Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Výpověď z důvodu zrušení pobočky

16.07.2018

Dobrý den, momentálně pobírám rodičovský příspěvek, který mi končí k 29.8. 2018, čekám druhé dítě, termín porodu stanoven na 20.12.2018. Dnes jsem obdržela zprávu od zaměstnavatele, že mě čeká výpověď z důvodu zrušení provozovny. Jaké mám prosím možnosti po skončení RD. Mohu si nyní ještě prodloužit RD do narozeni druhého dítěte? Mockrát děkuji.

Dobrý den,

zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď pouze ze zákonem uvedených důvodů. Tyto důvody jsou obsaženy v ustanovení § 52 zákoníku práce. Jedním z těchto důvodů jsou tzv. organizační důvody, mezi které patří i zrušení zaměstnavatele či jeho části. Obecně je zaměstnankyně na rodičovské dovolené (RD) v tzv. ochranné době (§ 53 odst. 1 písm. d)), a je tedy před výpovědí chráněna, dle § 54 ZP a) toto však neplatí při rušení zaměstnavatele či jeho části. Výpověď tedy můžete obdržet i na RD. Po doručení výpovědi Vám od prvního dne následujícího kalendářního měsíce poběží dvouměsíční výpovědní doba. Pokud by tedy např. byla výpověď doručena v červenci, výpovědní doba by běžela od 1. srpna a uplynula 30. září, tím by pracovní poměr skončil. Pokud je pracovní poměr ukončen výpovědí nebo dohodou z organizačních důvodů, zaměstnanci náleží odstupné. Pokud jste byla zaměstnána alespoň 2 roky, odstupné činí minimálně trojnásobek průměrného čistého výdělku.

Rodičovská dovolená je volno poskytované zaměstnavatelem k prohloubení péče o dítě do max. 3 let věku dítěte. RD automaticky skončí se skončením pracovního poměru, tedy dnem uplynutí výpovědní doby, jelikož na RD můžete být pouze, pokud máte zaměstnavatele.
Rodičovský příspěvek (RP) je dávka státní sociální podpory, která může být poskytován do max. 4 let věku dítěte. RP a RD jsou na sobě dva nezávislé instituty. RP můžete pobírat i nadále, i když již nebudete na RD. Délka pobírání RP závisí na tom, jakou měsíční částku dostáváte - čím je částka vyšší, tím kratší dobu RP budete pobírat. Abyste si tedy dobu pobírání RP prodloužila, je třeba na úřadu práce zažádat o změnu, snížení měsíční částky. Výši RP lze změnit jednou za 3 měsíce. Konkrétně Vám poradí a částku s Vámi propočtou na ÚP. Narozením dalšího dítěte Vám nárok na stávající RP zanikne.

Po skončení Vašeho zaměstnání je třeba vyřešit mezidobí mezi RD a narozením dalšího dítěte. Pokud budete tedy i nadále pobírat RP, bude za Vás plátcem zdravotního pojištění stát. Toto je třeba poté nahlásit a doložit na Vaší zdravotní pojišťovně.
S nástupem na peněžitou pomoc v mateřství (8-6 týdnů před termínem porodu) se vejdete do ochranné lhůty, nárok na PPM Vám tedy vznikne (pokud splňujete i druhou podmínku - účast na nemocenském pojištění alespoň 270 dnů v posledních 2 letech před nástupem na PPM - jako účast na nem. pojištění se počítá i RD). Ochranná lhůta plyne z pojištěné činnosti, která skončila v době těhotenství, a trvá tolik dnů, kolik dnů trvalo pojištění, max. však 180 dnů.

Výpověď daná zaměstnavatelem
§ 52
Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z těchto důvodů:
a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,

Zákaz výpovědi dané zaměstnavatelem
§ 53
(1) Zakazuje se dát zaměstnanci výpověď v ochranné době, to je
...
d) v době, kdy je zaměstnankyně těhotná nebo kdy zaměstnankyně čerpá mateřskou dovolenou nebo kdy zaměstnankyně nebo zaměstnanec čerpají rodičovskou dovolenou,
...

§ 54
Zákaz výpovědi podle § 53 se nevztahuje na výpověď danou zaměstnanci
a) pro organizační změny uvedené v § 52 písm. a) a b); to neplatí v případě organizačních změn uvedených v § 52 písm. b), jestliže se zaměstnavatel přemísťuje v mezích místa (míst) výkonu práce, ve kterých má být práce podle pracovní smlouvy vykonávána,
...

§ 15
...
(2) Peněžitá pomoc v mateřství náleží též, jestliže po zániku pojištění došlo k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství (§ 34 odst. 1) v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta činí u žen, jejichž pojištění zaniklo v době těhotenství, 180 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; ustanovení odstavce 1 části věty druhé za středníkem platí zde obdobně. Vznikne-li ženě v ochranné lhůtě uvedené ve větě druhé znovu pojištění, ochranná lhůta po dobu tohoto nového pojištění neběží a nevyčerpaná ochranná lhůta z dřívějšího pojištění se připočítává k ochranné lhůtě získané na základě tohoto nového pojištění, a to nejvýše do celkové výměry 180 kalendářních dnů. Nestanoví-li se ochranná lhůta podle věty druhé, činí ochranná lhůta 7 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; ustanovení odstavce 1 části věty druhé za středníkem platí zde obdobně.
...

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.