Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Péče o osobu blízkou

04.07.2018

Dobrý den,

v současné době jsem osobou pečující o osobu blízkou (o svoji matku) a se zaměstnavatelem jsem domluvená na neplaceném volnu. Chtěla bych požádat o radu, pokud bychom chtěli jet na dovolenou a mamku umístili po tu dobu do nějakého placeného zařízení s péčí, jak to bude s příspěvkem na péči? Bude na něj mít mamka nárok? A co potom já, budu muset platit zdravotní pojištění? A vlastně jak by to bylo i v případě, kdyby mamka byla hospitalizovaná v nemocnici? Jak by to opět bylo s příspěvkem na péči a mým zdravotním pojištěním? A vlastně i sociálním, byla by to náhradní doba?
Děkuji.

Dobrý den.
K otázce nároku na příspěvek na péči v době hospitalizace : Příspěvek by mamince z důvodu hospitalizace nebyl vyplácen v případě, jestliže by zdravotní péče v průběhu hospitalizace byla poskytována po celý kalendářní měsíc. Podmínka celého kalendářního měsíce není splněna, pokud k hospitalizaci došlo první den v kalendářním měsíci nebo k propuštění z tohoto zařízení došlo poslední den v kalendářním měsíci. Z uvedeného vyplývá, že pokud maminka bude hospitalizovaná třeba o 4.7. do 2. 8. tak by měla nárok na příspěvek na péči za měsíc červenec i srpen ,jelikož ani v jednom měsíci nestrávila celý měsíc v zařízení. Výše uvedené platí pro zdravotnická zařízení, u odlehčovacích služeb,platíte z příspěvku na péči ty odlehčovací služby, u pobytových odlehčovacích služeb, platíte samozřejmě bydlení a stravu. Čásky,které za odlehčovací služby mohou být poskytovatelem požadovány upravuje vyhl. 505/1995 sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.
Přijetí maminky k hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení a propuštění z hospitalizace je třeba nahlásit příslušné krajské pobočce úřadu práce ve lhůtě do 8 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
Odlehčovací služby jsou sociální služby dle zákona o sociálních službách (zák. č. 108/2006 sb.), tam obvykle poskytnete matce péči,tím že službu zajistíte a z příspěvku zaplatíte.
Nevím, jak vysoký má maminka příspěvek na péči. Příspěvek na péči by měl být přiznaný od II. stupně výše (což asi je), aby se Vám jako pečující osobně doba péče započítala jako náhradní doba pro důchodové účely. Pokud tomu tak je, je nutné, abyste na úřadu práce, který o příspěvku rozhodl, byla nahlášena jako pečující osoba. Na úřadě práce následně dostanete potvrzení o péči, které předáte Vaší zdravotní pojišťovně. Zdravotní pojištění bude za Vás hradit stát. Sociální pojištění po dobu péče neplatíte. Potvrzení o péči předáváte zpětně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, nejdéle však do 2 let po skončení péče. Předpokládám,že výše uvedené úkony na poli komunikace s úřaddem práce máte splněny.
Pokud chcete plánovanou hospitalizaci maminky ve zdravotnickém zařízení využít na dobu dovolené a potřebného odpočinku pečujících osob, kratší než jeden měsíc není to z hlediska nároku na příspěvek na péči problém- ten měsíc odpočinku může být i tak, že maminku předáte 1.8. a vyzvednete 31.8.- nárok na příspěvek na péči zůstane zachován,nesmíte však maminku nechat v nemocnici do 1.9.
Kodlehčovacím službám :
Ty jsou upraveny v § 44 zák. 108/2006 sb. o sociálních službách -dlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.
Odlehčovací služba obsahuje tyto základní činnosti:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
d) poskytnutí ubytování v případě pobytové služby,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
f) sociálně terapeutické činnosti,
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
Konkrétní detailní podmínky poskytování se mohou u různých poskytovatelů trošku lišit, ale rámcově musí služba poskytnout to,co je uvedeno výše- samozřejmě dle individuální situace a potřeb klienta.
Službu dle regionu,kde s maminkou bydlíte si můžete nalézt zde : http://iregistr.mpsv.cz/socreg/vitejte.fw.do;jsessionid=053DFA769B1AF808F7D7701196F86F95.node1?SUBSESSION_ID=1530698216870_1
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Slaďování zaměstnání a rodinného života
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.