Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Nárok na PPM a RP - cizí prvek

11.07.2018

Dobrý den.
Mam na Vas pár otazok, na ktoré by som potrebovala odpoved aplikovanim priamo do mojho prípadu. Veľmi by mi to pomohlo ak by ste mi mohli poradiť. Nemám sa na koho obrátiť osobne, kedze žijem v zahraničí.

Ako uz z písania vyplýva, som Slovenka, môj manžel je Čech a uz skoro 7 rokov žijeme spolu v Anglicku. Tento rok k 1. septembru (září) sa plánujeme vrátiť do Čiech. Avšak som tehotná a k 1.9.2018 budem v 20.tyzdni tehotenstva. Som zamestnaná na 23 h týždenne a trvalý pracovný pomer tu v Anglicku bysomchcela rozviazať k 31.8.2018.

Chcela by som sa opýtať ake sú moje práva/ nároky na PPM ( peňažnú pomoc v materstvi) v CR?
Trvalý pobyt mam stale na Slovensku. V anglicku robím celých 7 rokov nepretržite, bez medzier v zamestnaní.
Pred vyše rokom a pól som ukončila materskú, ktorú som poberala tu v Anglicku 12 mesiacov, ale hned potom som znova nastúpila do zamestnania. Takze nemám žiadne medzery v zamestnanosti celé obdobie, co sme v zahraničí. Avšak v ČR som nikdy nerobila, kedze pred odchodom do Anglicka som žila Na Slovensku.
Moja otázka znie : budem mat nárok na PPM a následne na rodičovský príspevok ked sa natrvalo usadime v ČR?
Pripadne ake sú moje možnosti aby som PPM a rodičovský príspevok dostala? Potrebujem uz teraz začať platiť nemocenské poistenie českej krajine alebo to nie je potrebné resp. je to zbytocne?

Ďalším kameňom úrazu je, ze sa budem musieť nahlásiť na úrad prace, kedze prácu mat nebudem a nemyslím si, ze by ma niekto ako tehotnú na pár mesiacov zamestnal.
Moja ďalšia otázka znie, budem mat vôbec nárok na dávku v nezamestnanosti, kedze mam trvalý pobyt stale na Slovensku? A bude mat aj tato skutočnosť vplyv na výšku materskej? Z
Potrebujem nájsť rozumne riešenie aby sme ako rodina nezostali na minimálnej resp žiadnej dávke v nezamestnanosti a následnej minimálnej resp. žiadnej materskej/rodičovskej podpore.
Z jedneho platu nebudeme moct fungovať a anglicky stať mi bohužiaľ materskú nedá skôr než minimálne 11 týždňov pred pôrodom.
Veľmi pekne ďakujem za odpoved.

Dobrý den,

abyste měla nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM), musíte splnit podmínky dané zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, tedy:
1) Účast na nemocenském pojištění alespoň 270 kalendářních dnů v posledních 2 letech přede dnem nástupu na PPM. Nástup na PPM nastává dle volby nejdříve 8 týdnů a nejpozději 6 týdnů před termínem porodu.
2) Účast na nemocenském pojištění (či plynoucí ochranná lhůta) v době nástupu na PPM.

V rámci EU platí tzv. koordinační nařízení, která uvádějí v soulad systémy sociálního zabezpečení jednotlivých zemí. V důsledku volného pohybu a migrace pracovníků v EU je třeba zajistit, aby osoby, které např. pracovaly v jednom státě, po přesunutí do dalšího státu nebyly kráceny o své nároky z důvodu rozdílných systémů a jinak nastavených podmínek.Tato nařízení zajišťují, že např. doba odpracovaná v určité zemi bude zohledněna i v další zemi.

Z tohoto důvodu, co se týče podmínky 1), by se Vám měla do oněch 270 dnů účasti na nemocenském pojištění započítávat i doba účasti ve Velké Británii.
Co se však týče podmínky 2), pro nárok na PPM v ČR by bylo třeba, abyste zde byla účastna nemocenského pojištění (či byla v ochranné lhůtě) v době nástupu na PPM (což je 8-6 týdnů před termínem porodu). Pokud tedy po Vašem návratu do ČR již zde neuzavřete pracovní poměr, který zakládá nemocenské pojištění, nárok na PPM Vám zde nevznikne. Aby Vám nárok na PPM vznikl, musela byste zde ještě získat účast na nemocenském pojištění a tato účast (či ochranná doba z ní) by musela trvat ke dni nástupu na PPM. (V poradně se zabýváme českým právním řádem, proto nemůžeme hodnotit Váš případný nárok v Anglii.)
Nemocenského pojištění nemůžete být účastna, aniž byste byla zaměstnána nebo OSVČ, nelze si ho "doplatit".
Pokud Vám nevznikne nárok na PPM, máte právo žádat od narození dítěte na úřadu práce, odboru státní sociální podpory, o rodičovský příspěvek.

Co se týče rodičovského příspěvku (RP), zde je situace jiná, jelikož jde o dávku státní sociální podpory, tedy dávku nezávislou na účasti na nemocenském pojištění. Nárok na RP má osoba, která celodenně, osobně a řádně pečuje o nejmladší dítě v rodině, nárok má vždy pouze jeden rodič. V rámci EU platí tzv. pravidla přednosti, která určují, která země má přednost při vyplácení rodinných dávek. Jako první je příslušná země, ve které je výdělečná činnost (tedy kde je placeno pojištění) - určuje se jak u matky, tak u otce dítěte. Pokud není nikde výdělečná činnost, bude rozhodujícím kritériem, kde se rodina nachází, kde skutečně žije. Nezkoumá se trvalý pobyt, ten je pouze evidenčním údajem, jinak nemá vypovídající hodnotu. Jde o skutečné, faktické bydliště rodiny s dítětem. Pokud zde tedy budete všichni žít a nebude uzavřen žádný prac. poměr v zahraničí, nárok na RP Vám zde vznikne. Pokud by však ale např. otec dítěte měl stále uzavřený pracovní poměr v Anglii, byla by k vyplácení dávek příslušná Anglie. Pouze pokud by v Anglii obdobná rodinná dávka nebyla, či by byla nižší, ČR by nastoupila jako tzv. sekundární země z důvodu Vašeho bydliště v ČR, a byla by povinna doplatit rozdílnou částku.

Ohledně podpory v nezaměstnanosti. Nárok na podporu má osoba, která za poslední 2 roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání byla účastna důchodového pojištění alespoň 12 měsíců. Pokud jste tedy pracovala několik let v zahraničí, poté se vrátíte do ČR a zde se budete rovnou evidovat na úřadu práce, aniž byste předtím zde v ČR nastoupila do zaměstnání, nevznikne Vám dle mého názoru zde nárok na podporu v nezaměstnanosti. Tento nárok byste měla uplatnit v zemi posledního zaměstnání (poté je možnost převést vyplácení dávek do ČR - tzv. transfer dávek).

Viz např. web MPSV: https://portal.mpsv.cz/eures/navrat

Jinak by tomu mohlo být, pokud byste i po dobu práce v zahraničí měla zde zachované bydliště, pak byste mohla žádat o podporu i v ČR. Pokud jste však byla několik let v zahraničí a dokonce tam i porodila a pobírala mateřskou, předpokládám, že byste zachovalé bydliště v ČR neprokázala a nárok na podporu v nezaměstnanosti zde v ČR by Vám tedy nebyl uznán.

Obecně není překážkou pro evidenci na úřadu práce těhotenství, pokud je osoba v dobrém zdravotním stavu a může plnit úlohu uchazeče o zaměstnání (tedy součinnost, docházet na příp. schůzky apod.), i když už Vám s největší pravděpodobností žádná vhodná práce nalezena nebude. Výhodou uchazeče o zaměstnání je fakt, že je za něj odváděno zdravotní pojištění státem. Pokud totiž nebudete zaměstnána ani OSVČ a ani státní pojištěnka, budete tzv. osobou bez zdanitelných příjmů (OBZP) a zdravotní pojištění si budete muset hradit sama (momentálně jde o částku 1647 Kč měsíčně).
Jen pro jistotu však dodávám, že evidence na úřadu práce není Vaší povinností, ale pouze Vaším právem.

Píšete však, že již jedno malé dítě máte, můžete se tedy místo evidence na ÚP nahlásit na své zdr. pojišťovně jako tzv. osoba celodenně, osobně a řádně pečující o alespoň jedno dítě do 7 let věku (prokazuje se čestným prohlášením). Také tyto osoby mají zdravotní pojištění hrazené státem.
Podmínka osoby pečující se považuje za splněnou jen tehdy, pokud: jde o osobní, řádnou a celodenní péči, tj. dítě není svěřeno do péče jiné osobě, třeba i z rodiny, nebo dítě není umístěno v zařízení s týdenním či celoročním pobytem, nebo dítě předškolního věku není umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která převyšuje čtyři hodiny denně, nebo dítě plnící povinnou školní docházku není umístěno ve školním zařízení, či jiném obdobném zařízení po dobu přesahující návštěvu školy.

Související ustanovení:

PODPORA V NEZAMĚSTNANOSTI A PODPORA PŘI REKVALIFIKACI
§ 39 zákona o zaměstnanosti
(1) Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který
a) získal v rozhodném období (§ 41) zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu v délce alespoň 12 měsíců (dále jen „předchozí zaměstnání“); překrývají-li se doby důchodového pojištění, započítávají se jen jednou,
b) požádal krajskou pobočku Úřadu práce, u které je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti a
c) ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, není poživatelem starobního důchodu.

§ 41
(1) Rozhodným obdobím pro posuzování nároků na podporu v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci jsou poslední 2 roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání.

§ 7 zákona o veřejném zdravotním pojištění
(1) Stát je plátcem pojistného prostřednictvím státního rozpočtu za tyto pojištěnce:
...
e) uchazeče o zaměstnání včetně uchazečů o zaměstnání, kteří přijali krátkodobé zaměstnání;9)
...
k) osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku, nejde-li o osoby uvedené v písmenu c) nebo d). Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou i tehdy, je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně, a jde-li o dítě plnící povinnou školní docházku, po dobu návštěvy školy, s výjimkou umístění v zařízení s týdenním či celoročním pobytem. Za takové osoby se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec nebo matka dítěte, nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů,16) pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti,
...

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Kavková
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.