Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Vyrovnávací příspěvek

13.07.2018

Dobrý den,

žádám Vás o následující radu. Když jsem otěhotněla, pracovala jsem v chemickém prostředí. Informovala jsem proto zaměstnavalatele, který mě přeřadil na jinou bezpečnou pozici. Dostala jsem však dodatek k pracovní smlouvě, kde mění mou pozici, pracovní dobu atd. a dodatek ke smlouvě o individuálním poskytování mzdy, kde nemám uvedené prémie, ve výši 4000 kč. Nyní tedy budu mít výplatu menší o 4000 kč + nebudu mít připlatky za noční atd.. Zajímalo by mne, zda jsem povinna dodatek ke smlouvě o individuálním poskytování mzdy podepsat. Dále by mne zajímalo, zda bych dosáhla na vyrovnávací příspěvek v těhotenství. Není tato podpora nějak limitována? Například neposkytuje se jen ženám, které nepřekročí např. 20 000 kč? Pokryje vyrovnávací příspěvek celou ušlou mzdu? Když jsem zadala do internetové kalkulačky svou hrubou měsíční mzdu, kterou jsem měla před otěhotněním a hrubou měsíční mzdu, kterou bych měla mít nyni, vypočítala mi 0 kč příspěvek. Obávám se, že pokud dodatek podepíšu, budu mít o několik tisíc menší výplatu než jsem zvyklá.

Moc Vám děkuji za rady.

Dobrý den, Vážená paní,
děkujeme za Váš dotaz do poradny.
Odpověď na Vaši otázku nalezneme v následujících právních předpisech:
• § 37 odst. 1 písm. b) a § 153 zákoníku práce – zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (ZP);
• Vyhláška č.180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích);
• zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (ZNP).
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství (VPTM)
VPTM se poskytuje zaměstnankyni, která byla z důvodu těhotenství a mateřství dočasně převedena na jinou práci a z ní má bez svého zavinění nižší výdělek. Dávka náleží:
• těhotné zaměstnankyni,
• zaměstnankyni do konce 9. měsíce po porodu,
• zaměstnankyni, která kojí,
pokud byly převedeny na jinou práci, protože práce, kterou předtím vykonávaly je těmto ženám zakázána (podle právního předpisu) nebo pokud podle rozhodnutí ošetřujícího lékaře ohrožuje jejich zdraví (anebo těhotenství, mateřství, schopnost kojení).
VPTM se poskytuje za kalendářní dny, v nichž trvalo převedení na jinou práci. Těhotné zaměstnankyni se příspěvek vyplácí nejdéle do počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu. Z důvodu ohrožení mateřství se vyrovnávací příspěvek poskytuje nejdéle do konce 9. měsíce po porodu a u žen, jejichž schopnost kojit je ohrožena, pak po dobu kojení.
Výše VPTM se stanoví jako rozdíl redukovaného denního vyměřovacího základu zjištěného ke dni převedení zaměstnankyně na jinou práci a průměru jejích započitatelných příjmů připadajících na jeden kalendářní den v jednotlivých kalendářních měsících po tomto převedení.
U VPTM se postupuje při stanovení a redukci denního vyměřovacího základu stejně jako u peněžité pomoci v mateřství.

K VAŠIM DOTAZŮM:“ Dále by mne zajímalo, zda bych dosáhla na vyrovnávací příspěvek v těhotenství. Není tato podpora nějak limitována? Například neposkytuje se jen ženám, které nepřekročí např. 20 000 kč? Pokryje vyrovnávací příspěvek celou ušlou mzdu? Když jsem zadala do internetové kalkulačky svou hrubou měsíční mzdu, kterou jsem měla před otěhotněním a hrubou měsíční mzdu, kterou bych měla mít nyni, vypočítala mi 0 kč příspěvek. Obávám se, že pokud dodatek podepíšu, budu mít o několik tisíc menší výplatu než jsem zvyklá.“
Uvádíte, že pracujete v chemickém provozu, který je neslučitelný z těhotenstvím, proto buďto ze zákona nebo podle rozhodnutí lékaře nebo také z důvodu noční práce je zaměstnavatel Vás povinen převést na jinou vhodnou práci. Zaměstnavatel Vás převedl a podle Vámi vykonávané práce Vám náleží mzda – zaměstnavatel Vám písemně sděluje, kolik mzda činí. Je to jednostranné jednání zaměstnavatele, ne smlouva. Vy podepisujete převzetí, doručení, nikoliv zda souhlasíte nebo nesouhlasíte.
VPTM je dávkou podle zákona o nemocenském pojištění. Při jeho výpočtu se nevychází z průměrné mzdy, ale počítá se s redukovaným denním vyměřovacím základem (jako u nemocenské nebo peněžité pomoci v mateřství). Od takto zredukovaného dřívějšího Vašeho výdělku se odečte současný výdělek. Rozdíl se rovná VPTM. U vyšších výdělků se může stát, že rozdíl je nula. Redukční hranice naleznete na www.cssz.cz.

• Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství se nevyplácí za kalendářní dny ve kterých zaměstnankyně:
• byla v dočasné pracovní neschopnosti či karanténě,
• čerpala mateřskou či rodičovskou dovolenou,
• ošetřovala dítě mladší 10 let nebo o ně pečovala či ošetřovala jiného člena domácnosti,
• čerpala pracovní volno bez náhrady příjmu nebo služební volno, za které nebyl poskytnut příjem nebo plat,
• měla neomluvenou nepřítomnost v práci či byla účastna stávky.
Některé skupiny zaměstnankyň nemají vzhledem k charakteru vykonávané činnosti na VPTM nárok (např. zaměstnankyně účastné pojištění ze zaměstnání malého rozsahu, zaměstnankyně zaměstnané na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce či členky kolektivních orgánů právnické osoby uvedené v § 5 písm. a) bodě 18 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění).

PODROBNĚJI:
Podmínkou nároku na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství je:
- vznik stanovené sociální události, tj. převedení zaměstnankyně na jinou práci
- dosahování nižšího započitatelného příjmu z důvodu tohoto převedení
Nárok na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství má těhotná zaměstnankyně, zaměstnankyně v období do konce devátého měsíce po porodu a zaměstnankyně, která kojí, a to i po uplynutí devátého měsíce po porodu; to platí obdobně pro příslušnici.

Podle § 41 odst. 3 zákoníku práce není-li možné dosáhnout účelu převedení zaměstnankyně v rámci pracovní smlouvy, může ji zaměstnavatel převést i na práci jiného druhu, než byl sjednán v pracovní smlouvě, a to i bez souhlasu zaměstnankyně; práce, na kterou má být zaměstnankyně převedena, musí být podle § 41 odst. 6 zákoníku práce pro ni vhodná vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu. Pokud však zaměstnavatel tuto vhodnou práci pro zaměstnankyni, kterou je povinen převést, nemá, jedná se o překážku v práci na straně zaměstnavatele a v tomto případě přísluší zaměstnankyni podle § 208 zákoníku práce náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku; protože přísluší tato náhrada, nepřísluší vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství.

Nárok na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství nevzniká, požádá-li zaměstnankyně o tzv. neplacené pracovní volno, byť by důvodem žádosti bylo těhotenství zaměstnankyně.

V případě více pojištění (zaměstnání) náleží vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství ze všech pojištění; podmínky nároku i výše dávky se zjišťují v každém pojištění zvlášť.

O tom, že jsou dány důvody pro převedení na jinou práci, rozhoduje poskytovatel pracovnělékařských služeb.

U oprávněné zaměstnankyně je důvodem převedení na jinou práci
 výkon práce, která je zakázána podle právního předpisu. Tímto právním předpisem je shora uvedená vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích;
 rozhodnutí ošetřujícího lékaře o tom, že práce, kterou žena koná, ohrožuje v konkrétním případě těhotenství, mateřství, schopnost kojení nebo zdraví ženy.

 Pro účely nároku na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství se považuje za převedení na jinou práci také úprava pracovních podmínek spočívající
 a) ve snížení množství požadované práce a pracovního tempa, popřípadě zproštění výkonu některých prací, kterým se odstraní příčiny, na základě kterých je taková práce zakázána těhotným ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu nebo kojícím ženám, nebo která ohrožuje těhotenství ženy, její zdraví, mateřství nebo kojení,
 b) v přeložení k výkonu práce do jiného místa nebo k převedení na jiné pracoviště z důvodu, že práce na dosavadním pracovišti je zakázána těhotným ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu nebo kojícím ženám, nebo ohrožuje těhotenství ženy, její zdraví, mateřství nebo kojení,
 c) ve zproštění výkonu noční práce (služby v noci).
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Ostatní dávky
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.