Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Výše PPM

23.07.2018

Prosím o informaci o způsobu výpočtu "mateřské" ve druhém těhotenství v následujícím případě: Dlouhodobě zaměstnaná na hlavní pracovní poměr, první mateřská v nejvyšší možné měsíční výši (cca 21 tis. Kč) . V měsíci nástupu na MD u prvního snížení úvazku na poloviční. Nyní jsem na rodičovské dovolené a plánuji druhý nástup na mateřskou, k tomu by mělo dojít plynule ze současné rodičovské dovolené. Tuším, že v takovém případě by se měsíční "mateřská" měla počítat ze stejného základu jako u prvního dítěte, tj. z toho plného úvazku, který jsem více než 12 měsíců před nástupem na první mateřskou dovolenou měla. Je to tak? A je to tak i v případě, že během aktuální rodičovské dovolené (mezi 1. a 2. mateřskou) změním zaměstnavatele? Nebo to má nějaký vliv na výpočet druhé "mateřské"? Plynule (takže žádný měsíc nebudu bez pracovního poměru a účasti na nemocenském pojištění), přechod opět na poloviční úvazek. Nikde jsem řešení takového konkrétního případu zatím nenašla. Pokud by se mi druhá měsíční "mateřská" počítala jakkoliv jinak, mohu poprosit o vysvětlení a informaci, jak jinak to tedy bude?
Předem moc děkuji!

Dobrý den.

Dle zákona o nemocenském pojištění (viz níže) je zaručena min. stejně vysoká výše peněžité pomoci v mateřství (PPM) jako u předchozího dítěte, pokud za trvání TÉHOŽ zaměstnání vznikl nárok na další PPM v období do 4 let věku předchozího dítěte. Pokud tedy budete zaměstnána stále u stejného zaměstnavatele, výše Vaší PPM bude opět ve stejné výši a změna úvazku nebude mít na výpočet vliv.
Jinak tomu ale bude, pokud zaměstnavatele změníte, a není podstatné, že půjde o změnu plynulou, jelikož totožný zaměstnavatel je podmínkou, aby se tento postup aplikoval. Pokud tedy nastoupíte na poloviční úvazek u jiného zaměstnavatele, PPM se bude počítat z tohoto nového zaměstnání. Bude se zde totiž uplatňovat obecný postup stanovení výše PPM, tedy denní vyměřovací základ (DVZ) se stanoví tak, že se vyměřovací základ za rozhodné období se vydělí počtem kalendářních dnů připadajících na toto rozhodné období. Ve Vašem případě bude rozhodným obdobím dle § 18 odst. 4 zákona období od vzniku pojištění zaměstnance do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž sociální událost vznikla - tedy období od začátku nového zaměstnání do konce měsíce předcházejícímu měsíci, ve kterém dojde k nástupu na PPM. Případně pokud by k nástupu na PPM došlo ve stejném měsíci, ve kterém by vzniklo pojištění, za denní vyměřovací základ by se považovala jedna třicetina započitatelného příjmu, kterého by zaměstnanec pravděpodobně dosáhl v tomto kalendářním měsíci.

Související ustanovení:

§ 19 zákona o nemocenském pojištění
...
(3) U zaměstnankyně, které za trvání téhož zaměstnání vznikl nárok na další peněžitou pomoc v mateřství z tohoto zaměstnání v období do 4 let věku předchozího dítěte, se za denní vyměřovací základ považuje denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet předchozí peněžité pomoci v mateřství, pokud je vyšší než denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet další peněžité pomoci v mateřství; přitom se porovnávají denní vyměřovací základy před jejich úpravou podle § 21.

DENNÍ VYMĚŘOVACÍ ZÁKLAD
§ 18
(1) Denní vyměřovací základ se stanoví tak, že se vyměřovací základ zjištěný z rozhodného období vydělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období, pokud se dále nestanoví jinak; jsou-li v rozhodném období vyloučené dny (odstavec 7), snižuje se o ně počet kalendářních dnů připadajících na rozhodné období. Denní vyměřovací základ se zaokrouhluje s přesností na 2 platná desetinná místa.
(2) Vyměřovacím základem zaměstnance je úhrn vyměřovacích základů pro pojistné na důchodové pojištění za jednotlivé kalendářní měsíce v rozhodném období. Vyměřovacím základem osoby samostatně výdělečně činné je úhrn měsíčních základů v rozhodném období, z nichž tato osoba zaplatila pojistné na pojištění. Do úhrnu vyměřovacích základů pro pojistné na důchodové pojištění podle věty první se zahrnují i ty vyměřovací základy, z nichž nebylo odvedeno pojistné z důvodu překročení maximálního vyměřovacího základu; do úhrnu měsíčních vyměřovacích základů podle věty druhé se zahrnují jen ty měsíční vyměřovací základy, z nichž bylo odvedeno pojistné v souladu se zvláštním právním předpisem.
(3) Rozhodným obdobím je období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla sociální událost, pokud se dále nestanoví jinak.
(4) Jestliže sociální událost u zaměstnance vznikla v období, kdy od vzniku pojištění zaměstnance do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž sociální událost vznikla, neuplynulo 12 kalendářních měsíců, je rozhodným obdobím období od vzniku pojištění zaměstnance do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž sociální událost vznikla.
(5) Jestliže sociální událost u zaměstnance vznikla v kalendářním měsíci, v němž vzniklo pojištění zaměstnance, považuje se za denní vyměřovací základ jedna třicetina započitatelného příjmu, kterého by zaměstnanec pravděpodobně dosáhl v tomto kalendářním měsíci. Jde-li o zaměstnání malého rozsahu nebo o zaměstnání na základě dohody o provedení práce, považuje se v tomto případě za denní vyměřovací základ jedna třicetina vyměřovacího základu zaměstnance dosaženého v tomto kalendářním měsíci.
(6) Nemá-li zaměstnanec v rozhodném období stanoveném podle odstavce 3 vyměřovací základ nebo není-li v rozhodném období alespoň 30 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ, je rozhodným obdobím první předchozí kalendářní rok, v němž byl dosažen započitatelný příjem a je v něm alespoň 30 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ. Rozhodné období podle věty první začíná nejdříve dnem vzniku pojištění zaměstnance. První předchozí kalendářní rok se zjišťuje postupně od roku, v němž vznikla sociální událost.
....

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.