané na základě tohoto nového pojištění, a to nejvýše do celkové výměry 180 kalendářních dnů. Nestanoví-li se ochranná lhůta podle věty druhé, činí ochranná lhůta 7 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; ustanovení odstavce 1 části věty druhé za středníkem platí zde obdobně.
(3) Ochranná lhůta plyne jen z pojištěné činnosti, a to samostatně z každé pojištěné činnosti.
(4) Ochranná lhůta neplyne
...
c) ze zaměstnání malého rozsahu,
...

§ 7
Pojištění při zaměstnání malého rozsahu
(1) Zaměstnáním malého rozsahu se rozumí zaměstnání, v němž není splněna podmínka uvedená v § 6 odst. 1 písm. b), neboť sjednaná částka započitatelného příjmu z tohoto zaměstnání je nižší než rozhodný příjem nebo započitatelný příjem nebyl sjednán vůbec.

§ 6
Podmínky účasti zaměstnanců na pojištění
(1) Zaměstnanci jsou účastni pojištění, jestliže
...
b) sjednaná částka započitatelného příjmu z tohoto zaměstnání za kalendářní měsíc činí aspoň částku rozhodnou pro účast na pojištění (dále jen "rozhodný příjem").
(2) Rozhodný příjem činí 2 500 Kč. ...

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Kavková
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.