Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Smlouva na dobu určitou, ochranná lhůta

17.07.2018

Dobrý den, do prvního zaměstnání po úspěšném ukončení docházky na VOŠ (v červnu) jsem nastoupila od 1.9. 2017 a dostala smlouvu na dobu určitou, do 1.9. 2018. Během zaměstnání jsem otěhotněla, nástup na mateřskou dovolenou je možný od 6.10. 2018. Zaměstnavatel již o těhotenství ví, a nadále mi smlouvu neprodlouží. Na mateřskou a volbu délky rodičovského příspěvku bych nárok tudíž měla mít. Zajímá mě, co je ale ta ochranná dobrá těhotné 180 dní, o které všude čtu, ale nikde nemohu najít, co to vlastně znamená. Mám se během té doby přihlásit na úřad práce a budu pobírat podpora v nezamestnanosti, nebo si po dobu ochranné doby mám hradit zdravotní pojištění sama?? Počítá se pak měsíc podpory do vyměřovacího základu mateřské? Moc děkuji za odpověď.

Dobrý den,

abyste měla nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM), musíte splnit podmínky dané zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, tedy:
1) Účast na nemocenském pojištění alespoň 270 kalendářních dnů v posledních 2 letech přede dnem nástupu na PPM. Nástup na PPM nastává dle volby nejdříve 8 týdnů a nejpozději 6 týdnů před termínem porodu.
2) Účast na nemocenském pojištění (či plynoucí ochranná lhůta) v době nástupu na PPM.

Podmínku 1) máte tedy splněnou. Co se týče podmínky 2), díky nástupu na PPM v rámci ochranné lhůty bude taktéž splněna a nárok na PPM Vám tedy vznikne. Ochranná lhůta tedy zaručuje, že i zaměstnancům, kterým v nedávné době skončila účast na nemocenském pojištění (tedy kterým skončilo zaměstnání) a kteří by tedy jinak nesplnili podmínku 2), vznikne nárok na PPM.
Ochranná lhůta plyne z pojištěné činnosti, která skončila v době těhotenství, a trvá tolik dní, kolik dní trval pracovní poměr, maximálně však 180 dní od zániku pojištění. Pokud Vám tedy pracovní poměr skončí dne 1.9.2018, od 2.9. poběží 180 dní dlouhá ochranná lhůta. Vzhledem k tomu, že Váš nástup na PPM nastane 6.10., tedy před uplynutím ochranné lhůty, vznikne Vám nárok na PPM.

Zdravotní pojištění musí být za Vás vždy v měsíci uhrazeno. V době zaměstnání za Vás tuto povinnost plní zaměstnavatel, naposledy v měsíci, ve kterém končí pracovní poměr. Pokud tedy pracovní poměr končí až v září, za září zdravotní pojištění řešit nemusíte. (Pokud by však pracovní poměr končil již 31.8. a tím pádem byste nebyla zaměstnána celé září, musela byste si za září zdr. pojištění uhradit jakožto osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP) sama a takto se nahlásit na pojišťovně. Případně by za Vás odváděl pojištění stát, pokud byste se registrovala na úřad práce jakožto uchazečka o zaměstnání (podmínky viz níže).)
Za osoby pobírající PPM odvádí zdravotní pojištění stát, v říjnu už tedy budete tzv. státní pojištěnkou - opět je nutné toto nahlásit a doložit Vaší zdravotní pojišťovně.

Do evidence uchazečů o zaměstnání na úřadu práce se evidují osoby, které mají zájem o zprostředkování zaměstnání a jsou schopny a ochotny plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání. Předpokládám, že takto před porodem si již nechcete hledat nové zaměstnání, do kterého byste mohla nyní nastoupit, a evidence na ÚP by proto nebyla možná. Pokud byste si však ještě chtěla hledat novou práci a plnit veškeré povinnosti uchazeče o zaměstnání, těhotenství obecně evidenci na ÚP nebrání. Není však možné se stát uchazečem o zaměstnání při pobírání PPM před porodem a 6 týdnů po porodu (viz zákon o zaměstnanosti níže).
Podpora v nezaměstnanosti se nezohledňuje pro výpočet PPM.

§ 15 zákona o nemocenském pojištění
...
(2) Peněžitá pomoc v mateřství náleží též, jestliže po zániku pojištění došlo k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství (§ 34 odst. 1) v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta činí u žen, jejichž pojištění zaniklo v době těhotenství, 180 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; ustanovení odstavce 1 části věty druhé za středníkem platí zde obdobně. Vznikne-li ženě v ochranné lhůtě uvedené ve větě druhé znovu pojištění, ochranná lhůta po dobu tohoto nového pojištění neběží a nevyčerpaná ochranná lhůta z dřívějšího pojištění se připočítává k ochranné lhůtě získané na základě tohoto nového pojištění, a to nejvýše do celkové výměry 180 kalendářních dnů. Nestanoví-li se ochranná lhůta podle věty druhé, činí ochranná lhůta 7 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; ustanovení odstavce 1 části věty druhé za středníkem platí zde obdobně.

§ 25 zákona o zaměstnanosti
...
(2) Uchazečem o zaměstnání se nemůže stát fyzická osoba v době, po kterou
...
c) pobírá peněžitou pomoc v mateřství v době před porodem a 6 týdnů po porodu, nebo
...

§ 7 zákona o veřejném zdravotním pojištění
(1) Stát je plátcem pojistného prostřednictvím státního rozpočtu za tyto pojištěnce:
...
d) ženy na mateřské a osoby na rodičovské dovolené a osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství podle předpisů o nemocenském pojištění;
...
e) uchazeče o zaměstnání včetně uchazečů o zaměstnání, kteří přijali krátkodobé zaměstnání;

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.